سوختگی  Burns :

تعریف سوختگی  Definition burn :

سوختگی عبارت است از آسیب رسیدن به بافتهای بدن در اثر گرما ، پرتوها و مواد شیمیایی می باشد

که آسیب ممکن است به پوست و یا بافتهای زیر آن برسد و این آسیب باعث از دست رفتن مایعات ،

ایجاد عفونت و بوجود آمدن شوک می شود

علل سوختگی  Causes burn :

اکثر موارد سوختگی در خانه و تماس با منبع حرارتی باز ، آب داغ ، مواد سوزان جامد و مایع ایجاد می

شود . در بچه ها غالبا در اثر آب جوش ( واژگون شدن کتری آب جوش و ... ) رخ می دهد .

علل سوزاننده عبارتد از :

روغن و قیر داغ ، اجسام گداخته ( مثل اتو و ... ) ، آب جوش و بخار آب ، اشعه خورشید ، برق ، مواد

شیمیایی سوزان ( مواد اسیدی و قلیایی ) ، عوامل مخرب ( انفجار بمب )

انواع سوختگی  Types of burns :

1 – سوختگی خشک  Burn dry : ناشی از آتش و وسایل برقی و گرم کننده می باشد

2 – سوختگی سرد  Burn cold : ناشی از تماس پوست با یخ ، اکسیژن مایع و ازت مایع می باشد

3 – سوختگی شیمیایی Burn chemical : بدلیل تماس بدن با مواد شیمیایی ، گاز شیمیایی و مواد

اسیدی و قلیایی است

4 – سوختگی برقی   Burn electric : علل ان جریان برق با ولتاژ بالا و رعد و برق می تواند باشد

5 – سوختگی تابشی  Burn radiation : ناشی از پرتو خورشید که پوست یا چشم را می سوزاند

6 – سوختگی تاولی  Burn Vesicular : در اثر گرمای مرطوب مثل بخار آب ، روغن داغ و ... اتفاق می افتد

7 – سوختگی ناشی از آتش  Burn caused by fire : ناشی از آتش می باشد که لباسها آتش می گیرند

( خطر خفگی و مرگ زیاد است )

حقایق سوختگی  Truth burn :

1 – خود سوزی از علل مهم سوختگی است . و 80 درصد موارد در خانمها و به دلیل اختلافات خانوادگی

است . اکثر آنان بعد از خودسوزی پشیمان می شوند

2 – سوختگی اکثرا در منزل بروز می کند

3 – بیشترین مرگ ومیر سوختگیها در کودکان و افراد مسن دیده می شود

4 – گرچه سوختگی معمولا در پوست ایجاد می شود ولی عوارض خطرناکی ممکن است جان مصدوم را

مورد تهدید قرار دهد  

این عوارض عبارتند از :

عفونت ، اختلال در کار کلیه ، کمبود آب و الکترولیت ، عوارض ریوی ( ورم ، افزایش ترشحات مخاطی و

انسداد مجاری تنفسی ) و مسمومیت با منو اکسید کربن

5 – سوختگی ناشی از برق که بر اثر جریان متناوب بوجود می آید از جریان مستقیم بیشتر است . در

موقع تماس بدن با الکتریسیته مقداری از انرژی الکتریکی با توجه به مقاومت موجود تبدیل به حرارت

می شود و در مواقعی که پوست مرطوب باشد ، ( به علت انتقال راحتتر جریان برق به بدن ) شدت

ضایعات بیشتر است . در موارد سوختگی آسیب بیشتر در محل دخول و خروج الکتریسیته اتفاق می افتد

و در محل دخول الکتریسیته بیشتر است

6 – عفونت ، عارضه جدی ، برسطح و عمق سوختگی می افزاید

7 – سوختگی های عمدی ( انتقامی ) در اثر مواد اسیدی و قلیایی به دلیل ضایعات چشمی جدی است

8 – یکی از علل مهم مرگ در سوختگی های شدید ، شوک ( کاهش حجم خون ) است

9 – شدت سوختگی به درجه ( عمق ) و محل سوختگی ، مقدار پوست سوخته ، عوارض همراه ، سن

مصدوم  و نوع ماده سوزاننده بستگی دارد

درجه بندی سوختگی  Grade burn :

با توجه به عمق سوختگی به سه درجه تقسیم شده است

1 – سوختگی درجه 1  burn degree 1 :

 در این نوع سوختگی فقط سطح پوست ( لایه های خارجی پوست ) صدمه دیده است . شایعترین نوع

سوختگی بوده و در مدت 2 تا 5 روز بدون گذاشتن عارضه بهبود میابد . علایم آن قرمزی ، سوزش ، درد و

ورم است

2 – سوختگی درجه 2  burn degree 2 :

در این نوع سوختگی لایه های سطحی و زیر سطحی ( اپیدرم و درم ) صدمه دیده اند . علایم آن قرمزی ،

سوزش ، درد ، ورم و تاول است . با توجه به وجود ضمایم بافتی پوست در قسمتهای عمقی بعد از 5 تا

21 روز پوست لازم مجددا تشکیل می شود .

امکان بروز عفونت در این نوع سوختگی وجود دارد

3 – سوختگی درجه 3  burn degree 3 :

در این نوع سوختگی تمام لایه های پوست صدمه دیده اند و به دلیل از بین رفتن اعصاب ناحیه سوخته

درد وجود ندارد . در این نوع سوختگی شانسی برای پیدایش پوست طبیعی وجود ندارد

تخمین وسعت سوختگی ( قانون 9 ها ) :

خردسالان

بزرگسالان

اندامها

18%

9%

سر و گردن

18%

18%

پشت تنه

18%

18%

جلوی تنه

9%

9%

هریک از دست ها

14%

18%

هریک از پاها

1%

1%

اندام تناسلی

درمان سوختگی بر اساس نوع و وسعت آن :

درجه 1 : با آب سرد محل سوختگی را خنک کرده و در صورت لزوم از هر نوع کرمی که در دسترس است

بر روی آن بمالید.

 درجه 2 : در صورت وجود تاول ازپاره کردن آن خوداری کنید وبا آب سرد آن را شستشو داده ودر صورتی که

وسعت آن زیاد باشد مصدوم را به بیمارستان منتقل نمایید.

 درجه 3 : بعد از اقدامات اولیه و پانسمان استریل محل و درمان شوک مصدوم را به سرعت به بیمارستان

منتقل نمایید ودر صورت امکان در فواصل معین جرعه جرعه به وی آب بخورانید

 سوختگی های شدید و جدی را بشناسید

1 – سوختگی همراه با آسیب مجاری تنفسی ، شکستگی و ضایعات ارگانهای اساسی بدن

2 – سوختگی درجه سوم در صورت ، دستها ، پاها و یا نواحی تناسلی

3 – سوختگی درجه سوم با درگیری بیش از 10 درصد سطح بدن بزرگسالان

4 – سوختگی درجه سوم با درگیری بیش از 2 تا 3 درصد بدن کودکان

5 – سوختگی درجه دوم با درگیری بیش از 30 درصد سطوح بدن بزرگسالان

6 – سوختگی درجه دوم با درگیری بیش از 20 درصد سطح بدن کودکان

7 – سوختگی درجه اول با درگیری بیش از 75 درصد سطح بدن

8 – اکثر سوختگی های شیمیایی

9 – اکثر سوختگی ناشی از برق

10 – سوختگی در بیماران مبتلا به مرض قند ، فشار خون و صرع

11 – سوختگی در گردن و اطراف چشم

12 – سوختگی شدید در شکم دختر بچه ها ( به دلیل ایجاد مشکل آبستنی در بزرگسالی )

نخستین اقدامات ضروری در سوختگیها

1 – سرعت عمل در دور نمودن مصدوم از محل آتش و خاموش کردن آن مهم است ( ممانعت از سوختگی

مجدد و خفگی ناشی از دود)

2 – در برخی شرایط فرد آتش گرفته از ترس می دود ، این کار سبب شعله ورترشدن آتش می شود . از

دویدن این شخص جلوگیری کرده و با انداختن پتو ، پارچه خیس یا کت و یا هر وسیله ای که جلوی

اکسیژن را بگیرد آتش را خاموش کنید . در صورت دسترسی به روی مصدوم آب بپاشید

3 – مصدومین را در وضعیت مناسب قرار داده و از دستکاری محل سوختگی خودداری کنید

4 – در سوختگی خفیف تا متوسط ، بلافاصله محل را در زیر آب سرد روان به مدت 15 دقیقه قرار دهید

5 – علایم حیاتی مصدوم را ارزیابی کنید

6 – محل سوختگی را با گاز استریل پوشانده و باند پیچی کنید

7 – در اثر سوختگی مایعات بدن کاهش یافته و در سوختگی شدید امکان بروز شوک وجود دارد . در ای

شرایط جایگزینی مایع از دست رفته از راه وریدی و اجرای دیگر مراقبتهای شوک انجام  می شود 

8 – از جابجا کردن بی مورد مصدومین بپرهیزید و تنها پس از ارائه مراقبتهای اولیه و رعایت شرایط لازم

اقدام نمایید

9 – به احتمال وجود ضایعات همراه شکستگی ها و ... توجه کنید

10 – درد مصدومین را با تجویز مسکن تزریقی ( طبق نظر پزشک ) بر طرف نمایید

11 – از استعمال پماد و هر داروی دیگری روی محل سوختگی خودداری کنید

12 – هرگز تاولهای سوخته را باز نکنید . این کار خطر عفونت را بیشتر می کند

13 – در سوختگی ها از چسب زخم استفاده نکنید

14 – لباس و وسایل دیگری از قبیل انگشتر ، ساعت و النگو را باز کنید تا بعدا اگر ورم پیش آمد ، خطرناک

نباشد

15 – در سوختگی ناشی از مواد شیمیایی ( اسید و باز ) بی درنگ لباسهای آغشته به مواد شیمیایی

را از بدن مصدوم خارج کرده و محل را با آب روان سرد بشویید . اگر ماده شیمیایی به درون چشم نفوذ

کرده است ، چشمها را با آب فراوان بشویید ( اگر مصدوم لنز تماسی در چشم دارد ، آن را فوری خارج

کنید )

توصيه هايي براي پيشگيري از سوختگي :                                                   

1 -  در ساختن ساختمانها و در توليد اثاثيه منزل ، پارچه ها و لباسها استانداردهاي ايمني رارعايت

نماييد و از مواد مقاوم در برابر آتش استفاده كنيد ( توصيه براي سازند گان و توليد كنندگان )

2 - وسايل برقي داراي سيمهاي خراب و معيوب و بدون پوشش محافظ را در دسترس كودكان قرار ندهيد

وهرچه سريعتر براي تعويض اين سيمها اقدام كنيد

3 - حين خوردن غذاهها و نوشيد نيهاي داغ بخصوص حين خوراندن آنها به كودكان احتياط  كنيد

4 - به كودكان درمورد وسايل خطرناك ومواد اشتعال زا و دورشدن از محيطهاي خطرزا  هشدارهاي لازم

رابدهيد

5 - ظروف محتوي آب جوش ، روغن و مواد داغ را در با لاي سطح زمين و در محل  مستحكم و دور از

دسترس كودكان قرار دهيد و آنها را در ظروف مقاوم و داراي سطوح  خار جي غير لغزنده بريزيد

6 -  در زمان  بروز آتش سوزي جهت اطفاء حريق روي اشياء يا  افراد دچار حريق آب سرد بريزيد و در

صور تي كه وسعت آتش زياد نيست روي آن افراد يا اشياء را با پتو  و يا پوشش ديگر بپو شانيد

7 - در حين استعمال سيگار آن را به صورت روشن يا نيمه خاموش روي زمين و يا در مجاورت اجسام

اشتعال زا نيندازيد وحتما آن را به صورت كامل خاموش كنيد

8 - كپسول هاي آتش نشاني را در منازل كار خانه ها اتومبيل ها و ساير اماكن قرار دهيد

9 - از افراد در معرض خطر و آسيب پذير نظير كودكان ، زنان باردار ، سالمندان ،  معلولين جسمي و

ذهني ، بيماران مبتلا به غش و صرع و افراد معتاد مراقبتهاي لازم را  بعمل آوريد و آنها را از محيط هاي

خطرناك دور نگه داريد

10 -  در مراسم آخرين شب چهارشنبه سال نكات ايمني را در مورد نحوه ي استفاده صحيح از وسايل

آتش بازي رعايت كنيد

11 - ازبخاريها واجاقهايي استفاده كنيد كه سطح خارجي آنها با لايه عايق پوشيده باشد 

12 - سيمهاي برق ولوله كشي گاز را هرچند وقت يك بار ازنظر عدم وجود نقص فني بررسي كنيد

13 - از وسايل نفت سوز و گاز سوز مرغوب استفاده كنيد و آنها را بالاتر از سطح زمين و دور از وزش باد

قراردهيد

14 - ازقرار دادن مواد و وسايل آتش زا در كنار بخاري و اجاغ گاز خودداري كنيد

15 -  از قرار دادن منقل با شعله ي رو باز در زير كرسي اجتناب كنيد

16 -  در صورت استفاده از تنور در منزل روي آنرا با درپوش بپوشانيد

17 - از پوشيدن لباسهاي گشاد و بلند و ساخته شده از موادي كه قابليت اشتعال سريع دارند در حين

آشپزي و كار با وسايل آتش زا بپرهيزيد

18 -  قبل از قرار گرفتن در زير دوش آب گرم از داغ نبودن آب آن اطمينان حاصل كنيد

19 - در حين استفاده از مواد شيميايي از دستكش استفاده كنيد

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 5 شهریور1389 و ساعت 12:0 |

مسمومیت ها  Poisoning :

مسمومیت با مواد غذایی فاسد ، داروها ، مواد مخدر و ... یکی از موارد شایع فوریتهای پزشکی است .

در زندگی روزمره با موارد زیادی از مسمومیت ها برخورد خواهید کرد . عدم آگاهی از طرز برخورد صحیح با

مسمومیت ممکن است به مرگ آنان منجر شود . ار آنجایی که اکثر موارد مسمومیت ها در منزل رخ می

دهند اطلاع کافی افراد همه خانواده ها از مسمومیت ها ضروری است

تعریف مسمومیت  Poisoning definition :

هر ماده ای که پس از ورود به بدن قادر به مختل نمودن سلامت یا از بین رفتن زندگی شود ، زهر یا سم

( Poison ) نامیده می شود به دنبال ورود مواد سمی ( مایع ، جامد ، گاز ) اختلال در کارکرد دستگاه های

مختلف بدن ایجاد می شود

علت مسمومیت  Cause poisoning :

اغلب مسمومیت ها به دلیل بی احتیاطی و به صورت اتفاقی است ولی گاهی به قصد خودکشی اتفاق

می افتند . از علل مسمومیت ها می توان مسمومیتهای غذایی ، مسمومیت با اسید و باز قوی ،

مسمومیت قارچی ، مسمومیت با تریاک ، مسمومیت دارویی ( خواب آورها و ... ) نفتالین ، سیانور ،

نفت و بنزین ، حشره کشها و ... را نام برد

راه های ورود سم به بدن  Ways Poison entry into the body :

از راه دهان : مانند خوردن داروها ، قارچهای سمی ، تریاک ، نفت ، مواد حشره کش ، نفتالین و غذاهای

فاسد

از راه شش ها : مانند استنشاق گازهای سمی مثل مونو اکسید کربن ، حشره کش ها و ...

از راه پوست : مثل مسمومیت با حشره کش های کلر دار

از راه عروق بدن : مانند گاز گرفتن ، نیش حشرات و تزریق

علایم عمومی مسمومیت ها  General symptoms of poisoning :

1 – علایم گوارشی : مثل تهوع و استفراغ ، اسهال و شکم درد

2 – علایم عمومی : مثل سردرد ، بی حالی و ضعف

3 – علایم عصبی : مثل تشنج ، هذیان و اختلال هوشیاری

4 – علایم خفگی : مثل کبودی صورت و لبها و اشکال در تنفس

5 – علایم سوختگی : مثل سوختگی مخاط دهان و زبان

6 – علایم بینایی : مثل اشک ریزش فراوان ، تاری دید

اهداف کلی مراقبتهای نخستین در مسمومیتها :

1 – شناسایی نوع سم با سوال کردن از مسموم یا اقوام و نزدیکان او و یا جستجوی محیط اطراف و

بررسی شیشه های خالی و یا استشمام بوی دهان و ...

2 – رقیق یا بی اثر کردن سم با تجویز آب ، شیر ، فرنی و ...

3 – خارج کردن سم با وادار کردن مسموم به استفراغ ( در صورتی که مدت زیادی از زمان مسمومیت

نگذشته باشد ) . در برخی موارد وادار کردن مسموم به استفراغ ممنوع است

4 – رساندن سریع مصدوم به بیمارستان و دادن اطلاعات کافی به کادر درمانی

5 – انجام اقدامات حمایتی مثل حفظ تنفس و در صورت لزوم انجام اقدامات احیاء

مسمومیت با تریاک  Opium poisoning :

این نوع مصمومیت به قصد خودکشی و یا مصرف به عنوان مسکن و خواب آور ( در افراد نا آگاه ) و یا به

قصد کشتن در افراد مسن و از کار افتاده ( توسط اطرافیان ) ایجاد می شود . مصرف 1 تا 2 گرم تریاک

می تواند انسان را به هلاکت برساند . علایم مسمومیت در بیمار مسموم پس از طی یک ساعت از

مصرف آن آغاز می شود . در افراد ضعیف و کودکان علایم مسمومیت زودتر ظاهر می شود .

 علایم آن عبارتند از :

تهوع ، استفراغ ، سرگیجه ، ضعف شدید ، عرق سرد ، خشک شدن دهان ، تنگی مردمک چشم ،

خارش در صورت و بینی و حساسیت پوستی ، احساس گرما ( فرد مسموم بی اختیار لباسهاس خود را

در می آورد ) ، خواب آلودگی ، اختلال در هوشیاری و بی نظمی در تنفس ، استشمام بوی تریاک از

دهان و اشکال در دفع ادرار

مسمومیت غذایی  Food poisoning :

مسمومیت غذایی بیشتر در اثر خوردن اغذیه فاسد ( مانده و آلوده ) بخصوص در فصل تابستان ایجاد

می شود . غذاهایی مثل گوشت ، کنسرو ، تخم مرغ ، ماهی ، شیر ، خامه ، پنیر و ... بیشتر از بقیه

احتمال آلودگی و فساد داشته و جزو علل شایع مسمومیت غذایی هستند . مسمومیت های غذایی در

اثر فعالیت میکروبها از جمله سالمونلا ها ، استافیلوکوک ها ، استرپتوکوک هاو ... ایجاد می شوند این

میکروبها ماده سمی ترشح می کنند و این سموم سبب بروز علایم می شود که علایم آن عبارتد از :

اسهال ، استفراغ ، شکم درد ، تب ، ضعف ، سرگیجه ، سردرد ، و ... که معمولا 3 تا 10 ساعت پس از

مصرف غذای فاسد ایجاد می شوند

مسمومیت با مشروبات الکلی  Alcohol poisoning :

این مسمومیت در اثر افراط در نوشیدن الکل پیش می آید و علایم آن عبارتند از :

تهوع ، استفراغ ، افت درجه حرارت بدن ، استشمام بوی الکل از دهان ، گشادی مردمک ها ، بر

افروختگی صورت ، قرمزی چشم و خواب آلودگی می باشد

مسمومیت در اثر خوردن حشره کش های نباتی ( مثل پارایتون ) :

از این مواد سمی در سمپاشی درختان میوه استفاده می شود . مسمومیت با آن پس از چند دقیقه

ظاهر می شود . فرد مسموم به دنبال مصرف میوه آلوده به سم سریعا دچار سرگیجه ، تهوع ، استفراغ ،

عرق سرد ، افزایش و ترشح اشک ، لرزش عضلانی ، اختلال تعادل و اختلال دید می شود

مسمومیت با نفتالین  Naphthalene poisoning :

به دلیل دسترسی آسان به آن وخطر سمیت زیاد ، مسمومیت با نفتالین شایع است .

علایم ونشانه های آن عبارتند از :

تهوع ، استفراغ ، اسهال ، سردرد ، تشنج ، اختلال تنفسی ، وجود بوی نفتالین در تنفس ، سستی ،

سیاه یا قهوه ای شدن رنگ ادرار

مسمومیت با آرسنیک ( سم موش )  Arsenic poisoning ( Mouse poison ) :

علایم آن عبارتند از :

شکم درد ، اسهال بسیار شدید آبکی ، تهوع ، سر درد ، سردی اندامها ، کبودی پوست ، احساس طعم

فلز در دهان و اختلال هوشیاری

مسمومیت با قارچها  Mushroom poisoning :

بیش از 5000 نوع قارچ وجود دارد که فقط 100 نوع آن سمی هستند . قارچهایی که دو برآمدگی در سطح

ساقه آنهاست سمی تلقی می شوند . اگر اطلاع کافی در مورد قارچها ندارید همه قارچها را سمی فرض

کرده و از خوردن آن پرهیز کنید

مسمومیت با حشره کش های کلردار  Chlorinated pesticides poisoning :

از این مواد در حشره کش ها و سموم سمپاشی مزارع استفاده می شود . جذب سم از راه پوست ،

تنفس و گوارش است .

علایم آن عبارتد از :

تهوع ، استفراغ ، اسهال ، لرزش عضلانی ، تشنج ، سردرد ، اغماء و اختلال در دستگاه تنفس و قلب و

عروق

مسمومیت های دارویی  Drug poisoning :

در اثر استعمال دارو به صورت خوراکی ، تزریقی و یا تنفسی ایجاد می شود . در بسیاری موارد مصرف

دارو به صورت خودسرانه و بدون نظر پزشک صورت می گیرد . بیشترین مسمومیت دارویی به دلیل مصرف

داروهای آرام بخش ، خواب آور ،مواد مخدر و یا مسکن ایجاد می شود . داروهای خواب آور در دسترس

خانمها بوده و گاهی جهت جلب توجه و یا خود کشی اقدام به بلع مقادیر زیاد دارو می نمایند

مسمومیت با اسیدها و بازهای قوی  poisoning Acid and alkali Strong :

از مواد بازی ( قلیایی ) می توان آب ژوال ، آمونیاک و محلولهای سفید کننده لباسها و از مواد اسیدی ،

اسید سولفوریک را نام برد

مسمومیت با سیانور  Potassium cyanide poisoning :

سیانور جزو مهلک ترین سموم برای انسان است . از سیانور در صنعت عکاسی ، کشاورزی و موارد

صنعتی و ... استفاده می شود . مسمومیت با آن یا به صورت عمدی ( خود کشی یا جنایت ) و یا اتفاقی

است .

علایم و نشانه های آن عبارتند از :

سر گیجه ، تهوع ، استفراغ و اشک ریزش

نخستین اقدامهای ضروری در مسمومیت هایی که از راه دهان صورت می گیرد :

1 – توجه به راه تنفسی ، وضعیت تنفسی و گردش خون و در صورت لزوم انجام اقدامات احیاء

2 – فرد مسموم را در وضعیت مناسب ، هوای آزاد قرار داده گرم نموده و وادار به استراحت و آرامش نمایید

3 – در افراد خواب آلود و یا غیر هوشیار از ورود مواد غذایی و ترشحات به درون راههای تنفسی جلوگیری

کنید

4 – به فرد مسموم مایعات فراوان ، شیر ، ماست ، آبلیمو و ... بدهید

5 – فرد مسموم را وادار به استفراغ نمایید . اگر مواد سمی در 30 تا 60 دقیقه اخیر خورده شده به عنوان

یک قانون محتویات معده او را خالی کنید ( استفراغ یا شستشوی معده )

6 – بهترین راه تحریک استفراغ استفاده از شربت اپیکا است در بچه ها یک قاشق مربا خوری در یک

لیوان آب و در بزرگسالان دو قاشق مربا خوری در یک لیوان آب ریخته و به مسموم داده شود . اگر

دسترسی به شربت اپیکا ندارید ، به شخص مسموم چند لیوان آب گرم داده و با استفاده از انگشت یا

قاشق ته گلوی او را تحریک نمایید

نکته : به مسمومین به صورت همزمان شربت اپیکا و شیر داده نشود

نکته : وادار کردن مسموم به استفراغ در موارد زیر ممنوع است

الف– مسمومیت با نفت و مشتقات آن  poisoning Oil and its derivatives

ب – مسمومیت با مواد اسیدی و قلیایی  poisoning Acid and alkali Strong

پ – اختلال در سطح هوشیاری مسمومین  Impairment of consciousness Poisoned

ت – بروز تشنج ( مثل مسمومیت با سم استریگنین )  Incidence of seizures

ث – در سه ماهه آخر حاملگی  Last quarter of pregnancy

7 – در صورت وجود علایم شوک ، درمانهای خاص آن صورت بگیرد

8 – در مسمومیت با محلولهای اسیدی ، به آنها شیر ، روغن زیتون ، محلول جوش شیرین و سفیده

تخم مرغ بدهید

9 – در مسمومیت با محلولهای قلیایی به آنها آب فراوان یا مخلوط آب لیمو با سرکه و سفیده تخم مرغ

بدهید

10 – در صورت لزوم به مسمومین اکسیژن کافی داده شود

11 – در موارد مسمومیت با مواد سوزاننده در اطفال دستهای آنها را بشویید تا در نتیجه تماس آنها با

چشم عوارض چشمی ایجاد نشود

12 – در مسمومیت با تریاک ، در صورت امکان شستشوی معده با آب و یا مصرف خوراکی ذغال فعال

شده و یا مسهل ( ترکیب شیر و ماست )

13 – در مسمومیت با حشره کش ها از آتروپین ( پادزهر ) استفاده شود

14 – در مسمومیت با نفتالین فرد را وادار به استفراغ کرده و به او مایعات فراوان و سفیده تخم مرغ داده

شود

خلاصه اقدامات ضروری در مسمومیت با نفت و مشتقات آن :

1 – از تحریک استفراغ در فرد مسموم خودداری کنید

2 – در صورت استفراغ خود به خودی فرد مسموم مواظب باشید تا مواد استفراغی وارد راه های تنفسی

وی نشود

3 – او را در هوای آزاد و وضعیت مناسب قرار دهید

4 – دو قاشق غذاخوری پارافین یا روغن زیتون به فرد مسموم بدهید

5 – او را سریعا به بیمارستان منتقل کنید

خلاصه اقدامات ضروری در مسمومیت با مواد اسیدی و بازی

1 – از تحریک استفراغ در فرد مسموم خودداری کنید

2 – در مسمومیت با محلولهای اسیدی به آنها شیر ، روغن زیتون و سفیده تخم مرغ و در مسمومیت با

محلولهای قلیایی به آنها آب فروان یا مخلوط آبلیمو با سرکه و سفیده تخم مرغ بدهید

3 – در صورت آغشته بودن دست اطفال به این مواد آنرا بشویید

خلاصه اقدامات ضروری در مسمومیت با تریاک

1 – فرد مسموم را وادار به استفراغ کنید

2 – در صورت امکان فرد مسموم را شستشوی معده دهید

3 – فرد مسموم را بیدار نگه دارید

4 – او را سریعا به بیمارستان منتقل نمایید

مسمومیت با گازهای سمی  Poisoning Toxic fumes :

مسمومیت با گازهای سمی ، در نتیجه استنشاق گازهای سمی صنعتی مثل بخار آمونیاک و یا گازهای

سمی ناشی از سوخت ناقص مثل مونواکسید کربن ایجاد می شود .

علایم عمومی مسمومیت با گازهای سمی عبارتند از :

سردرد شدید ، تهوع ، استفراغ ، سرفه ، خس خس سینه ، تنگی نفس ، درد سینه ، سوزش چشم ،

سرگیجه ، سوختگی صورت و بیهوشی

مسمومیت با مونو اکسید کربن  Carbon monoxide poisoning :

مونو اکسید کربن گاز خطرناکی است این گاز بدون بو ، بدون رنگ و بدون مزه خاصی بوده و توسط شامه

انسان حس نمی شود  ، قدرت اتصال به گلبولهای قرمز این گاز 200 برابر اکسیژن است و این خاصیت

بسیار خطرناک است . مسمومیت به دلیل استنشاق مونو اکسید کربن اغلب در منازل و در کشور ما

بخصوص در روستاها بخاطر مصرف زیاد کرسی ، سماور ، چراغ و بخاری نفتی و در محیط های بسته و

سوخت ناقص زیاد دیده می شود افراد نجات یافته در آتش سوزیها نیز ممکن است دچار مسمومیت با

این گاز شوند .

 علایم و نشانه های مسمومیت با مونواکسید کربن عبارتند از :

کبودی بدن ، ( نوک انگشتان دست و پا ، لبها ) سردرد ضرباندار ، سر گیجه ، تهوع ، استفراغ ، ضعف ،

خروج کف صورتیاز دهان و ... ، وقفه تنفسی و اغماء

نخستین اقدامات ضروری بصورت کلی :

1 – فرد مسموم را سریعا به هوای آزاد برده و وادار به تنفس نمایید

2 – در صورت قطع تنفس اقدامات احیا را شروع کنید

3 – فرد مسموم را بیدار نگه دارید

4 – در صورت امکان اکسیژن از راه دهان و بینی داده شود

5 – مسموم را سریعا به مراکز درمانی انتقال دهید

پیشگیری از مسمومیت ها  Prevention of poisoning :

در مسمومیت های غذایی : رعایت اصول بهداشت فردی و عدم استفاده از غذاهای بین راهی و آلوده و

استفاده از ظروف یکبار مصرف در مسافرتها و عدم مصرف غذاهایی که در خارج از یخچال نگهداری می

شوند

در مسمومیت های دارویی و مواد اسیدی و بازی : این مواد را دور از دسترس اطفال قرار دهید

هرگز از تریاک جهت تسکین درد و به عنوان خواب آور استفاده نکنید

هنگام کار با سموم کشاورزی و ... از دستکش استفاده کنید

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در پنجشنبه 4 شهریور1389 و ساعت 13:0 |

احیای قلبی ریوی ( Cardiopulmonary resuscitation ( CPR :

1 – احیای قلبی ریوی پایه ( BLS )

2 – احیای قلبی ریوی پیشرفته ( ALS )

1 – احیای قلبی ریوی پایه ( BLS ) :

A : باز نگه داشتن راه هوایی Air way

B : حفظ تنفس Breathing

C : حفظ گردش خون Circulation

برای ادامه زندگی شخص باید بتواند اکسیژن را به شش هایش برساند و توسط گردش خون به مصرف

سلولهای بدن برساند درصورت ایجاد وقفه در هر کدام از این مراحل فرد نیازمند CPR می باشد

نکته : حساسترین سلولهای بدن سلولهای مغز است که فقط 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده می ماند

 ( Golden Time )

A باز نگه داشتن راه هوایی Air way :

در صورت بیهوش بودن مصدوم ، زبان شل شده و به ته حلق می افتد و راه تنفس بسته می شود در

ضمن وجود مواد استفراغی یا اجسام خارجی در دهان نیز راه تنفس را می بندد که هر چه سریعتر باید

باز شود

جهت باز نگه داشتن راه هوایی مصدوم عملیات زیر را اجرا کنید

1 – سر مصدوم را به عقب بکشید و چانه او را به جلو و بالا ببرید

2 –در صورت سالم بودن گردن یک دست خود را روی پیشانی مصدوم قرار داده و سر او را به طرف عقب

خم کنید . با این کار دهان خود به خود باز خواهد شد

3 – با دو انگشت دست دیگر چانه او را به طرف بالا بکشید

4 – خم کردن سر به طرف عقب و بالا آوردن چانه ، زبان را بالا برده و راه هوایی را باز کنید

5 – در موارد شک وجود به شکستگی گردن و آسیب نخاع گردنی از روش فشار به چانه استفاده کنید .

در این روش دست خود را زیر زاویه فک پایین قرار داده و فک را به سمت جلو بکشید . با قرار دادن

آرنجهای خود در دو طرف مانع حرکت سر مصدوم شوید ( در صورت داشتن گردنبند طبی ، برای محافظت

گردن از آن استفاده کند )

6 – راه هوایی مصدوم را از اجسام خارجی دندان مصنوعی ، مواد استفراغی ، آدامس و ... پاک نمایید

روشهای باز کردن راه هوایی جهت خارج کردن مواد استفراغی :

1 – ساکشن دستی : در صورت سالم بودن گردن سر را به آرامی به پهلو چرخانده  وبا فشار بر چانه فرد

مصدوم دهان وی را باز کرده و توسط دو انگشت محتویات دهان او را خارج کنید

2 – ساکشن مکانیکی : توسط دستگاه ساکشن صورت می گیرد

B حفظ تنفس Breathing :

1 – تنفس دهان به دهان  Breathing mouth to mouth :

مهمترین و موثرترین را اکسیژن رسانی فوری به مصدوم تنفس دهان به دهان است

1 – مصدوم رابا دقت بر روی سطح صاف و سفت بخوابانید

2 – در صورت سالم بودن گردن یک دست خود را روی پیشانی مصدوم قرار داده و سر او را به طرف عقب

خم کنید با این کار دهان خود به خود باز خواهد شد و با دو انگشت دست دیگر چانه او را به طرف بالا

بکشید ، زبان را بالا آورده و راه هوایی را باز کنید

3 – در موارد شک به وجود شکستگی گردن و آسیب نخاع گردنی از روش فشار به چانه استفاده کنید .

در این روش دست خود را زیر زاویه فک پایین قرار داده و فک را به سمت جلو بکشید . با قرار دادن

آرنجهای خود در دو طرف مانع حرکت سر مصدوم شوید

4 – نفس عمیق بکشید و با دوانگشت راه هوایی مصدوم از طریق بینی را ببندید و دهان خود را روی

دهان مصدوم قرار دهید و تنفس را به وی منتقل کنید( در کودکان و نوزادان این کار باید خیلی ملایمتر

صورت بگیرد ) در ضمن به قفسه فرد مصدوم دقت کنید تا بالا آمدن آنرا مشاهده کنید

5 – این کار را در بزرگسالان 12 تا 16 بار و در کودکان 14 تا 18 بار تکرار کنید

6 – بلافاصله نبض سرخرگ کاروتید ( سرخرگ گردن ) را بررسی کنید ( اگر نبض وجود نداشت ماساژ

قلبی را انجام دهید)

7 – احتمالا معده بیمار پر از هوا می شود که با فشار دست خارج می شود

8 – در کودکان دهان خود را روی دهان و بینی کودک قرار دهید

نکته : در این روش می توان جهت دادن تنفس بهتر و جلوگیری از انتقال بیماری به نجات دهنده از آمبوبگ

و ماسک استفاده کرد

2 – تنفس دهان به بینی  Breathing mouth to nose :

این تنفس مثل تنفس دهان به دهان می باشد با این تفاوت که :

1 – در مواقع آسیب شدید به دهان ، ورم زبان و یا آلوده بودن دهان از این روش استفاده می شود

2– با دست دهان را ببندید و با انگشت همان دست لبها را بر روی همدیگر فشار دهیدتا دهان بسته

شود

3– پس از گرفتن یک دم عمیق هوا دهان خود را بر روی بینی مصدوم قرار داده وهوا را با فشار خارج

سازید ( این کار در کودکان و نوزادان باید خیلی ملایمتر صورت بگیرد ) و به قفسه سینه مصدوم توجه

کنید تا بالا آمدن آنرا مشاهده کنید

نکته : در این روش می توان جهت دادن تنفس بهتر و جلوگیری از انتقال بیماری به نجات دهنده از آمبوبگ

و ماسک استفاده کرد

3 – روش هولگر نیلسن  Method holger Nielsen :

این روش در مواردی بکار می رود که آسیب شدید به دهان ، بینی ، سر و صورت وجود دارد – در آنهایی

که مرتب استفراغ می کنند و در مواردی که آلودگی دهان برای نجات دهنده خطر داشته باشد

روش کار Program :

در اين روش كه «كلنل هولگر نيلسن » دانماركي آن راابداع كرد ، مصدوم را به روي شكم خوابانيده

و صورت اورا روي دستهايش قرار ميدهند ، كمك كننده  بالاي سر مصدوم زانو زده  وآرنجهاي اورا گرفته وبه

عقب مي كشد  ، در اين حالت ريه ها باز شده وهوا وارد آنها ميشود ، بعد آرنجهاي وي را رها كرده وبراي

خروج هوا بر روي شانه ها وپشت قفسه ي سينه فشار مي آورند

نکته : در این روش امکان دادن ماساژ قلبی وجود ندارد

4 – روش سیلوستر  Method Sylvester :

در اين روش مصدوم را به پشت  خوابانده و زير شانه هاي او يك پتو يا بالش قرار داده ، كمك دهنده بالاي

سر مصدوم نشسته ودودست وي را گرفته ومانند صليب باز كرده تا ريه ها بازشوند ، سپس دو دست را

روي سينه ي مصدوم مي گذاشتند تا هوا خارج شود

نکته : این روش زمانیکه مصدوم مرتب استفراغ دارد و یا فرد بیهوش بر روی شکم افتاده استفاده نمی

شود

5 – روش نوسانی  Method pendulous :

در این روش با بالا و پایین نمودن کل بدن به مصدوم تنفس داده می شود

C حفظ گردش خون Circulation :

1 – در صورت ایست قلبی عملیات ماساژ قلبی را انجام دهید

2 – مصدوم را به سطح محکمی مثل کف اتاق تخته چوب و ... خوابانده و ماساژ قلب را شروع کنید از

ماساژ قلب روی تشک و سطح نرم خودداری کنید

3 – لباسهای بالا تنه را در آورده و ماساژ دهید از روی لباس ماساژ قلب انجام ندهید

4 – با استفاده از انگشتان دست ، قسمت جناغ سینه را پیدا کنید

5 – کف یک دست خود را روی نیمه تحتانی استخوان جناغ و به اندازه پهنای دو انگشت بالاتر از زایده

تحتانی جناغ قرار دهید

6 – آرنجهای خود را راست نگه دارید و از خم کردن آن بپرهیزید

7 – با استفاده از وزن خود بمدت نیم ثانیه به قفسه سینه فشار وارد کرده و نیم ثانیه استراحت بدهید .

فشار در حدی باشد که استخوان جناغ 3 تا 5 سانتی متر به پایین فشرده شود . این کار را به تناوب

انجام دهید . تعداد ماساژ 60 تا 80 بار در دقیقه است

نسبت ماساژ قلبی به تنفس :

در CPR یکنفره : هر 2 تنفس 15 ماساژ قلبی     2/15

در CPR دونفره : هر 1 تنفس 5 ماساژ قلبی         1/5

تریاژ  Triage :

روش کلی برای انتخاب بیماران و تقسیم بندی آنها براساس فوریت نیاز به درمان می باشد

مراحل مقدماتی احیای قلبی ریوی :

1 – تریاژ

2 – بررسی وضعیت هوشیاری

3 – برگرداندن مصدوم به پشت

4 – باز کردن راه های هوایی

5 – بررسی وضعیت تنفس با نگاه کردن ، گوش دادن و احساس کردن

6 – اگر نفس نمی کشد دو نفس کامل بدهید

7 – بررسی ضربان سرخرگ کاروتید ( سرخرگ گردن )

8 – اگر نبض نداشت عملیات احیاء را شروع کنید

2 – احیای قلبی ریوی پیشرفته ( ALS ) :

در بیمارستان توسط تیم CPR انجام می شود

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در چهارشنبه 3 شهریور1389 و ساعت 15:0 |

راه های اندازه گیری درجه حرارت بدن  Ways to measure body temperature :

1 – دهان Oral temperature

2 – زیر بغل Axillary temperature

3 – مقعد Rectal temperature

1 – دهان Oral temperature :   

وسایل لازم  Necessary tools :

1 – دماسنج جیوه ای  Mercury thermometer

2 – پنبه الکل  Cotton alcohol

3 – دفتر ثبت علائم حیاتی  Register Vital signs

روش کار Program :

1 – دستهای خود را بشویید

2 – وسایل مورد نیاز را آماده کنید

3 – بیمار را از انجام کار خود مطلع کنید

4 – در صورت مصرف مایعات گرم ، سرد و یا استعمال دخانیات توسط بیمار 5 دقیقه بعد درجه حرارت

گرفته شود

5 – از دماسنج شخصی بیمار استفاده نموده و آنرا ضد عفونی کنید

6 – دماسنج را تکان دهید تا جیوه داخل دماسنج عدد زیر 35 درجه را نشان دهد

7 – دماسنج را در زیر زبان به مدت 3 دقیقه بگذارید

8 – سپس دماسنج را برداشته آنرا بخوانید ودر دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی چارت نمایید

9 – دماسنج را ضد عفونی کرده ودر محل خود قرار دهید

10 – وسایل را جمع نمایید و دستهای خود را بشویید

2 – زیر بغل Axillary temperature :

روش کار Program :

مانند کنترل از راه دهان می باشد با این تفاوت که :

1 – دماسنج در زیر بغل گذاشته می شود

2 – مدت قرار گیری دماسنج در زیر بغل 9 دقیقه می باشد

3 – مقدار آن 0.3 تا 0.5 کمتر از دمای دهان می باشد

4 – از این روش برای بیمارانی که قادر نیستند درجه را در دهان خود نگه دارند استفاده می شود 

5 – درتوضیحات دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی علامت A به معنی Axillary نوشته می شود

3 – مقعد Rectal temperature :

وسایل لازم  Necessary tools :

1 – دماسنج مقعدی Rectal thermometer :

2 – دستکش یکبار مصرف ( دستکش لاتکس )( Disposable gloves( Latex gloves :

3 –  پنبه الکل  Cotton alcohol

4 – ماده چرب کننده Article lubricant

روش کار Program :

1 – دستهای خود را بشویید

2 – وسایل مورد نیاز را آماده کنید

3 – بیمار را از انجام کار خود مطلع کنید و دور تخت پاراوان بکشید

4 – بیمار را به پهلو بخوابانید و لباسهای وی را کنار بزنید

5 – دستکش خود را بپوشید

6 – دماسنج را تکان دهید تا جیوه داخل دما سنج عدد زیر 35 درجه را نشان دهد

7 – قسمت جیوه آنرا چرب نمایید

8 – دماسنج را به آرامی در مقعد بیمار قرار دهید به اندازه 3 سانتی متر

9 – پس از گذشت 2 دقیقه دماسنج را برداشته ، تمیز نمایید و بخوانید

10 – مقدار آن 0.3 تا 0.5 بیشتر از دمای دهان می باشد

11 – مشاهدات خود را در دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی چارت نمایید و در توضیحات علامت R به معنی

Rectal نوشته شود

12 – لباس بیمار را مرتب کرده ، وسایل را جمع کنید و دستهای خود را بشویید

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در چهارشنبه 3 شهریور1389 و ساعت 11:49 |

درمانگاه :

 1 - الكترو كارديوگراف  2 - مانيتورينگ پرتابل  3 - اتوسكوپ  4 - افتالموسكوپ  5 - فشارسنج

 6 - گوشي پزشكي  7 - آمبوبگ

مسمومين زنان :

 1 - الكتروكارديوگراف  2 - پالس اكسيمتر  3 - شوك  4 - گلوكومتر  5 - لارنگوسكوپ  6 - آمبوبگ

 7 - گوشي  8 - فشارسنج  9 - ساكشن پرتابل  10 - تشك مواج

مسمومين مردان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - مانيتورينگ علائم حياتي

6 - گلوكومتر  7 - لارنگوسكوپ  8 - آمبوبگ  9 - گوشي  10 - فشارسنج  11 - ساكشن پرتابل 

12 - تشك مواج

اورژانس مسمومين :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - پالس اكسيمتر  3 - شوك  4 – مانيتورينگ علائم حياتي  5 - گلوكومتر 

 6 – لارنگوسكوپ  7 - افتالموسكوپ  8 - اتوسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - گوشي  11 - فشارسنج 

12 - ساكشن پرتابل

ICU مسمومين :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - مانيتورينگ علائم حياتي 

6 - گلوكومتر  7 - لارنگوسكوپ  8 - افتالموسكوپ  9 - اتوسكوپ  10 - آمبوبگ  11 - پمپ سرنگ 

12 - پمپ سرم  13 - گوشي  14 - فشارسنج  15 - ساكشن پرتابل  16 - تشك مواج 

17 - دستگاه دياليز

دياليز :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - شوك  3 - لارنگوسكوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشي  6 - فشارسنج 

7 - ساكشن پرتابل

اورژانس داخلي – جراحی – اطفال :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - مانيتورينگ علائم حياتي

6 - گلوكومتر  7 - لارنگوسكوپ  8 - افتالموسكوپ  9 - اتوسكوپ  10 - آمبوبگ  11 - گوشي 

12 - فشارسنج  13 - ساكشن پرتابل  14 - وارمر  15 - نبولايزر  16 - انكوباتور نوزاد

اتاق عمل :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور بيهوشي  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - مانيتورينگ علائم

حياتي  6 – گلوكومتر  7 - لارنگوسكوپ  8 - اتوسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشي

12 - فشارسنج  13 - ساكشن پرتابل  14 - چراغ سيالتيك  15 - تخت جراحي  16 - الكترو كوتر 

17 - ميكروسكوپ جراحي  18 - تورنيكت  19 - لاپاروسكوپ  20 - سينوسكوپ  21 - سيستوسكوپ

22 - بلادگاز

عفوني :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - شوك  3 - گلوكومتر  4 - لارنگوسكوپ  5 - افتالموسكوپ  6 - اتوسكوپ

7 - آمبوگ  8 - گوشي  8 - فشارسنج  10 - ساكشن پرتابل  11 - تشك مواج

پوست :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - گلوكومتر  3 - لارنگوسكوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشي  6 - فشارسنج

7 - ساكشن پرتابل

داخلي زنان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - گلوكومتر  6 - لارنگوسكوپ

7 - افتالموسكوپ  8 - اتوسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشي  12 - فشارسنج

13 - ساكشن پرتابل  14 - تشك مواج

داخلي مردان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - پالس اكسيمتر  3 - شوك  4 - گلوكومتر  5 - لارنگوسكوپ  6 - افتالموسكوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشي  10 - فشارسنج  11 - ساكشن پرتابل  12 - تشك مواج

CCU :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - پالس اكسيمتر  3 - شوك  4 - مانيتورينگ علائم حياتي  5 - گلوكومتر

6 - لارنگوسكوپ  7 - افتالموسكوپ  8 - اتوسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشي 

12 - فشارسنج  13 - ساكشن پرتابل

ICU جنرال :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - شوك  5 - مانيتورينگ علائم حياتي

6 - گلوكومتر  7 - لارنگوسكوپ  8 - افتالموسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - پمپ سرم

12 - گوشي  13 - فشارسنج  14 - ساكشن پرتابل  15 - تشك مواج

جراحي اعصاب مردان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - گلوكومتر  4 - لارنگوسكوپ  5 - افتالموسكوپ  6 - اتوسكوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشي  10 - فشارسنج  11 - ساكشن پرتابل  12 - تشك مواج

جراحي اعصاب زنان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - شوك  3 - گلوكومتر  4 - لارنگوسكوپ  5 - افتالموسكوپ  6 - آمبوبگ 

7 - پمپ سرنگ  8 - گوشي  9 - فشارسنج  10 - ساكشن پرتابل  11 - تشك مواج

جراحي مردان :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - شوك  3 - گلوكومتر  4 - لارنگوسكوپ  5 - افتالموسكوپ  6 - اتوسكوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشي  10 - فشارسنج   11 - ساكشن پرتابل  12 - تشك مواج

بلوك زايمان :

1 - گلوكومتر  2 - لارنگوسكوپ  3 - آمبوبگ  4 - گوشي  5 - فشارسنج  6 - ساكشن پرتابل 

7 - تشك مواج 8 - فتال مانيتورينگ  9 - سونيكيد  10 - چراغ سيالتيك  11 - وكيوم

گوش حلق و بيني :

1 - گلوكومتر  2 - لارنگوسكوپ  3 - اتوسكوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشي  6 - فشارسنج

7 - ساكشن پرتابل

قلب و ريه :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - شوك  3 - مانيتورينگ علائم حياتي  4 - گلوكومتر  5 - لارنگوسكوپ

6 - آمبوبگ  7 - پمپ سرنگ  8 - گوشي  9 - فشارسنج  10 – ساكشن پرتابل  11 - تشك مواج

اطفال :

1 - الكتروكارديوگراف  2 - ونتيلاتور  3 - پالس اكسيمتر  4 - مانيتورينگ علائم حياتي  5 - گلوكومتر

6 - لارنگوسكوپ  7 - افتالموسكوپ  8 - اتوسكوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - پمپ سرم 

12 - گوشي  13 - فشارسنج  14 - ساكشن پرتابل  15 - وارمر  16 - فتوتراپي  17 - انكوباتور نوزاد

18 - فتوتراپي اينتنسيو  19 - نبولايزر

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در سه شنبه 2 شهریور1389 و ساعت 16:0 |
پانسمان :

همیشه باید زخم را با پانسمان بپوشانید

چون این کار از عفونت پیشگیری می کند

 در موارد خونریزی شدید، پانسمان با فشار آوردن بر روی زخم ، به لخته شدن خون کمک می کند

در صورت امکان ، از یک پانسمان استریل بسته بندی شده ، استفاده کنید

در صورتی که به پانسمان استریل دسترسی ندارید، می توانید با هر پارچه تمیز و بدون کُرک ، یک

پانسمان موقتی بسازید. خراش ها و بریدگی های کوچک را می توان با پانسمان های چسبدار پوشاند. 

اصول استفاده از پانسمان ها :

هنگام استفاده از پانسمان ، باید چند اصل را رعایت کنید. این اصول به شما امکان می دهند که

پانسمان ها را به طرز صحیح به کار ببرید؛ همچنین مصدوم و شما را در برابر عفونت محافظت می کنند

1 - قبل از دست زدن به هر نوع پانسمان (غیر از چسب زخم )، در صورت امکان ، همیشه دستکش های

یکبار مصرف بپوشید

2 - همیشه از پانسمانی استفاده کنید که برای پوشاندن زخم به قدر کافی بزرگ است و می تواند

بیشتر از لبه های زخم را همپوشش دهد.

3 - لبه های پانسمان را بگیرید و انگشتان خود را کاملاً از محلی که در تماس با زخم خواهد بود، دور نگه

دارید. مطمئن شوید که پانسمان برای پوشاندن زخم به اندازه کافی بزرگ است .

4 - پانسمان را مستقیماً بر روی زخم قرار بدهید؛ هرگز آن را از کنار به روی زخم نکشید.

5 - پانسمانی را که از محل خارج شده است بردارید و در جای خودش قرار دهید.

6 - اگر تنها یک پانسمان استریل در اختیار دارید، این پانسمان را برای پوشاندن زخم به کار ببرید و سایر

پارچه های تمیز را روی آن قرار دهید.

7 - اگر خون به داخل پانسمان نشت کرده ، پانسمان را برندارید؛ در عوض ، یک پانسمان دیگر روی آن

بگذارید. اگر خون به داخل پانسمان دوم هم نشت کرد، هر دو پانسمان را کاملاً بردارید و با گذاشتن یک

پانسمان تازه به جای آنها، محل خونریزی را تحت فشار قرار دهید.

8 -  پس از مداوای زخم ، دستکش ها، پانسمان های مصرف شده و وسایل آلوده را در داخل یک کیسه

پلاستیکی مناسب بریزید.

9 - همیشه تا زمانی که کارتان با مواد آلوده تمام نشده است ، دستکش های یکبار مصرف را خارج نکنید

پانسمان های استریل :

این نوع پانسمان ، از یک لایه پانسمان متصل به یک باند رولی تشکیل شده است . این لایه پانسمان از

یک قطعه گاز که زیر آن یک لایه پنبه قرار گرفته ، تشکیل شده است . پانسمان های استریل به صورت

تکی و در اندازه های مختلف فروخته می شود و برای پیشگیری از آلودگی ، در پوشش های محافظ

پیچیده شده است اگر چسب روی پوشش این پانسمان ها باز شده باشد، پانسمان دیگر استریل

نیست .

احتیاط !

1 -  پانسمانی را که از محل خارج شده بردارید و یک پانسمان جدید به جای آن قرار بدهید.

2 -  اگر خونریزی به داخل پانسمان نفوذ کرد، یک پانسمان دیگر روی اولی قرار بدهید. اگر خون به درون

پانسمان دوم هم نشت کرد، هر دو پانسمان را بردارید و یک پانسمان تازه به جای آنها بگذارید.

3 - مراقب باشید که خونرسانی پایین تر از محل پانسمان را مختل نکنید.

4 -  چسب روی پوشش را باز کرده ، پوشش را کنار بزنید. باند را از حالت پیچیده باز کنید و مراقب باشید

که رول رها نشود وبه لایه پانسمان دست نزنید.

5 -  با گرفتن دو طرف باند، لایه پانسمانی را باز کنید و آن را مستقیماً روی زخم قرار دهید.

6 -  انتهای کوتاه (دم ) باند را یک بار به دور اندام و پانسمان بچرخانید تا آن را محکم کنید.

7 -  انتهای دیگر (سر) باند را به دور اندام بچرخانید تا تمام لایه پانسمان را بپوشانید. دم باند را به حال

آویزان قرار دهید.

8 -  برای مستحکم کردن باند، دو انتهای آن را گره بزنید. گره را مستقیماً روی لایه پانسمان ایجاد کنید تا

فشار پایداری روی زخم اعمال شود.

9 -  پس از محکم کردن باند، گردش خون را در قسمت های پایین کنترل کنید. اگر باند را خیلی سفت

بسته اید، آن را شل کنید.

پانسمان های غیراستریل :

در صورتی که به پانسمان استریل دسترسی ندارید، می توانید از وسایلی مثل پوشش گازدار یا هر نوع

پارچه تمیز بدون کُرک استفاده کنید. برای جذب خون و سایر مایعات روی آن پنبه بگذارید. در هنگام

استفاده از پانسمان غیراستریل دقت کنید که وسیله ای را که به کار می برید، تمیز باشد. در صورت

امکان ، دستکش یکبار مصرف بپوشید و انگشتان خود را از قسمتی از سطح پانسمان که در تماس با

زخم خواهد بود، دور نگه دارید. به منظور فشار آوردن روی زخم ، پانسمان را با نوارچسب یا باند

محکم کنید.

احتیاط !

1 - هرگز چسب نواری را دورتادور اندام یا انگشت نبندید چون این کار، گردش خون را مختل می کند.

2 -  قبل از استفاده از چسب نواری ، کنترل کنید که مصدوم نسبت به چسب آلرژی نداشته باشد؛ اگر

آلرژی وجود دارد، از بانداستفاده کنید.

پانسمان های دارای گاز :

1 -  کناره های پوشش گازدار را گرفته ، آن را مستقیماً روی زخم قرار دهید.

2 -  با یک لایه پنبه ، روی پانسمان گازدار را بپوشانید.

3 -  گاز و پوشش روی آن را با نوار چسب یا باند رولی محکم کنید.

پانسمان های موقتی :

1 -  لبه های پارچه را بگیرید. پارچه را باز کرده ، مجدداً تا کنید تا سطح داخلی آن رو به بیرون قرار بگیرد.

2 -  پوشش پارچه ای را مستقیماً روی زخم قرار بدهید. در صورت لزوم ، مقدار بیشتری پارچه روی این

پوشش قرار بدهید.

3 -  این پوشش را به کمک یک باند یا یک نوار پارچه ای تمیز (مثل روسری یا شال ) محکم کنید.

پانسمان های چسبدار :

چسب زخم برای پانسمان کردن خراش ها و بریدگی های کوچک مفید است . این چسب ها از یک لایه

گازدار یا سلولزی به همراه یک نوار چسبدار تشکیل شده اند که اغلب در بسته های مجزای استریل قرار

داده می شوند. چسب های زخم در اندازه های مختلف و به اشکال گوناگون برای استفاده در نوک

انگشتان ، پاشنه و آرنج تهیه می شوند؛ بعضی از انواع آنها ضدآب هستند. قبل از استفاده از چسب

زخم ، دقت کنید که مصدوم نسبت به پانسمان های چسبدار آلرژی نداشته باشد. افرادی که با غذا سرو

کار دارند، باید زخم های روی دست خود را با چسب زخم های ضدآب ، مشخص و آبی رنگ بپوشانند.

هشدار!

1 - همیشه از مصدوم سؤال کنید که آیا نسبت به پانسمان های چسبدار آلرژی دارد یا خیر.

2 - پوست اطراف زخم را تمیز و خشک کنید. چسب زخم را باز کرده ، نوارهای محافظ دو طرف آن را

بگیرید به طوری که لایه پوششی آن رو به پایین باشد.

3 - نوارهای محافظ را آنقدر بکشید که لایه پوششی مشخص شود ولی نوارها را کاملاً برندارید. بدون

دست زدن به سطح لایه پوششی ، آن را روی زخم بگذارید.

4 - با دقت نوارهای محافظ را بکشید و سپس لبه های چسب زخم را به پایین فشار دهید.

وسایل پانسمان در کمک های اولیه :

تمام محل های کار، مراکز تفریحی ، خانه ها و اتومبیل ها باید به بسته های کمک های اولیه مجهز

باشند. بسته های موجود در محل های کار و مراکز تفریحی باید با شرایط قانونی تطابق داشته باشند؛

همچنین این بسته ها باید به خوبی قابل شناسایی و به راحتی در دسترس باشند. در مورد ماشین یا

خانه ، یا می توانید یک بسته کمک های اولیه خریداری کنید و یا خود اقدام به جمع آوری وسایل کمک

های اولیه و نگهداری آنها در یک محفظه تمیز و ضدآب بکنید. تمام بسته های کمک های اولیه را باید در

جای خشک نگهداری کرد و به طور مرتب ، آنها را بازرسی و تکمیل کرد تا وسایل آنها همیشه برای

استفاده آماده باشند.

پانسمان چسبدار یا چسب زخم :

این وسایل که برای پوشاندن خراش ها و بریدگی های کوچک به کار می روند، از پارچه یا پلاستیک ضدآب

ساخته می شوند. در مورد زخم های دست ، انواع ضدآب از بقیه مناسب تر هستند و برای افرادی که

نسبت به چسب موجود در انواع معمولی آلرژی دارند، چسب زخم کم آلرژی ساخته شده است . افرادی

که با غذا سر و کار دارند، باید از چسب زخم های آبی استفاده کنند.

پانسمان استریل :

این وسایل از یک لایه پانسمان متصل به یک باند رولی تشکیل و کاملاً در یک پوشش محافظ پیچیده

شده اند. کاربرد آنها آساناست لذا برای مصرف در موارد اورژانس ایده آل هستند. این پانسمان ها در

اندازه های مختلف در دسترس هستند.

پوشش چشمی استریل :

پوشش های چشمی در واقع پانسمان هایی هستند که برای محافظت از چشم آسیب دیده به کار می

روند. به بعضی از پوشش هایچشمی باندهایی متصل است که استحکام این پوشش ها را روی سر

مصدوم افزایش می دهند.

انواع باندها :

1 -  باندهای رولی :

این وسایل برای نگه داشتن مفاصل آسیب دیده ، محدود کردن حرکات ، مستحکم کردن پانسمان ها در

محل و حفظ فشار بر رویآنها و محدود کردن تورم به کار می روند.

2 -  باندهای مثلثی :

این وسایل را که از پارچه کلفت تهیه می شوند، می توان به عنوان باند یا آویز مورد استفاده قرار داد. اگر

این وسایل ، استریل و دارای پوشش مجزا باشند، می توان آنها را برای پانسمان کردن زخم ها و

سوختگی های بزرگ به کار برد.

3 -  باندهای لوله ای :

این باندها در واقع لوله های بدون درزی از گاز یا مواد کشی مستحکم هستند. این باندها در آسیب های

مفاصل یا انگشتان (پا یا دست ) کاربرد دارند. انواع گازدار را با یک ابزار مخصوص به کار می برند.

سایر وسایل مفید :

وسایل اصلی برای کمک های اولیه خانگی

1 -  جعبه ضدآبی که به راحتی قابل شناسایی باشد

2 -  20 عدد پانسمان چسبدار (چسب زخم ) در اندازه های مختلف

3 -  6 عدد پانسمان استریل با اندازه متوسط

4 -  2 عدد پانسمان استریل با اندازه بزرگ

5 -  2 عدد پانسمان استریل با اندازه خیلی بزرگ

6 -  2 عدد پوشش چشمی استریل

7 -  2 عدد باند مثلثی

8 -  6 عدد سنجاق قفلی

9 -  دستکش یکبار مصرف

10 -  2 عدد باند رولی کرپ

11 -  قیچی

12 -  انبرک

13 -  پنبه

14 -  دستمال های پاک کننده زخم بدون الکل

15 -  نوار چسب

16 -  محافظ صورت پلاستیکی یا ماسک صورت جیبی

17 -  دفترچه ، مداد و کارت

18 -  پتو، کیسه نجات ، چراغ قوه و سوت

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در دوشنبه 1 شهریور1389 و ساعت 19:0 |
نسخه پيچي  ( Dispensing The Prescription Order )

نسخه يك توصيه كتبي دارويي است كه توسط پزشك ، دندانپزشك و ... داده شده است . در هر نسخه

بايد عوامل « داروي مشخص ، دوزاژ معلوم ، بيمار معين و زمان مشخص » به روشني بيان شده باشد

پس از ارائه نسخه به داروخانه بايد دقت نمود كه اين عوامل در نسخه موجود باشد و بعد از آن روند تحويل

داروي تجويزي به صورت سيستماتيك انجام مي شود اين روند شامل هفت مرحله است :

1 - دريافت نسخه ( پذيرش)

2 - خواندن نسخه و تفسير آن

3 - آماده نمودن داروهاي نسخه

4 - ثبت داروي تحويلي در دفتر مخصوص

5 - الصاق برچسب ( نوشتن دستورات لازم)

6 - تحويل دارو به بيمار

7 - ارائه توصيه و دستور العملهاي خاص در رابطه با دارو و اطمينان از دريافت صحيح بيمار روند نسخه

پيچي هرچه كه باشد ، نتيجه مورد نظر آن تحويل داروي مناسب است كه در بسته بندي مناسب و به

همراه دستورات و توصيه هاي لازم به دست بيمار مي رسد ، عوامل متعددي وجود دارند كه در روند

نسخه پيچي تأثير مي گذارد كه يكي از اين عوامل محيط فيزيكي داروخانه است . هر داروخانه از پنج

قسمت تشكيل شده است

1 - قسمت نسخه پيچي

2 - قسمت انبار

3 - لابراتوار ساخت

4 - قسمت دفتري

5 - قسمت پرسنلي

در هنگام طراحي قسمت نسخه پيچي همواره بايد نكات زير را مد نظر قرارداد :

قفسه ها نبايد به گونه اي عميق باشد كه دسترسي آسان به دارو را مختل كند

تنظيم قفسه ها و نيز داروهاي موجود در قفسه به صورتي باشد كه دسترسي به دارو راحت تر و بهتر

انجام گيرد

داروهاي پرمصرف در دسترس نسخه پيچ ، يعني در واحد نسخه پيچي قرار گيرد

داروهاي OTC در محدوده تحويل دارو باشد

داروهاي سمي را در ويتريني با درب قفل دار و علامت « سمي است ! » از بقيه داروها مجزا قرار داد

داروهايي كه بايد دور از نور نگهداري و نيز داروهاي يخچالي را در محل مناسب قرار داد  

داروها بايد بر اساس خواص فارماكولوژيكي با فهرست الفبايي و يا محل اثر ( مثلاً داروهاي اعصاب ،

داروهاي قلب و ... ) درقفسه چيده شود

قرارگيري دارو در قسمت فعال داروخانه تابع سيستم FIFO ( دارويي كه زودتر وارد شده و يا تاريخ انقضاي

نزديكتر دارد ،زودتر به فروش برسد ) باشد

نور و رطوبت در محل داروخانه در حد مطلوب باشد

در قسمت انبار داروئي ، رعايت نكات زير لازم است :

قفسه هاي ايستاده راجح است

قرارگيري دارو در قسمت انبار ، تابع سيستم FIFO ( دارويي كه زودتر وارد شده و يا تاريخ انقضاي نزديكتر

به قسمت فعال منتقل شود ) باشد

داروها بر اساس شكل و فهرست الفبايي و يا خواص فارماكولوژيكي در قفسه ها قرار گيرد (قرص و

كپسول در طبقات بالا ، آمپول در طبقات مياني ، شربتها ، سرمها و داروهاي به صورت بالك در طبقه

پايين )

تاريخ انقضاي داروها بر روي اتيكتهاي قابل تعويض و با خط درشت نوشته و به كارتن دارو نصب شود

از چيدن بسته هاي دارو بر روي زمين اجتناب گردد

انبار داراي دفتر ورود و خروج كالا باشد

نور و رطوبت در محل انبار دارويي در حد مطلوب باشد

در قسمت لابراتوار ساخت ، رعايت نكات زير ضروري است :

ميز ساخت دارو ، مناسب و داراي قفسه و كشوي قفل دار باشد

داروهاي آتش گير در فضاي مناسب و مطمئن قرار گيرد

تا حد امكان ترازوي توزين در محفظه شيشه اي قرار گيرد

استقرار صحيح و اصولي داروها و وسايل ساخت و اندازه گيري دارو كه باعث افزايش بازده كار است ، مد

نظر باشد .

كپسول آتش نشاني در دسترس باشد

 وسايل ساخت پس از اتمام كارشسته و در محل هميشگي خود قرار گيرد

در قسمت دفتري بايد ملزوماتي چون ميز كار ، گاوصندوق ، كتابخانه ، دفاتر محاسبات و قفسه بايگاني

اسناد وجود داشته باشد

در قسمت پرسنلي نيز وجود دستشويي ، رختكن ، يخچال مخصوص پرسنل و ... ضروري است

تقسيم بندي فضاي داروخانه به هر صورت كه باشد ، لازم است برخي اصول را در محيط نسخه پيچي و

نيز خود فرد نسخه پيچ مراعات نمود

الف - محيط نسخه پيچي

با توجه به آنكه داروها مصرف داخلي Internal دارند ، بايد در محيط نسخه پيچي يكسري اصول را رعايت

نمود تا دارو فاقدهر نوع آلودگي و به بهترين شكل ممكن به دست بيمار رسيده و انكان نگهداري آن براي

بيمار فراهم باشدلازم به ذكر است كه لفظ « محيط» در اينجا كليه افراد ، محيط فيزيكي ، قفسه بندي ،

انبار دارويي و لوازم بسته بندي دارو را شامل مي شود

افرادي كه نسخه پيچي مي كنند بايستي خود تميز بوده ، بهداشت فردي را رعايت نموده و لباس تميز

( روپوش سفيد ) بپوشند

محيط فيزيكي بايد عاري از هرگونه گرد و غبار بوده و در ضمن به صورتي طراحي شده باشد كه مسئول

فني دسترسي لازم را جهت ارائه توصيه هاي مورد نظر داشته باشد

 تأكيد مي كنيم دسترسي فراهم باشد نه آنكه كاملاً كنار بيمار باشد و منظور از آن محدود شدن و بسته

بودن فضاي نسخه پيچي است

گردگيري و تميز كردن محيط نسخه پيچي با تميز كردن قفسه هاي دارويي به شكل دوره اي و تميز كردن

كف داروخانه به شكل روزانه ، چك كردن ، تميز كردن و در صورت لزوم ذوب كردن برفك يخچال طبق يك

برنامه معين به خوبي و به شكل مداوم انجام گيرد

ترك ها و درزهاي موجود را ، بخصوص اگر چسبناك و شيرين بوده و موجب جلب پشه و ساير حشرات

شده باشد ، بايد تميز گردد

غذا و آشاميدنيهاي پرسنل را بايد خارج از محل نسخه پيچي نگه داشته و در ضمن از يخچال داروخانه

تنها براي نگهداري اقلام دارويي استفاده كرد

از شمارش دستي داروهايي كه به صورت فله موجود هستند جدداً اجتناب گرديده و در صورت استفاده از

وسايل مخصوص شمارش ؛ مثلاً قرص شمار سه گوشه و يا سيني شمارش ؛ آن ظرف و سطوح را

بلافاصله بعد از هر بار استفاده تميز نمود

انجام اين كار براي اين توصيه مي شود كه معمولاًقرصها غير پوشش دار در تماس با سطوح مختلف از

خود يك لايه غير قابل رويت به جا مي گذارند كه به راحتي مي تواند با ساير قرص و كپسولهايي كه با

همان وسيله شمارش شده اند منتقال گرديده و ايجاد Cross-Contamination نمايد

فرض كنيم اين لايه به جا مانده آسپرين و يا پني سيلين باشد كه شخص به آن حساسيت دارد

در آن صورت چه اتفاق خواهد افتاد ؟ شكي نيست جان بيمار به علت شوك آنافيلاكتيك در معرض خطر

جدي خواهد بود

بنابراين بازهم تأكيد مي كنيم در بنامه گردگيري و تميز كردن داروخانه ،‌تميز كردن اين قبيل سطوح يا

وسايل حتماً گنجانده شود

 بر اساس دستورالعملهاي WHO براي شمارش قرص و كپسولهايي كه به صورت فله هستند يكي از روشهاي زير بايد به كار برده شود :

1 - استفاده از قرص شمار سه گوشه و يا سيني مخصوص شمارش قرص

2 - استفاده از يك تكه تميز و يا كارد تميز

3 - استفاده از درب همان ظرف قرص

4 - استفاده از هر سطح تميز عاري از گرد و غباري

فضاي محيط نسخه پيچي بايد به صورتي باشد كه نسخه پيچ امكان حركت راحت را دشاته باشد . امان

اين فضا نبايست آنقدر هم وسيع باشد كه در مراحل نسخه پيچي اختلال كرده و از كارآيي افراد بكاهد

قوطيها و ظروف Stock را بهتر است در زير قوطيهاي مصرفي قرار داده و در ضمن تا زماني كه داروي موجود

در يك قوطي تمام نشده قوطي ديگري را باز نكرد

چيدن دارو در قفسه هاي قسمت نسخه پيچي بايد از نظم مشخص ( شكل دارو يا فهرست الفبايي و يا

خواص فارماكولوژي و غيره ) پيروي كند

تمام قوطيها و ظروف Stock بايد به دقت و وضوح كامل از نظر نام دارو ، شركت سازنده و تاريخ انقضاء

برچسب زني شوند

علاوه بر آن بايد سيستم چرخشي را بر اساس تاريخ توليد / تاريخ انقضاء در مورد داروهاي موجود در

قفسه اعمال نمود تا تاريخ مصرف دارو در داروخانه منقضي نشود . در مورد اقلامي كه تاريخ توليد ندارند ،

مي توان براساس تاريخ ورود به داروخانه و براساس سيستم FIFO اقدام نمود . به منظور حفظ كيفيت

داروها شرايط محيطي محل نسخه پيچي را از نظر عواملي چون دما ، نور و رطوبت به شكل مرتب كنترل

نماييد

در ضمن داروهايي كه بيشتر تجويز مي شوند را در جايي قرار دهيد كه امكان دستري به آن به راحتي

امكانپذير باشد

در صورتي كه تعداد مراجعين براي يك داروي خاص ( مثل قرص فروس سولفات ) بيش از حد است در

مواقع آزاد به تعداد تقريبي فروش روزانه داروخانه ، بسته هاي اين دارو را تهيه و از قبل آماده نگهداريد اين

كار باعث تسريع در مراحل تحويل دارو مي گرددد

توجه داشته باشيد كه تعداد داروهاي موجود در هر بسته ها بايد به صورت مضربي از تعداد تجويزي در

اكثر نسخ باشد ( مثلاً براي قرص فروس سولفات كه معمولاً نسخ براي يكماه و با دستور مصرف روزي يك

عدد است ،‌ تعداد داروي هر بسته بايد ترجيحاً 30 عدد باشد )

ب - فرد نسخه پيچ 

منظور از نسخه پيچ Dispenser ، دكتر داروساز و يا تكنسين دارويي است كه تحصيلات و دانش متناسب

با كار محوله خود را دارد البته در هر داروخانه از پرسنل كمكي هم استفاده مي شود اين پرسنل بايد يك

دوره آموزش عملي كوتاه مدت را دريافت كرده و تنها پروتكلهاي مكتوب ارائه شده را اجرا كنند . اما از

آنجايي كه نسخه پيچي در نگاه اول يك كار ساده به نظر مي آيد

اين امر اغلب به كساني محول مي شود كه هيچ گار ديگري از آنان بر نمي آيد و آنها نيز اين كار را بدون

هيچ آموزش و بدون هيچ نظارتي انجام مي دهند! كمك نسخه پيچ علاوه بر خواندن ، نوشتن و شمردن

بايد داراي خصوصيات و مهارتهاي زير نيز باشد

داشتن اطلاعات كلي در مورد اقلام دارويي ( موارد معمول مصرف ، دوزاژ معمول تجويز ، روش صحيح

مصرف ، شايعترين عوارض جانبي دارو ، مهمترين تداخلات دارو با ساير داروها و با غذا ، شرايط نگهداري

و ... ) دارا بودن دانش رياضي و قدرت محاسبه

توانايي بر ارزيابي كيفيت داروها

داشتن اشتهار به پاكيزگي ، دقت و صداقت

توانايي برقراري ارتباط با بيمار

تعيين سطح آموزشي ، بر اساس تعداد و نوع اقلام دارويي كه توسط نسخه پيچ رائه مي گردد متغير

خواهد بود . بنابراين فردكمك نسخه پيچ بايد بر پايه اطلاعات قبلي خود ، دوره آموزشي لازم را طي كند

در ضمن عليرغم گذراندن دوره هاي نظري و عملي توصيه تاكيد مي شود كه كمك نسخه پيچ تنها در

صورتي مي تواند در داروخانه فعاليت كند كه تحت نظارت دكتر داروساز و يا تكنسين دارويي مربوطه باشد

مراحل نسخه پيچي

همانگونه كه قبلاً ذكر شد اين مراحل شامل هفت قسمت است كه در هر قسمت ، نكات و شرايط خاصي

را بايد مراعات نمود

مرحله اول ( پذيرش نسخ ) : با توجه به آنكه مراجعه كنندگان به داروخانه اغلب دچار اضطراب ناشي از

بيماري خود يا نزديكانشان هستند بايد سعي نمود با گشاده رويي با آنها برخورد نمود و قبل از هر چيز

 نام توشته شده بر روي نسخه را به تأييد مراجعه كننده رساند . اين كار به منظور اطمينان از عدم اشتباه

در تحويل نسخه در محل مطب پزشك و يا ساير داروخانه ها صورت مي پذيرد . ساير مشخصات كلي

نسخه ( شامل مشخصات سرنسخه، متن نسخه و مهر و امضاي پايان نسخه ) نيز بايد چك شود

مرحله دوم ( تفسير و فهم نسخه ) : در اين مرحله فهم و تفسير نسخه بايد توسط كسي صورت گيرد كه

داراي تواناييهاي زير باشد.

بتواند خط پزشك را بخواند

بتواند هر نوع اختصار نويسي تجويزكنندگان را تفسير كند

بتواند تشخيص دهد دوز تجويزي براساس شرايط سن و جنس بيمار مناسب است

بتواند دوز صحيح مصرفي را محاسبه كند

بتواند تداخلات احتمالي دارو – دارو را تعيين كند

در مواردي كه نسخه خوانا نبوده و يا داروي تجويزي با معيارهاي معمول نمي خواند ، اين مساله اول به

مسئول فني داروخانه گزارش شود . زيرا گاه بر اساس نياز ، مثلاً داروي هورموني زنانه براي مرد تجويز

شده يا همزمان دو داروي كم كاري و پركاري تيروئيد تجويز مي شود و يا قرص لواميزول را به منظور افزايش

مقاومت بدن در برابر عفونتهاي ويروسي به كار مي برد. بازگو كردن تفسير اشتباه بر روي نسخه مي

تواند باعث سلب اعتماد بيمار از پزشك و ايجاد مسائل قضايي و حقوقي براي داروخانه گردد. در چنين

مواردي بهتر است توسط مسئول فني با پزشك معالج تماس گرفته شده و رفع ابهام گردد

بيماري با نسخه پزشك متخصص غدد مراجعه كرده ، به علت خوانا نبودن نسخه و با توجه به توضيحي كه

بيمار مي دهد( ناراحتي معده و لاغر شدن ) كمك نسخه پيچ 300 عدد قرص مترونيدازول را براي تحويل به

بيمار آمده مي كند . مسئول فني در زمان ارائه توصيه متوجه موضوع شده و پس از تماس با پزشك

معالج ، داروي متي مازول تحويل مي شود

مرحله سوم ( آماده سازي داروهاي تجويز شده ) : اين مرحله مهمترين بخش در روند نسخه پيچي هر

داروخانه است . در اين مرحله در صورت ناخوانا بودن نسخه ، اسامي مشابه دارويي ( مثل Acculate &

Accutan ويا Ritodrine & Ritalin ) مد نظر داشته و دارويي تجويزي را در شكل ، قدرت واحد و تعداد

درخواستي به بيمار تحويل نماييد . صحت انجام اين مرحله ، هم در زمان برداشتن دارو از قفسه و هم در

زمان تحويل دارو به بيمار بايد چك گردد و اين امر تنها در صورت درك صحيح از مفاد نسخه و محاسبه دقيق

كميت مورد نظر امكانپذير است . در اين مرحله تهيه برچسب ، حتي قبل از آماده سازي داروي

درخواستي ، مي تواند كمك زيادي به انجام صحيح روند تحويل دارو نمايد . بيشتر نسخه پيچهاي خوب ،

دارو را حداقل سه بار با مشخصات نسخه چك مي كنند . يكبار زمان برداشتن دارو از قفسه ، يكبار زمان

برچسب زدن و يكبار زماني كه دارو به بيمار تحويل مي شود . انتخاب دارو بر اساس شكل ، رنگ

و محل قرار گرفتن دارو در قفسه مي تواند به شدت جان بيمار را تهديد نمايد . به اين مثال توجه كنيد :

براي كودك 10 ساله آمپول جنتامايسين mg40 با دستور مصرف هر 12 ساعت تجويز شده اما كمك نسخه

پيچ بر اساس شباهت ظاهري ، آمپول آتروپين تحويل نموده است !

نكته حايز اهميت ديگر ، الزام بر نداشتن Stock هاي مصرفي متعدد از يك داروست . قوطي دوم را تا

زماني كه داروي موجود در قوطي اول به اتمام نرسيده ، باز نكنيد . شكي نيست كه در غير اين صورت

هم احتمال افت كيفيت دارو ناشي از تغييرات دمايي هست و هم امكان انبارگرداني سريع را از شما

ميگيرد . نكات مربوط به شمارش قرص و كپسولهاي فله را قبلاً ذكركرديم

اما بازهم يادآور مي شويم اصل بر«عدم تماس مستقيم دارو با دست است » . بعد از جدا كردن داروي

تحويلي بايستي بلافاصله سرپوش ظرف اصلي را بسته و دارو را از نظر نام و قدرت با نوع تجويزي

مطابقت نمود . چنانچه قرص و كپسول را از يك بليستر جدا مي كنيد ، سعي شود هنگام چيدن بليستر ،

برش را از محلي انجام دهيد كه قسمت داراي تاريخ انقضاء نزد خودتان باقي بماند . چنانچه تعداد داروي

تحويلي بيشتر از مقدار باقيمانده است ، بازهم داروي تحويلي را شمارش و بسته بندي كرده و قوطي

دارو را به همراه مابقي داروي قوطي نزد خود نگهداريد . براي مثال در يك نسخه 70 عدد قرص فروس

سولفات تجويز شده كه در داروخانه اين دارو به صورت فله و در بسته هاي يكصد عددي موجود است . در

اين حالت بهتر است 70 قرص را شمرده و در بسته مخصوص ريخته و به بيمار تحويل شود . بقيه دارو را در

قوطي اصلي در محل داروخانه نگهداريد . هنگام اندازه گيري داروهاي مايعي كه به صورت مالك موجودند

دقت نماييد دارو در وضعيتي از ظرف اصلي به ظرف مندرج ريخته شود كه برچسب ظرف رو به بالا باشد .

در اين حالت دارو به روي برچسب نريخته و باعث مخدوش شدن اطلاعات آن نمي شود . قرص و كپسول

شمارش شده را براي تحويل به بيمار بايد در ظرف تميز و خشكي ريخت . پاكت كاغذي يا پلاستيكي و

حتي قوطي مقوايي در صورتي كه هوا خشك و فاقد رطوبت باشد براي مدت كوتاه مناسب است اما

كافي نيست. در فصول باراني و يا زماني كه هوا ابري و پر رطوبت است ،‌پاكت كاغذي نمي تواند دارورا در

مقابل اثرات عوامل محيطي حفظ كند .

اين وضعيت بخصوص در مورد قرصهاي پوشش داده شده با قند Sugar-Coated از شدت بيشتري برخوردار

است .

مرحله چهارم ( ثبت داروهاي تحويلي در دفتر مخصوص ) : عليرغم اهميت اين مرحله ، متأسفانه اكثر

داروخانه ها اين كار را انجام نمي دهند مهمترين مزاياي اين كار عبارتند از :

در هر لحظه اطلاعات لازم را در مورد Stock دارويي و ميزان مصرفي به دست مي دهد

در صورتيكه هر نوع مشكلي در قبال تحويل دارو به بيمار روي داد مي توان به آن رجوع كرد

لازم ذكر است كه در صورت كامپيوتري شدن سيستمهاي داروخانه ، كليه اين نيازها بر طرف مي شود

البته نرم افزار داروخانه بايد به صورتي طراحي شود كه امكان ورود ريز اطلاعات نسخه فراهم باشد

مرحله پنجم ( الصاق برچسب بر داروهاي تحويلي ) : نكات قابل ذكر براي اين مرحله عبارتند از :

1 - بهتر است برچسب را حتي قبل از آماده نمودن و بسته بندي داروي تحويلي تهيه نمود . مزيت اين كار

آن است كه به نوعي داروي تجويزي را بر اساس نسخه دوباره چك مي كنيد

2 - در برچسب بايد نام دارو و قدرت آن ، دوز مصرفي ، فواصل مصرف ،‌ تعداد داروي تحويل شده به بيمار ،

نام بيمار و نام داروخانه قيد شود

3 - برخي دستورات دارويي ممكن است بطور كامل توسط بيمار مطالعه نشده يا بيمار از نوع دستور

،‌تصور اشتباهي بكند به مثالهاي زير توجه كنيد :

# - دستور مصرف قرص ديگوكسين چنانچه ذكر شود « روزي يك عدد بجز دوشنبه و چهارشنبه » ممكن

است بيمار جمله را كامل نخوانده و در تمام هفته آن را مصرف كند . بهتر است اين دستور به صورت « بجز

دوشنبه و چهارشنبه روزي يكعدد » قيد گردد

# - استفاده از اعداد كسري و اعشار مي تواند با درك اشتباه بيمار همراه باشد . مثلا دستور مصرف

« قرص سه بار در روز » را ممكن است بيمار به صورت « روزي يك عدد سه بار در روز» و يا « روزي دو عدد

سه بار در روز » دريافت شود . يا آنكه دستورمصرف وارفارين را كه « قرص در روز» را به علت بد خط

بودن  دريافت كند . در چنين مواردي ذكر دستور مصرف به صورت « روزي نصف قرص» بهتر خواهد بود

4 - در جوامعي كه نرخ بيسوادي بالاست مي توان از برچسبهاي تصويري استفاده نمود . البته قبل از

صرف هزينه هاي گزاف براي چاپ اين قبيل برچسبهايي بايد ابتدا به صورت Pretest از انتقال يافتن صحيح

اطلاعات مندرج در آن اطمينان حاصل نمود

5- بهتر است رنگ برچسب بسته به نوع مصرف دارو متفاوت باشد

# - سفيد : مصرف خوراكي

# - قرمز : مصرف موضعي

# - سبز : مصرف تزريقي

# - آبي : توصيه هاي تكميلي ( مثل دور نگه داشتن از نور و ... )

# - برچسب آن دسته از داروهاي تركيبي كه توسط داروخانه ساخته مي شود ، علاوه بر توصيه هاي

فوق بايد محتوي نام،‌نشاني ، شماره تلفن داروخانه ، نام پزشك معالج ، تاريخ ساخت ، فرمول تركيب و

نام بيمار باشد

مرحله ششم ( تحويل دارو و ارائه توصيه هاي لازم ) :

بعد از آماده سازي ، الصاق برچسب و بسته بندي دارو ، با صدا كردن نام بيمار ، نام وي با نام نوشته

شده روي نسخه تطبيق داده مي شود . با توجه به مقتضيات فرهنگي جامعه ، بهتر است بيماران خانم

را با نام كوچك صدا نكرد . در مواردي كه تنها نام كوچك بيمار نوشته شده با چند سوال ، نظير نام پزشك

و نوع بيماري ؛ تعلق نسخه به وي مسلم گرديده و سپس نام خانوادگي را براي مرحله تحويل دارو به

نسخه اضافه كنيد . البته در برخي داروخانه ها يك ژتون شماره دار به بيمار داده شده وسپس با صدا زدن

شماره ژتون ،‌آن را از بيمار تحويل گرفته و دارو را تحويل مي نمايند . در اين مرحله نسخه پيچ بايد دقت

نمايد شماره بسته دارويي با شماره ژتون تحويلي يكسان باشد . در اين صورت مشكلي بوجود نخواهد

آمد . بيمار يا همراه وي بايد به شكلخصوصي و محرمانه مورد مشورت قرار گرفته و اطلاعات لازم به شكل

شفاهي به وي گوشزد شود

مهمترين توصيه ها بايد بر اين محورها متمركز باشد :

زمان استفاده از دارو بخصوص در ارتباط با مصرف غذا و ساير داروها

نسخه نویسی و جنبه های قانونی آن

الف – داروهای OTC : فروش بدون نسخه آن آزاد ست

ب – داروهای تحت کنترل CD : حتی اگر نسخه شود باید تحت نظارت وزارت بهداشت و با شرایط خاص

تحویل داده شود

پ – داروهای بدون نیاز به کنترل NCD : حتما نیاز به نسخه دارند ولی تحت کنترل نیستند که به 5 گروه

زیر تقسیم می شوند :

1 – هیچ مصرف پزشکی قابل قبولی ندارند مثل هروئین

2 – ISD مصرف پزشکی دارد و سوء مصرف آن اعتیاد آور است مثل آمفتامین ، کوکائین ، مرفین

3 – وابستگی جسمی اندک و روانی بسیار دارند مثل کدئین

4 – اعتیاد محدود است مثل دیازپام

5 – احتمال وابستگی دارو کم است مثل دیفنوکسیلات

قانونا نسخه گروه 2 قابل تجدید نیست گروه 3 و 4 تا 5 بار ظرف 6 ماه از تجویز دارو قاب تجدید می باشد و

داروهای گروه 5 هیچ محدودیتی در دفعات تجویز ندارند

ساختار نسخه :

R (Recipe)  نسخه شد

دستور دارو + تعداد دارو + دوز دارو + نام دارو + شکل دارو

R

Tab famotidine 40 mg  N = 30   موقع خواب یک عدد

Amp plasil 10 mg  N = I    IM

Syr Vit B complex  N = I  روزی دو بار هر بار یک قاشق مربا خوری

طریقه مصرف داروها : 

1 - QID = هر 6 ساعت = 4 بار در روز

2 - TID ، TDS = هر 8 ساعت = 3 بار در روز

3 - BD= هر 12 ساعت = 2 بار در روز

4 - OD= هر 24 ساعت = 1 بار در روز

5 - PRN = در صورت لزوم

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در یکشنبه 31 مرداد1389 و ساعت 11:0 |

ليست مهمترين داروهايي كه بدليل شباهت ديداري (Sight Alike) يا شباهت شنيداری (Alike Sound )

ممكن است در داروخانه اشتباهاً به جاي يكديگر پيچيده شوند .

 

1

Acetazolamide

Acetaminophen

 

34

Digestive

Diazepam

2

Adult cold

Adult cotrimoxazole

 

35

Dihydroergotoxin

Dihydroergotamin

3

Adult cold

Acetaminophen Codeine

 

36

Dimenhydrinate

Diphenoxylate

4

Adult cold

Aldacton

 

37

Florazepam

Lorazepam

5

Allopurinol

Haloperidol

 

38

Folic Acid

Folinic Acid

6

Allopurinol

Amitriptyline

 

39

Fosamax ­(Alend ronate )

Flomax(tamsulosin)

7

Allopurinol

Alprenolol

 

40

Hydroquinone

Hydrocortizone

8

Aminofusion

Aminophylline

 

41

Hydroxyzine

Hydralazine

9

Ampicillin

Asprin

 

42

Isocarboxazide

Isosorbide

10

Ampicillin

Amitriptyline

 

43

Lasix

Losar

11

Amp. Citicolin

Ampicillin

 

44

Levothyroxine

Lovastatin

12

Amp.penicillin

Ampicillin

 

45

Librax

Lasix

13

ASA

ACA

 

46

Lomotil

Lominalet-luminal

14

ASA children

ASA codeine

 

47

Loratadine

Lovastatine

15

Atromids

Aluminium mg s

 

48

Mebendazole

Metronidazole

16

Beclomethazone

Betamethazone

 

49

Methimazole

Metronidazole

17

Bromhexine

Bromocriptine

 

50

Myalgin

Metergin

18

Calcium gluconate

Calcium Dobesilate

 

51

Naltrexone

Naproxen

19

Carbamazepine

Carbimazole

 

52

Nitrofurazone

Nitrofurantoin

20

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

 

53

Nystatin oral

Nystatin ovul

21

Chloramphenicol

Chlorambucil

 

54

Piracetam

Piroxicam

22

Chlorpromazine

Chlorpropamide

 

55

Prazosin

Presantine

23

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

 

56

Priactin

Pancreatin

24

Clidinium C

Clindamycine

 

57

Primidone

Prednisolon

25

Clobetazole

Clotrimazole

 

58

Quinidin

Clindamycin

26

Clomiphen

Clomipramine

 

59

Salbutamol

Sorbitol

27

Clomipramine

Cholestyramine

 

60

Syrup Alminium

Syrup Mom

28

Clomipramine

Chlorpromazine

 

61

Tegretol

Tavagyl

29

Clonidine

Quinidine

 

62

Terbutaline

Tetaboline

30

Cordipin/corgard

Carnitin

 

63

Tetracosactide

Testostrone

31

De-Nol

Danol

 

64

Valium

Warfarin

32

Diazepam

Digoxine

 

65

Zarontin

Zaditen

33

Digestive

Digoxine

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

Ampicillin

Asprin

 

34

Salbutamol

Sorbitol

2

Allopurinol

Haloperidol

 

35

Folic Acid

Folinic Acid

3

Beclomethazone

Betamethazone

 

36

Diazepam

Digoxine

4

Bromhexine

Bromocriptine

 

37

Digestive

Diazepam

5

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

 

38

Zarontin

Zaditen

6

Chloramphenical

Chlorambuclie

 

39

Terbutaline

Tetaboline

7

Clonidine

Quinidine

 

40

Naltrexone

Naproxen

8

Calcium gluconate

Calcium Dubesylate

 

41

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

9

Adult cold

Adult cotrimoxazole

 

42

Chlorpromazine

Chlorpropamide

10

Digestive

Digoxine

 

43

Clomiphen

Clomipramine

11

Clidinume C

Clindamycine

 

44

Clomipramine

Chlorpromazine

12

Clomipramine

Cholestyramine

 

45

Tegretol

Tavagyl

13

Amp. Citicolin

Ampicilline

 

46

Allopurinol

Amitriptyline

14

Lomotil

Lominalet-luminal

 

47

Ampicilline

Amitriptyline

15

Librax

Lasix

 

48

Adultcold

Acetaminaphen Codeine

16

ASA

ACA

 

49

Quinidin

Clindamycin

17

Methimazole

Metronidazole

 

50

Alluporinol

Alprenolol

18

Hydroguinone

Hydrocortizone

 

51

Nitrofurazon

Nitrofurantoin

19

Aminofusion

Aminophylline

 

52

Piracetam

Piroxicam

20

Valiume

Warfarine

 

53

Priactine

Pancreatin

21

Florazepam

Lorazepam

 

54

Dihydroergotoxin

Dihydroergotamin

22

Levothyroxine

Lovastatin

 

55

Nystatin oral

Nystatin ovul

23

Acetazolamide

Acetaminophen

 

56

Myalgin

Metergin

24

Dimenhydrinate

Diphenexylate

 

57

Atromids

Aluminums

25

Mebendazole

Metronidazole

 

58

Syrup Allminium

Syrup Mom

26

Isocarboxazide

Isosorbide

 

59

ASA children

ASA codeine

27

Tetracosactide

Testostrone

 

60

De-Nol

Danol

28

Carbamazepine

Carbimazole

 

61

Fosamax ­(Alend ronate )

Flomax(tamsulosin)

29

Primidone

Prednisolon

 

62

Prazosin

Presantine

30

Clobetazole

Clotrimazole

 

63

Lasix

Losar

31

Loratadine

Lovastatine

 

64

Adult cold

Aldacton

32

Hydroxyzine

Hydralazine

 

65

Cordipin/corgard

Carnitin

33

Amp.penicillin

Ampicilline

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 30 مرداد1389 و ساعت 11:0 |

[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک 

 داروهای پایین آوردن قندخون  Drugs lowering blood sugar

1 – [ Glibenclamide (  Daonil – Apo – Glyburide ) [ Tab 5 mg

2 – [ Gliclazide ( Diamicron ) [ Tab 80 mg

3 – [ Metformin ( Glucophage – Glucomet ) [ Tab 500 “ 1000 mg

4 – [ Acarbose ( Acarbex – Acartex ) [ Tab 50 “ 100 mg

5 – [ Pioglitazone ( Glutazone ) [ Tab 15 “ 30 mg

6 – [ Repaglinide ( Gluconorm – Novonorm ) [ Tab 0.5 “ 1 “ 2 mg

7 – [ Glucobay [ Tab 50 “ 100 mg

8 – ( Insulin ( Regular – NPH

Regular : انسولینی است که سریع اثر می کند ومدت ماندگاری آن کم است

NPH : انسولینی است که دیر اثر می کند و مدت ماندگاری آن طولانی است

داروهای کم خونی  Drugs Anemia

1 - [ Ferrous sulfate ( Apo - Ferrous sulfate ) [ Tab 50 mg – Syr 41mg/5ml – Oral drop 25 mg

2 - [ Folic acid ( Folvite ) [ Tab 1 “ 5 mg – Amp 50mg/10ml

3 –[ Hematinic(Autrin)[Cap VitB12 15mcg+Ferrous fumarate 350mg+Vit C150mg+Folic acid 1mg]

4 – [ Fefol [ Cap Ferrous sulfate 150mg + Folic acid 0.5mg

5 – [ Ferfolic or Folicofer [ Tab Ferrous sulfate 60mg + Folic acid 0.4mg

6 – Amp Maltofer

7 – Amp Jectofer

8 – Amp Venofer

نکته : Amp Maltofer & Amp Jectofer بصورت Z تزریق می گردد

 داروهای بیماری های زنان  Drugs women's diseases

 1 - داروهای ضد بارداری Drugs Contraceptive

 الف – داروهای ضد بارداری  Drugs Contraceptive

1 – [ Contraceptive LD [ Tab Norgestrel 0.3mg + Ethinyl estradiol0.0.3mg

نکته : بهتر است شبها همراه با قرص ضد تهوع استفاده شود

2 – [ Contraceptive HD [ Tab Norgestrel 0.5mg + Ethinyl estradiol0.0.5mg

3 – [ Contraceptive Triphasic [ Tab Levonorgestrel 0.0.5mg + Ethinyl estradiol0.0.3mg

طریقه مصرف : بالغین ابتدا روزانه یک قرص قهوهای رنگ به مدت 6 روز ، سپس یک قرص سفید رنگ به

مدت 5 روز و بالاخره یک قرص زرد رنگ به مدت 10 روز مصرف می شود . استفاده از قرصها از روز پنجم

دوره قاعدگی یا از روز هشتم پس از مصرف آخرین قرص دوره قبلی شروع می شود

 ب – داروهای ضد بارداری زمان شیردهی  Drugs Contraceptive time breastfeeding

1 – [ Lynestrenol ( Minilyn ) [ Tab 0.5 mg

 پ – داروهای ضد بارداری با عوارض جانبی کمتر  Drugs Contraceptives with fewer side effects

1 – Contraceptive DE ( Morvelon – Desoceptive )

[Tab Desogestrel0.15mg+ Ethinyl estradiol0.0.3mg ]

2 –[ Drospirenone-Ethinyl estradiol( Yasmin ) [ Tab Drospirenone3mg+ Ethinyl estradiol0.0.3mg

ت – داروهای ضد بارداری متفرقه  Drugs contraceptive miscellaneous

1 - [ Cyproterone compound ( Diane ) [Tab Cyproterone acetate2mg+ Ethinyl estradiol0.035mg

عوارض : افسردگی ، آکنه ، هیرسوتیسم

  2 - داروهای استفاده در ناباروری  Drugs non-reproductive

1 – [ Clomiphene ( Clamid – Serophene ) [ Tab 50 mf

2 – [ H.M.G ( Menopur – Homegon ) [ Human menopausal gonadotropin

3 – [ H.C.G ( Pregnyl ) [ Human chorionic gonadotropin

4 - [ Follitropin alfa ( F.S.H – Gonal-F ) [ Amp 75 iu – Amp 600 iu/ml (0.5ml)

5 - Busereline Acetate ( Suprefact – Suprecur )

[ Vial 1 mg/ml(505ml) – Nasal spray150mcg/dose ]

داروهای مورد استفاده در آندومتریوز  Drugs Endometriosis

1 – [ Danazol ( Danocrine ) [ Cap 100 “ 200 mg

2 – [ Triptorelin ( Decapeptyl ) [ Amp 3.75 mg

در درمان فیبروئید رحم و سزطان پروستات هم استفاده می شود

 متفرقه  Miscellaneous

1 - Conjugated estrogen( Estracon – Premarin )

[Tab 0.625“1.25 mg  - Vag Cr 0.625mg/g – Amp 25mg]

2 – [ Medroxyprogesterone ( Amen – Provera )[Tab 5 “ 250 mg – Amp 150 “ 500 mg

آمفوره ثانویه : بالغین روزانه 5 – 10 mg از راه خوراکی به مدت 5 تا 10 روز تجویز می شود میتوان مصرف

آنرا از هر زمان در طول قاعدگی شروع نمود

3 – [ Progesterone ( Bay progest ) [Amp 25 “ 50 mg – Vag supp 200 “ 400 mg

4 – [ Estradiol ( Dioval ) [Tab 1 “ 2 mg – Amp 10 mg

5 - [ Megestrol acetate ( Megace )[Tab 15 “ 20 “ 40

 داروهای بیماری های چشمی  Drugs Eye Diseases

 1 – درمان گلوکوم ( آب سیاه )  Glaucoma treatment

 الف – داروهای بتا بلوکر چشمی  Drugs Beta-blocker eye

1 – [ Timolol ( Timoptic – Timobiol ) [ Eye drop 0.5%

2 – [ Betaxolol ( Betoptic – Betaxol ) [ Eye drop 0.5%

ب – آگونیست انتخابی آلفا 2

1 – [ Brimonidine ( Alphagan ) [ Eye drop 0.20%

 پ – مهارکننده کربنیک انهیدراز  Carbonic anhydrase inhibitor

1 – [ Brinzolamide ( Azopt ) [ Eye drop 1%

2 – [ Dorzolamide ( Dorzomide ) [ Eye drop 2%

3 – [ Acetazolamide ( Diamox ) [ Tab 250 mg

ت – کولینرژیک ها  Cholinergics

1 – [ Pilocarpine ( Akarpine ) [ Eye drop 1% “ 2% “ 4%

 ج – پروستاگلاندین ها  Prostaglandins

1 – [ Latanoprost ( Xalatan ) [ Eye drop 50 mcg

 2 – جهت معاینات چشم در آزمایشهای چشمی  Eye examinations for eye tests

 الف – آنتی موسکارینی ها  Antimuscarinic

1 – Atropine [ Eye drop 0.5% “ 1% - Oph oint 1% ] ر

 10 – 14 روز اثر می کند

2 – Homatropine ( Homydrin ) [ Eye drop 2% ]

3 –  4روز اثر می کند

3 – Cyclopentolate ( Cyclogyl ) [ Eye drop 1% ] 

1 روز اثر می کند

4 – Tropicamide ( Tropicacyl – Mydrax ) [ Eye drop 0.5% “ 1% ] 

 8 ساعت اثر می کند

 ب – متفرقه  Miscellaneous

1 – Tetracaine ( Anestocaine – Pontacaine ) [ Eye drop 0.5% ]

 3 – داروهای مورد استفاده در خشکی چشم ( اشک مصنوعی ) Drugs dry eye

1 – [ Artificial ( Adapettes ) [ Eye drop 0.5%

2 - Simple eye ointment

 [Oph oint [yellow soft paraffin 80g+wool fat 10g+ liquid paraffin QS to 100g]

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 29 مرداد1389 و ساعت 18:0 |
[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک

داروهای مغز ، اعصاب و روان به دو دسته کلی تقسیم می شوند

1 - Drugs Sedative  : ضد اضطراب و آرامبخش می باشند – معمولا دوز پایین دارند

2 - Drugs Hypnotic : خواب آور می باشند معمولا دوز بالا دارند

داروهای ضد اضظراب و خواب آور Drugs anti-anxiety and sleeping

 1 – بنزودیازپازین ها Drugs benzodiazepine

خواب آور می باشند وبعنوان ضد اضطراب در طیف وسیعی از بیماریهای اعصاب و روان استفاده می شود

شاید در کنترل بیماری صرع وتشنج هم استفاده شود

1 – { Oxazepam [ Tab 10 mg ] { S – H

2 – [ Chlordiazepoxide ( Librium ) [ Tab 5 “ 10 mg

3 –[ Lorazepam ( Ativan ) [ Tab 1 “ 2 mg – Amp 2 “ 4 mg در کنترل حملات تشنج استفاده می شود

4 – [ Diazepam ( Valium ) [ Tab 2 “ 5 “ 10 mg – Supp 5 “ 10 mg – Amp 10 mg – Syr 2mg/5ml

Amp آن بخاطر جذب شدن PVC سرم بهتر است داخل سرم زده نشود – در تزریق IV هر 5mg ظرف 

 2min زده شود

5 – [ Alprazolam ( Apo-Alpraz – Xanax ) [ Tab 0.5 “ 1 mg

6 – [ Clonazepam [ Tab 1 “ 2 mg

7 – [ Midazolam ( Dormicum ) [ Amp 5 “ 10 “ 15 mg – Syr 2mg/ml

در کنترل حملات تشنج در اتاق عمل استفاده می شود

8 – [ Nitrazepam ( Mogadon ) [ Tab 5 mg در بیماری صرع استفاده می شود

9 – [ Clobazam [ Tab 10 mg  در بیماری صرع استفاده می شود

10 – [ Buspirone [ Tab 5 “ 10 mg

ضد اضطراب است – خوا آور نیست – بصورت تاخیری عمل می کند – مدت مصرف 1 هفته

11 – [ Zolpidem ( Zolpirest ) [ Tab 5 “ 10 mg

خواب آور است – ضد اضطراب نیست – کاهش تنفس ندارد

تقریبا همه بنزو دیازپین ها شل کننده عظلات هم هستند ولی Diazepam بهتر از همه است

 2 – داروهای ضد سایکوز ( ضد جنون ) Drugs Antipsychotic

برای درمان اختلالات سایکوتیک ، مانیا ( نشان دادن احساسات شدید ) و در اختلالات روانی مثل

وسواس هم استفاده می شود . ضد اضظراب هم می باشد

 1 – [  Chlorpromazine ( Largactil ) [ Tab 25 “ 100 mg – Amp 50 mg در درمان سکسه مقاوم هم

استفاده می شود

2 – [ Thioridazine ( Mellaril ) [ Tab 10 “ 25 “ 100 mg

3 – [ Perphenazine ( Fentazin ) [ Tab 2 “ 4 “ 8 mg – Amp 5 mg

4 – [ Trifluoperazine ( Eskazina – Stelazine ) [ Tab 1 “ 2 “ 5 “ 10 mg Amp 1 mg

5 –[ Haloperidol( Haldol )[ Tab 0.5 “ 2 “ 5 “ mg – Oral drop 2 mg – Amp 5 mg – Amp L.A 50 mg ]

6 – [ Fluphenazine ( Modecate ) [ Tab 1 “ 2.5 mg – Amp L.A 25 mg

7 – [ Flupenthixol ( Fluanxol ) [Tab 0.5 “ 3 mg – Amp L.A 20 mg        طولانی اثر L.A = Line Active

8 – [ Thiothixene [ Cap 5 mg

 3 – داروهای ضد افسردگی Drugs Antidepressants

الف – مهار کننده باز جذب سرتونین ( S.S.R.I.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی و تعدادی از اختلالات اضطرابی نظیر وسواس ، Panic

( وحشت داشتن )

علائم : تعریق ، لرزش دست ، تنگی وقطع نفس

1 -  Fluoxetine ( Prozac ) [ Cap 10 “ 20 mg – Syr 20mg/5ml ]

در PMS (سندروم قبل از قاعدگی ) و دردهای مزمن نیز استفاده می شود

2 – [ Citalopram [ Tab 20 “ 40 mg – Oral drop 40 mg

3 – [ Sertraline ( Zoloft – Asentra ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 mg – Cap 50 “ 100 mg

4 – [ Fluvoxamine [ Tab 50 “ 100 mg

ب – ضد افسردگی 3 حلقه ای ( T.C.A.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی تعدادی از اختلالات اضطرابی ، پیشگیری از میگرن ،

دردهای نوروپاتیک

1 – [ Imipramine ( Tofranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 25 mg در درمان شب ادراری هم

استفاده می شود

2 – [ Amitriptyline ( Tryptizol – Enovil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 100 mg  در پیشگیری از میگرن نیز

استفاده می شوند

3 – [ Nortriptyline ( Nortrilen ) [ Tab 10 “ 25 mg  در پیشگیری از میگرن نیز استفاده می شوند

4 – [ Clomipramine ( Anafranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 75 mg  در درمان انزال زودرس نیز استفاده

می شود

5 – [ Trimipramine ( Surmontil ) [ Tab 25 “ 100 mg – Oral drop 4%

6 – [ Doxepin ( Apo – Doxepin – Sinequan – Doneurin ) [ Tab 10 “ 25 mg – Cap 10 “ 25 mg

پ – مهار کننده آنزیم منو آمینو اکسیداز ( M.A.O.L.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی ، تعدادی از اختلالات اضطرابی نظیر وسواس ، Panic

( وحشت داشتن ) و فوبیای اجتماعی ( خجالتی )

1 – [ Tranylcypromine ( Parnate ) [ Tab 10 mg

2 – [ Moclobemide ( Moclamine ) [ Tab 150 mg

ت – متفرقه Miscellaneous

1 – [ Maprotilin ( Ludiomil ) [ Tab 25 “ 75 mg

2 – [ Trazodone ( Tradin – Trazolex ) [ Tab 50 mg

3 – [ Bupropion ( Wellbutrin ) [Tab 75 “ 100 mg – Tab S.R 150 mg

Tab S.R 150 mg برای ترک سیگار استفاده می شود

 4 – داروهای ضد تشنج و سرع Drugs Anticonvulsants and epilepsy

1 - Drugs benzodiazepine بطور کلی

2 – [ Phenobarbital ( Phenotal – Luminal ) [ Tab 15 “ 60 “ 100 mg – Amp 100 “ 200 mg

بعنوان پایین آورنده بیلیروبین خون هم استفاده می شود

3 – [ Phenytoin ( Dilantin ) [ Cap 50 “ 100 mg – Susp 30mg/5ml – Amp 250 mg – Cr 1%

کرم آن در پیشگیری از Bed sore استفاده می شود

4 - ( Sodium valproate ( Orlept – Depakene

 [ Tab 200 mg – Tab S.R E.C 500 mg – Syr 200mg/5ml – Amp 100 mg – Vial 400 mg ]

5 –[ Carbamazepine(Epitol–Tegretol )[ Tab 200 mg – Tab S.R 200 “ 400 mg – Susp 100mg/5ml

در نوراپاتی دیابتیک ، درمان درد زونا و درمان درد عصب سیاتیک نیز استفاده می شود

6 – [ Gabapentin ( Gabatin – Neurontin ) [ Cap 100 “ 300 “ 400 mg

7 – [ Topiramate ( Topamax ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 “ 200 mg

8 – [ Lamotrigine ( Lamogin – Lamictal ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 mg

 5 – داروهای سردردهای میگرنی Drugs Migraine headaches

بغیر از داروهای ضد درد نظیر ضد التهابات غیر استروئیدی مثل استامینوفن ، ضد دردهای مخدر مثل

کدئین ، ترامادول داروهای زیر برای کنترل دردهای میگرنی بکار می رود

 الف – پیشگیری از میگرن Migraine Prevention

1 - [ Propranolol ( Inderal ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg – Amp 1 mg

2 - [ Verapamil ( Isoptin ) [ Tab 10 mg – Amp 5 mg

3 - [ Imipramine ( Tofranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 25 mg

4 - [ Amitriptyline ( Tryptizol – Enovil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 100 mg

5 - [ Nortriptyline ( Nortrilen ) [ Tab 10 “ 25 mg

6 - ( Sodium valproate ( Orlept – Depakene

[ Tab 200 mg – Tab S.R E.C 500 mg – Syr 200mg/5ml – Amp 100 mg – Vial 400 mg ]

 ب – در میگرن In migraine

1 – [ Ergotamine – C ( Migrovin ) [ Tab Ergotamine 1 mg + Caffeine 100 mg مصرف قبل از سردرد

2 – [ Dihydroergotamine ( D.H.E ) [ Tab 2.5 mg – Amp 1 mg

3 – [ Sumatriptan ( Imegraz – Migrstop ) [ Tab 50 “ 100 mg – Amp 12 mg/0.5ml

داروهای 1 و 2 باهم استفاده نشود چون باعث تنگی عروق ونکروز (از بین رفتن پوست ) می شود

 6 – داروهای آلزایمر Drugs Alzheimer's

الف – داروهای آلزایمر  Drugs Alzheimer's

1 – [ Rivastigmine ( Exelon ) [ Cap 1.5 “ 3 “ 4.5 “ 6 mg  در فاز 2 آلزایمر استفاده می شود

2 – [ Galantamine ( Reminyl ) [ Tab 4 “ 8 “ 12 mg

3 – [ Donepezil ( Aricept ) [ Tab 5 “ 10 mg

4 – [ Memantine ( Ebixa ) [ Tab 5 “ 10 mg

5 – [ Pyridostigmine ( Mestinon – Regonol ) [ Tab 10 “ 60 mg

 ب – متفرقه Miscellaneous

1 –[ Tramadol( Tedamol–Tramod )[Tab 50 “ 100mg–Tab S.R 100 mg–Cap 50 mg – Amp 50 mg

2 – [ Piracetam  ( Mentafed – Nootropil ) [ Tab 800 mg – Syr 33.33%

محافظت مغز از هیپوکسی ( کاهش اکسیژن مغز )

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در پنجشنبه 28 مرداد1389 و ساعت 16:0 |
 [اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک

 1 – داروهای آسم و تنفسی Drugs Asthma and respiratory

الف – آگونیست های بتا 2 Drugs agonists beta

1 – [ Salbutamol ( Ventolin ) [ Inhaler 100mcg/Paff - Syr 2mg/5ml – Amp 0.5mg – Tab 2mg

2 – [ Salmeterol ( Serevent ) [ Inhaler 25mcg/Paff

3 – [ Formoterol ( Foradil ) [Inhalation cap 12 mcg

ب – آنتی کولینرژیک Drugs Anti-cholinergic

1 - [ Ipratropium bromide ( Atrovent ) [ Inhaler 20mcg/Paff

 پ – گزانتین ها Drugs Xanthine

1 - [ Theophylline [ Tab 200 mg – Tab S.R 100 “ 200 mg – Cap S.R 200 mg

2 – [ Theophylline-G [ Syr Theophylline 50mg/5ml + Guaifenesin 30mg/5ml

3 – [ Aminophylline [ Amp 25mg/ml (10ml)

 ت – آنتا گونیست ها – گیرنده لکوترین Drugs Antagonists Receptor Kathryn

1 – [ Zafirlukast ( Accolate ) [ Tab 20 mg

2 – [ Montelukast ( Singulair )[ Tab 10 mg – Tab Chew 5 mg – Sachet 4 mg

 2 – داروهای آنتی هیستامین Drugs Antihistamine

موارد استفاده بصورت کلی : درمان انواع آلرژی ها و حساسیت ها که خود را به صورت التهابات سرفه ،

اطسه ، آبریزش بینی ، قرمزی پوست و کهیر ، خارش ، تهوع و استفراغ نشان می دهد

 الف – نسل اول First Generation

1 – [ Chlorpheniramine [ Tab 4 mg – Tab S.R 8 mg – Syr 2mg/5ml – Amp 10 mg

2 – [ Clemastine [ Tab 1 mg – Amp 2 mg

3 – [ Hydroxyzine ( Atarax ) [ Tab 10 “ 25 mg – Syr 10 mg / 5 ml

بعنوان آرامبخش ضعیف هم استفاده می شود

4 – [ Promethazine [ Tab 25 mg – Syr 5 mg /5 ml – Amp 25 “ 50 mg

5 – [ Diphenhydramine ( Benadryl ) [ Tab 25 mg – Cap 25 mg – Elixir 12.5/5 ml – Amp 50mg

6 - Diphenhydramine compound

[ Syr Diphen 12.5 + Ammonium chloride 12.5 + Mentol 1 + Sodium citrate 50mg/5ml ]

7 – [ Cyproheptadine [ Tab 4 mg

 ب – نسل دوم Second Generation

1 – [ Terfenadine [ Tab 60 mg

2 – [ Fexofenadine [ Tab 60 “ 120 “ 180 mg

پ – نسل سوم  Third Generation

 1 – [ Cetirizine ( Apo Cetirizine – Letizen ) [ Tab 5 “ 10 mg – Syr 5mg/5ml

2 – [ Loratadin [ Tab 10 mg – Syr 5mg/5ml

 3 – داروهای پایدار کننده ماست سل ها  Drugs Mast cells stabilizers

1 – [ Cromolyn ( Intal ) [Inhalation cap - Nasal spray – Eye drop

2 – [ Ketotifen ( Zaditen ) [ Tab 1mg – Syr 1mg/5ml – Eye drop

 4 – داروهای ضد احتقان  Drugs Decongestants

تعریف احتقان : تجمع آب در یکی از اعضای بدن

1 – [ Pseudoephedrine [ Tab 80 mg – Syr 30mg/5ml

2 – [ Phenylephrine ( Neo-Synephrine ) [ Nasal drop0.25 “ 0.5 mg – Eye drop 5%

3 – [ Naphazoline [ Nasal drop 0.05 mg – Eye drop 0.1%

4 - [ Naphazoline-Antazoline [Eye drop

5 – Antihistamine Decongestant

{ Pseudoephedrine حذف + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Phenylpropanolamine }

6 - Adult cold

{ Acetaminophen + Phenylephrine + Chlorpheniramine }

7 - Child cold

{ Acetaminophen + Phenylephrine + Chlorpheniramine }

8 - ( Pediatric grip ( Syr Ped grip  با یک ضد درد – ضد تب تجویز گردد

{ Phenylephrine + Chlorpheniramine + Phenylpropanolamine }

 5 – داروهای ضد سرفه خشک  Drugs dry cough

1 – [ Dextromethorphan [ Tap 15 mg – Cap 15 mg – Syr 15mg/5ml – Oral drop 4mg/ml

2 – ( Dextromethorphan-P ( DD Cough

 [ Syr Dextromethorphan 15mg/5ml + Pseudoephedrine 30mg/5ml ]

3 – [ Clobutinol [ Tab 40 mg – Oral drop 60mg/ml

 6 – داروهای ضد سرفه خلط آور  Drugs expectorant cough

1 – [ Guaifenesin [ Syr 100mg/5ml

2 – Expectorant

 [ Guaifenesin100mg/5ml+Pseudoephedrine 30mg/5ml+Chlorpheniramine2mg/5ml ]

3 - Expectorant codeine

[ Guaifenesin100mg/5ml+Pseudoephedrine 30mg/5ml+Codeine phosphate 10mg/5ml ]

 7 – داروهای موکولیتیک ( از بین برنده خلط )  Drug liquidator expectorant

موارد استفاده : برای کسانی که سرفه نمی توانند بکنند و کسانی که خلط چسبناک دارند

1 – [ Bromhexine [ Elixir 4mg/5ml – Tab 8 mg – Amp 4 mg

2 - [ N acetylcysteine ( NAC – Fluimucil ) [ Tab 200 mg – Eff 600 mg – Amp 200 mg

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در سه شنبه 26 مرداد1389 و ساعت 16:0 |
[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک

 1 – کاهش دهنده فشار خون Lowering blood pressure

الف – مدرها Drugs Diuretic 

1 – [ Hydrochlorothiazide [ Tab 25 “ 50 mg

2 - { Triamterene hctz {Tab T 50mg + Tab H 25 mg

3 – [ Furosemide ( Lasix ) [ Tab 40 mg – Amp 10 “ 250 mg در بیماران کلیوی هم استفاده

می شود

4 – [ Spironolactone ( Aldactone ) [ Tab 25 “ 100 mg

در بیماری CHF ، آکنه ، جوش و موهای زائد نیز استفاده می شود

 ب – بتا بلوکرها Drugs Beta-blocker

1 – [ Propranolol ( Inderal ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg – Amp 1 mg

در میگرن ، تپش قلب ، هیپر تیروئید ، ضد اضطراب و آرامبخش نیز استفاده می شود

2 – [ Atenolol ( Tenormin ) [ Tab S.R  50 “ 100 mg

3 –[ Metoprolol ( Metoral ) [ Tab 50 “ 100 mg – Amp 5 mg

پ – ضد آنژیو تاسین ( باعث گشادی عروق می شود ) Drugs Anti angioTensin 

1 – [ Captopril [ Tab 25 “ 50 mg باعث ایجاد سرفه های خشک می گردد

2 – [ Enalapril [ Tab 5 “ 20 mg      باعث ایجاد سرفه های خشک می گردد

3 – [  Losartan ( Lozar ) [ Tab 25 “ 50 mg

4 –[ Valsartan ( Diovan ) [Tab 160 “ Cap 80 “ 160 mg

 ت – آلفا بلوکرها Drugs Alpha-blocker

1 – [ Prazosin [ Tab 1 “ 5 mg

2 – [ Trazosin [ Tab 2 “ 5 mg در هیپر تروپی پروستات نیز استفاده می گردد

ث – مهار کننده کانال کلسیم Drugs Calcium channel blockers 

1 - [  Nifedipine ( Adalat )[ Tab 10 mg – Cap 10 mg فشار خون را سریع کاهش می دهد

2 – [ Amlodipine ( Norvasc – Amlopres ) [ Tab 2.5 “ 5 “ 10 mg

3 – [ Nimodipine ( Nimotop ) [ Tab 300 mg  پیشگیری از خونریزی جمجمه

4 – [ Diltiazem (Cardizem ) [ Tab 60 mg – Tab S.R 120 mg

5 – [ Verapamil ( Isoptin ) [ Tab 10 mg – Amp 5 mg پیشگیری از میگرن

 ج – متفرقه  Miscellaneous

1 – [ Methyldopa ( Aldomet ) [ Tab 250 mg

2 – [ Hydralazine [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 20 mg

 2 – آنژین صدری ( گشاد کننده عروق ) Drugs Angina

1 – ( Nitroglycerin (Nitrocontin – T.N.G – Sustac  در بیماری شقاق نیز استفاده می گردد

[ Perl S.l 0.4 mg – Tab S.R 2.6 “ 604 mg – Spray S.L 0.4/paff – Amp 10 mg – Oint 2% ]

2 - [ Isosorbide dinitrate ( Isordil ) [ Tab S.L 5 mg – Tab 10 mg – Tab S.R 40 mg

 3 – داروهای مورد استفاده در بیماری نارسایی احتقانی قلب Drugs Sickness C.H.F

1 - [  Digoxin ( Lanoxin ) [ Tab 0.25 mg – Elixir 0.0.5 mg – Amp 0.5 mg

نحوه مصرف : نصف قرص هر روز می تواند مصرف کند – قرص کامل 1روز مصرف می کند 48 ساعت مصرف

نمی کند (با دستور پزشک مصرف شود )

4 – داروهای مورد استفاده در آریتمی Drugs Arrhythmia 

 1 – [ Amiodarone ( Cordarone ) [ Tab 200 mg – Amp 150 mg

2 – [ Mexiletine ( Mexitil ) [ Cap 100 mg

3 – [ Propafenone ( Rytmonorm ) [ Tab 150 “ 800 mg

 5 – داروهای ضد انعقاد خون Drugs Anti-blood clotting

 الف – داروهای آنتی پلاکت Drugs Antiplatelet

1 - [ Acetylsalicylic acid ( Aspirin – A.S.A ) [ Tab E.C 80 “ 100 “ 325mg – Tab M.C 500mg

2 – [ Clopidogrel (Plavix – Osvix ] [ Tab 75 mg

3 – [ Ticlopidine [ Tab 250 mg عوارض بیشتری نسبت به آسپرین دارد

4 – [ Dipyridamole ( Persantine ) [ Tab 25 “ 75 mg – Amp 10 mg

در اسکن عروق کرونر نیز استفاده می شود

 ب – متفرقه  Miscellaneous

1 – [ Warfarin (Coumadin ) [ Tab 5 mg

2 – [ Heparin [ Amp 5000 “ 10000 units/ml

نکته : مصرف بیش از حد باعث خونریزی می گردد – ضد ویتامین K

 6 – داروهای ضد چربی خون Drugs Anti Lipid blood

 الف – استاتین ها( بیشتر روی کلسترول تاثیر می گذارد ) Drugs Statins

1 – [ Lovastatin [ Tab 20 mg

2 – [ Simvastatin [ Tab 10 “ 20 “ 40 mg

3 – [ Atorvastatin ( Lipitor ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg از داروی 1 و2 قویتر است

 ب -  فیبراتها ( بیشتر روی تری گلیسیرین تاثیر می گذارد ) Drugs Fibric acid derivatives

1 – [ Gemfibrozil [ Cap 300 mg – Tab 450 mg

2 – [ Clofibrate [ Cap 500 mg

 ج – متفرقه  Miscellaneous

1 -[ Nicotinic acid ( Niacin ) [ Tab 25 “ 100 mg روی تری گلیسیرین اثر می گذارد

2 –[ Cholestyramine [ Sachet 4 g جاذب اسید های صفراوی است

7 – داروهای مورد استفاده در اختلالا ت تیروئید Drugs Thyroid disorders 

 الف – داروهای کم کاری تیروئید Drugs Hypothyroid

1 –[ Levothyroxine ( L-thyroxine ) [ Tab 50 “ 100 mcg معمولا تا آخر عمر استفاده می کنند

2 –[ Liothyronine ( Cytomel ) [ Tab 25 mcg مدت استفاده آن کمتر است

 ب – داروهای پر کاری تیروئید Drugs Hyperthyroid

1 –[ Methimazole [ Tab 5 mg

2 –[ Propylthiouracil ( P T U ) [ Tab 50 mg  برای خانمهای باردار

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در دوشنبه 25 مرداد1389 و ساعت 18:0 |
  [اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک 

 1 – داروهای ضد قارچ Drugs Antifungal

1 – [ Clotrimazole ( Canesten ) [ Top cream – Top lotion – Vag cream – Vag tab

2 – [ Miconazole [ Top cream – Vag cream

3 – [ Fluconazole ( Diflucan ) [ Cap 50 ” 100 ” 150mg

4 – [ Ketoconazole ( Nizoral ) [ Tab 200mg – Top cream – Shampo 2%

5 – [ Itraconazole ( Sporanox ) [Cap 100mg

6 – [ Nystatin [ Tab 500000units – Drop – Top oint – Vag tab

7 – [ Tolnaftate [ Top cream – Top lotion

8 – [ Terbinafine ( Lamisil ) [ Top cream – Tab 250mg

9 – [ Griseofulvin [ Tab 125mg

 2 – داروهای ضد ویروس Drugs Anti-Virus

1 – [ Acyclovir ( Zovirax ) [ Tab 200 ” 400mg – Top cream – oph oint

2 – [ Valacyclovir (Valtrex ) [ Tab 500mg

3 – [ Ganciclovir (Gytoven ) [Amp 500 mg

موارد استفاده : عفونت چشمی ،ایدز

4 – [ Famciclovir (Famvir ) [Tab 500mg

5 – [ Trifluridine (Trifluorothymidine – TFT – Viroptic ) [ Eye drop

6 – [ Amantadine [ Cap 100mg

 3 – داروهای ضد انگل Drugs Anti-parasite

1 – [ Metronidazole [Tab250mg – Vag tab500mg – Vag supp500 mg – Amp500 mg – Top gel

2 – [ Iodoquinol [ Tab 210mg

3 – [ Furazolidone [ Susp 50mg/5ml – Tab 100mg

4 - [ Pyrvinium pamoate ( Vanquin ) [ Susp 50mg/5ml – Tab 50mg  درمان کرمک

5 – [ Mebendazole ( Vermox ) [ Tab chew 100mg

طریقه مصرف : یک عدد همه افراد خانواده مصرف می کنند و دو هفته دیگر یک عدد دیگر استفاده می کنند – درمان کرمک

6 – [ Piperazine [ Syr 583.5mg/5ml – Tab 500mg

موارد استفاده : درمان کرمک – آسکاریس – کرمهای قلابدار

7 – [ Levamisole ( Ketrax ) [ Syr 40mg/5ml

موارد استفاده : کرمهای انگلی از نوع کرمهای حلقوی و کدو

8 – [ Niclosamide [ Tab chew 500mg

تنها دارو در ایران برای کرمهای نواری

 4 – داروهای ضد اسپاسم و گرفتگی عضلانی Drugs Antispasmodics and muscle cramps

1 – [ Methocarbamol ( Robaxin ) [ Tab 500mg – Amp 1000mg/10cc

2 – [ Baclofen [ Tab 10 ” 25 mg

3 – [ Tizanidine ( Sirdalud ) [ Tab 4mg

4 – [ Meloxicam ( mobic ) [ Tab 7.5 “ 15 mg

5 – [ Dantrolene [ Cap 25 mg – Vial 20 mg

موارد استفاده : اسپاسم های شدید که بخاطر عوارض نورولوژیک بوجود آمده – کنترل هیپر ترمی

 5 – داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی Drugs N saids

1 - [ Acetylsalicylic acid ( Aspirin – A.S.A ) [ Tab E.C 80 “ 100 “ 325mg – Tab M.C 500mg

نکته : از A.S.A 100mg  برای پایین آوردن تب بچه ها استفاده نشود

2 – [ Ibuprofen ( Advil – Brufen ) [Tab 200 “ 400 mg – Susp 100mg/5ml

3 – [ Naproxen [ Tab 250mg – Tab E.C 500mg – Susp 500mg/5ml

4 – Diclofenac ( Voltaren )[ Tab 25mg – Tab E.C 50mg – Tab S.R 100mg – Alfen xl

[ Cap S.R 100mg – Supp 50 “ 100mg – Top gel – Eye drop – Amp 75mg 

5 – [ Indomethacin ( Indocin – Metacin ) [Cap 25mg – Tab S.R 75mg – Supp 50 “ 100mg

6 – [ Piroxicam [ Cap 10mg – Supp20mg – Amp 20mg – Top gel

7 - [ Mefenamic acid ( Ponstan ) [ Cap 250mg  بیشتر از هفت روز استفاده نشود

8 – [ Tolmetin [ Tab 200mg

9 – ( Celecoxib ( Celebrex – Cobix زیر دو هفته استفاده شود – عوارض گوارشی کمتری دارد

10 – [ Metylsalicylat [ Top oint

11 – { Mentholsalicylat [ Top oint ] {15% Metylsalicylat + 10% Mentholsalicylat

6 – کورتون ها – گلوکوکورتیکوئیدها  Corticosteroids

1 – ضعیف الاثر

1 – [ Hydrocortisone [ Tab 10mg – Amp 100mg – Top oint – Oph oint – Enema  

۲ - متوسط الاثر                                                                                                                    

1 – [ Prednisolone [ Tab 5 “ 50mg – Eye drop

2 – [ Methylprednisolone ( Depomedrol – Solumedrol ) [ Amp 40mg – Vial 500mg

3 – [ Triamcinolone ( Triamhexal ) [ Amp 40mg – Top oint – Top cream

3 – قوی الاثر

1 – [ Betamethasone [ Tab 0.5mg – Amp 4MG – Top cream – lotion – Oph drop

2 – [ Dexamethasone [Tab 0.5mg – Amp 8mg – Drop

عوارض کورتون ها : تجمع آب والکترولیت – پوکی استخوان – بیماری های قلبی و گوارشی – سرکوب ایمنی بدن

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در یکشنبه 24 مرداد1389 و ساعت 16:0 |
[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک 

  1 – پنی سیلین ها   penicillin 

الف – پنی سیلین طبیعی : که به دو دسته زیر تقسیم می شوند

Pen  V -1 پنی سیلین خوراکی

Pen  G - 2 پنی سیلین تزریقی

1 – Pen  V

1 – [ Pen  V  Potassium [ Tab 500mg – Powder for oral – solution 250mg / 5ml

2 – [ pen  V  Benzathine [ Susp 200000 “ 400000 Iu

2 – Pen  G

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و عفونتهای دهان ودندان

نام

شروع اثر

طول اثر

Potassium

15 – 30 Min

3 – 4 Hour

Procaine

3 – 4  Hour

24 Hour

Benzathine

24 Hour

3 – 4 Week


1 – Vial Pen 6.3.3 = 600000 Ben + 300000 Pro + 300000 Pot

2 – Vial Pen 400000 Iu = 300000 Pro + 100000 Pot

3 – Vial Pen 800000 Iu = 600000 Pro + 200000Pot

4 – Vial Pen 1200000 Iu = 1200000 Ben   L.A

5 – Vial Pen 5000000 Iu = 5000000 Pot

ب – آمینو پنی سیلین ها

1 – [ Amoxicillin [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

2 – [ Ampicillin [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

3 - [ Co amoxiclav [ Tab 375 “ 625 mg – Susp 156 “ 812 mg / 5 ml

{ Clavulanic acid + Amoxicillin }

4 – { Farmentin [ Susp 228 “ 457 mg / 5 ml ]  { Clavulanic acid + Amoxicillin

موارد استفاده : عفونتهای فوقانی مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و دهان و دندان

 2 – سفالوسپورین ها  Cephalosporins

الف – نسل اول

1 – [ Cephalexin ( Keflex ) [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

2 – [ Cefazolin ( Keflin ) [ Vial 250 “ 500 mg – Vial 1g

موارد استفاده : عفونتهای فوقانی مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و سطحی پوستی

ب – نسل دوم

1 – ( Cefaclor ( Ceclor

2 – ( Cefuroxime ( Farinat

پ – نسل سوم

1 – [ Cefixime [ Tab 200 “ 400 mg – Susp 100mg / 5ml

2 – [ Ceftriaxone ( Rocephin ) [ Vial 250 “ 500mg – Vial 1g

3 – ( Ceftazidime ( Fortum

ت – نسل چهارم

1 – [ cefepime ( Maxipime ) [ Vial 500mg “ 1g “ 2g

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، تحتانی و مجاری ادراری

 3 – ماکرولیدها   Macrolides

1 – [ Erythromycin[Tab 200“400mg – Susp200mg/5ml – Oph oint – Top gel – solution 2”4mg

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، دستگاه تناسلی بویژه خانمها ، درمان آکنه

2 – [ Azithromycin ( Zithromax ) [ Tab 250mg – Cap 250mg – Susp 100”200mg/5ml

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، دستگاه تناسلی بویژه خانمها ، درمان آکنه

3 – [ Clarithromycin ( Klacid ) [Tab 50” 500mg – Susp 125mg/5ml

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی ، درمان عفونت اچ پیلوری

4 – آمینو گلیکوزیدها   Aminoglycoside

1 – [ Gentamicin [ Amp 20” 40” 80mg – Drop – Oph oint

2 – [ Amikacin [ Amp 100”500mg

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و چشمی

3 – [ Oint Triamcinolone N.N [ Neomycin +Nystatin

4 – [ Otic Drop Polymyxin N.H [ Neomycin + Hydrocortisone

موارد استفاده : برای التهاب گوش خارجی

  5 – سولفونامیدها    Sulfonamides

1 – [ Co-trimoxazole (Bactrim) [Tab 400/80mg – Tab 100/20mg – Amp 400/80mg – Susp

2 – [ Sulfacetamide [ Eye Drop 10% “ 20%

3 - { Triple Sulfa [Vag Cream – Vag Tab] { Sulfathiazole + Sulfacetamide + Sulfabenzamide

4 - [ Silver sulfadiazine [ Top Cream 50”500mg

موارد استفاده : سوختگی ها و عفونتهای خفیف پوستی

 6 – فلوروکینولون ها    Fluoroquinolones

1 - [ Nalidixic acid ( negram ) [Tab 500mg – Susp 60ml

موارد استفاده : عفونت دستگاه گوارش کودکان و عفونت مجاری ادراری بزرگسالان

2 – [ Ciprofloxacin [ Tab 250”500mg – Vial 0.2%

توصیه : در کودکان زیر 16 سال استفاده نشود ، با لبنیات خورده نشود ، با معده خالی خورده شود

3 – [ Ofloxacin [ Tab 100”200”300mg

موارد استفاده : عفونتهای دستگاه گوارش ، مجاری ادراری و سطحی پوستی

 7 – تتراسیکلین ها  Tetracyclines

1 – [ Tetracycline [Cap 250mg – Top oint 3% - Oph oint 1%

موارد استفاده : پیشگیری و درمان عفونتهای خفیف پوستی ، درمان عفونتهای چشمی ، درمان آکنه – اطفال زیر 8 سال ممنوع

2 – [ Doxycycline [ Cap 100mg

موارد استفاده : درمان آکنه ، عفونتهای تناسلی زنان

 8 – آنتی بیوتیک متفرقه    Miscellaneous Antibiotics

1 – [ Chloramphenicol [ Eye Drop

2 – [ Metronidazole (Flagyl) [ Tab 250mg – Vag tab – Vag gel – Top gel – Vial 0.5% - Susp

3 – [ Clindamycin (Dalacin) [ Cap 150mg – Amp300mg – Vag gel – Top gel

موارد استفاده : عفونتهای باکتریال واژن ، مجاری تنفسی ، پوستی و درمان آکنه

4 – [ Nitrofurantoin (Furadantin) [ Tab 100mg – Susp 25mg/5ml

موارد استفاده : عفونت مجاری ادراری

5 – [ Nitrofurazone [ Top cream

موارد استفاده : عفونت خفیف پوستی ، درمان سوختگی

6 – [ Mupirocin [ Top oint قویترین آنتی بیوتیک در ایران

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 23 مرداد1389 و ساعت 16:0 |

[ اشکال دارویی ] ( اسم تجاری ) اسم ژنریک

1 – آنتی اسید Drugs Antacid 

1 – [ Almgs ( Digel – Magel ) [ Syr susp – Tab Chew 

2 – [ Almg ( Maalox ) [ Syr Susp – Tab Chew

3 – [ Magnesium Hydroxid ( MOM ) [ Sur Susp

4 – [ Aluminum Hydroxid (Aluminum – Gel ) [ Syr Susp – Tab Chew

 2 -  مهار کننده گیرنده هیستامین Drugs H2 Blocker

1 – [ Cimetidine ( Tagamet ) [ Tab 200mg – Amp200mg

2 – [ Ronitidine ( Zantac ) [ Tab 150mg – Amp 50mg – Syr 75”150” 200mg  

3 – [ Fomotidine ( Pepsid ) [ Tab 20”40 mg

3- مهار کننده پمپ پروتونDrugs Proton pump inhibitor   

1 – [ Omeprazole ( Losec ) [ Cap 20mg

2 – [ Pantoprazole ( Pantazol ) [ Tab E.C 20”40mg – Vial 40mg

3 – [ Lansoprazole ( Zoton ) [ Cap 15 “ 30 mg

4 – [ Sucralfate [ Tab 500mg

 4 – داروهای یبوست (ملین و مسهل )  Drugs Constipation

1 – Powder Psyllium Musylium

2 – ( Milk of magnesium ( MOM

3 – Tab C – Lox

4 – Supp Glycerin

5 – Powder Sorbitol

6 – [ Bisacodyl ( Dulcolax ) [ Tab 5mg – Susp 5 “10 mg

7 – Syr Lactolose

8 – caster oil

9 – Liquid Paraffin

 5 – داروهای کنترل اسهال Drugs Diarrhea

1 – Powder O.R.S

2 – [ Diphenoxylate ( Lomotil ) [Diphenoxylate + Atropine

3 – [ Lopramide ( Lomodium – Apo lopramide ) [ Tab 2mg

6 – داروهای ضد تهوع و استفراغ Drugs Anti-nausea and vomiting 

1 – [ Metoclopramide ( Plasil ) [ Tab 10mg – Amp 10mg – Drop 4 mg/ml

2 – [ dimenhidrinat ( Dramamine ) [ Tab 50 mg

3 – [ Cinnarizine ( Cinageron ) [ Tab 25” 75 mg

4 – [ Betahistine ( Vertilax – Betaserc ) [ Tab 8mg

5 – [ Promethazine ( Phenergan ) [ Syr 5 mg/ml – Amp 50mg – Tab 25mg

6 – [ Vit B6 [ Tab 40mg – Amp 100” 300 mg

7 –[ Ondansetron [ Tab 4 mg – Amp 2 mg 

8 – [ Granisetron ( Kytril ) [ Tab 1 mg – Amp 1 mg 

7 – داروهای ضد اسپاسم گوارشی (آنتی موسکارینی ها ) Drugs Gastrointestinal antispasmodic 

1 – [ Hyoscine ( Buscopan ) [ Tab 10mg – Amp 20mg – Supp 7.5 “ 10

2 – [ Dicyclomine [ Tab 10mg – Amp 20mg – Elixir 10mg/5ml

3 – [ Clidinium – c ( Librax ) [ Clidinium + Chlordiazepoxide

4 – [ Belladonna – pb [ Tab – Elixir 

8 – داروهای مورد استفاده در بیماریهای التهابی روده ( کولیت اولسراتیو و کرون )

1 – [ Sulfasalazine [ Tab E.C  500mg

2 – [ Mesasalazine ( Asacol – Pentasa ) [ Tab E.C 250 “ 500 mg

3 – [ Metronidazole [Tab250mg – Vag tab500mg – Vag supp500 mg – Amp500 mg – Top gel

4 – [ % Ciprofloxacin [ Tab 250 “ 500 mg – Drop – Vial 0/2

 9 – داروهای متفرقه در بیماریهای گوارشی  Drugs Other gastrointestinal

1 – [ Dimethicone [ Tab Chew 40mg – Drop

2 – [ Cisapride ( propulsid ) [ Tab 10mg – Syr 1 mg/ml

3 – [ Bismuth ( De – nol ) [ Tab 102mg

4 – [ Pancreatin [ Tab E.C

5 – [ Digestive [ Tab E.c

6 - [ Anti Hemorrhoid [ Oint – Supp

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 22 مرداد1389 و ساعت 21:0 |

1 - اضطراب :

بعلت تجربه جراحی ( هوشبری – درد ) ، نگرانی از نتیجه جراحی – نا آگاهی از پروتکل و اقدامات پیش از

عمل و نتایج مورد نظر بعد از عمل – ترس از جدا شدن خانواده بخصوص کودکان

2 - وضعیت تغذیه ای :

در نظر گرفتن رژیم غذایی پرکالری و پر پروتئین و ویتامین ، از دست رفتن مایع باعث اختلال تعادل

الکترولیت ها می شود میزان مصرف ( دریافت ) و دفع مایعات هر روز در پرونده بیمار ثبت می شود

3 - چاقی :

اگر بیمار چاق باشد و قبل از عمل وقت کافی داشته باشیم برای کم کردن خطر جراحی باید وزن بیمار را

کاهش داد بافتهای جراحی مقاومت زیادی در برابر عفونت ندارند باز شدن زخم و عفونت در بیماران چاق

شایع است بیماران چاق بدلیل وزن زیاد نمی توانند بخوبی از خود مراقبت کنند و در هنگام خوابیدن به

پهلو نمی توانند بخوبی نفس بکشند و دچار کاهش تهویه ریوی می شوند و بیشتر در معرض عوارض

ریوی قرار می گیرند

4 - اعتیاد به مواد مخدر ، الکل یا داروها :

اکثر معتادین به داروها یا الکل اعتیاد خود را از دیگران پنهان کرده و می توان محل تزریق یا ضربه را روی

بدن این افراد مشاهده کرد

5 - وضعیت تنفسی :

برقراری کار دستگاه تنفسی مطلوب یکی از اهداف مهم در بیمارانی است که به احتمال زیاد تحت عمل

جراحی قرار می گیرند از تمام بیماران خواسته می شود 4-6 هفته قبل از عمل جراحی مصرف دخانیات را

قطع کنند بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی قفسه صدری یا شکم قرار بگیرند از نظر ورزشهای

تنفسی و نحوه استفاده از اسپیرومتری ساده آموزش داده می شوند

6 - وضعیت قلبی – عروقی :

یکی از اهداف آماده سازی بیمار برای جراحی این است که دستگاه قلبی – عروقی بخوبی کار کند و

بتواند نیازهای اکسیژن ، مایع و تغذیه در تمام مدت قبل تا بعد از عمل جراحی را برآورده سازد بسته به

شدت علائم می توان تا زمان حصول نتایج از درمان طبی عمل جراحی را به تاخیر انداخت اجتناب از

تغییرات ناگهانی وضعیت بدن – بیحرکتی طولانی – کاهش فشار خون یا هیپوکسی و دریافت بیش از حد

مایعات یا خون در مبتلایان به بیماریهای قلبی – عروقی از اهمیت خاص برخوردار است

7 - کار کبد و کلیه :

یکی از اهداف آماده سازی قبل از عمل رساندن کلیه و کبد به وضعیتی که حداکثر فعالیت برای دفع کافی

داروها ، مواد بیهوشی ، مواد زاید و سمی بدن داشته باشد

کبد نقش مهمی در انتقال بیولوژیکی ترکیبات بیهوش کننده و داروها دارد هرگونه بیماری کبدی روی

تجزیه داروهای بیهوشی موثر است قبل از عمل باید اختلال کار کبد برطرف شود

کلیه در دفع داروهای بیهوشی نقش دارند انجام جراحی در بیماریهای کلیوی ( نارسایی ..... ) ممنوع

است

در مبتلایان به بیماری دیابت هیپوگلیسمی مهمترین مسئله برای زندگی بهتر است که ممکن است در

حین عمل یا بعد از عمل اتفاق بیفتد

8 - کار دستگاه ایمنی :

تشخیص سابقه آلرژی – توجه و دقت به حساسیت و واکنشهای نامطلوب نسبت به داروی خاص – تزریق

خون و هرگونه واکنش مثبت داروهای مصرفی قلبی و فعلی در پرونده ثبت شود بر صورت خفیفترین علائم

یاکوچکترین افزایش درجه حرارت باید مورد بررسی قرار گیرد

9 - آماده کردن روده :

شب قبل از عمل ، تنقیه و استفاده از مسهل در جراحی گوارش لازم است

10 - آماده کردن پوست :

بیمار قبل از عمل باید حمام با روش گرم بگیرد بخاطر کم شدن خطر آلودگی زخم جراحی موهای محل

جراحی و اطراف آن را با خود تراش و تیغ نتراشد زیرا ممکن است در صورت تراشیدن موی محل عمل زخم

و بریدگی ایجاد شود و راهی برای ورود میکروبها باشد بهتر از ماشین تراش برقی و لوسیونهای موبر ( با

تست حساسیت ) استفاده شود

11 - آموزش بیمار قبل از عمل جراحی :

اگر آموزشهای لازم را چند روز قبل از عمل و در موقع مناسب به بیمار ندهند ممکن است بیمار مقداری از

آنها را فراموش کند ولی اگر آموزشهای لازم در زمان نزدیک به عمل جراحی داده شود بدلیل اثر داروهای

قبل از هوشبری آنها را در موقع مناسب بکار نمی گیرند

بهترین زمان وقتی است که بیمار آمادگی و شرایط درک و بکارگیری را داشته باشد و بتواند این آموزشها

را درک کند و بکار بگیرد از جمله :

تنفس عمیق – سرفه : یکی از اهداف مراقبتهای پرستاری قبل ازعمل این است که به بیمار نشان دهید

که چگونه بعد از عمل جراحی وضع تهویه و اکسیژن گیری خود را ( حداکثر دم را نگه داشته ) و بازدم را

آهسته انجام بدهد

بعد از چندین بار تنفس ، نفس کوتاهی بکشد و سرفه ای از عمق ریه انجام دهد ( تقویت تنفس ) اگر

جراحی روی قفسه صدری یا شکم بوده است پرستار قبلاً از جراجی به بیمار نشان می دهد که چگونه

می تواند خط برش جراحی را بی حرکت کند به این ترتیب فشار روی آن را به حداقل برساند و درد را کنترل

کند بیمار باید کف دو دست را روبروی هم قرار بدهد و انگشتان خود را تا اندازه ای در یگدیگر فرو کند به

این ترتیب اگر دستها را در دو قسمت خط برش قرار دهد در هنگام سرفه می تواند تا حد زیادی از حرکت

محل زخم جراحی و بروز درد جلوگیری کند

هدف از تمرین این سرفه این است که ترشحات ریه از جای خود کنده شده و خارج شود

هدف از تحرک بدنی بیمار بعد از عمل جراحی بهبود گردش خون و تبادل مطلوب گازها در ریه است

تغذیه – مایعات قبل از عمل جراحی

اگر عمل جراحی برای صبح برنامه ریزی شده باشد می توان عصر روز قبل غذای سبک معمولی به بیمار

داده شود و از 12 شب به بعد یا 8 تا 10 ساعت قبل از عمل از خوردن آب و غذا خوداری شود (NPO )

اجتناب از مصرف خوراکی آب و غذا قبل از عمل جراحی به منظور جلوگیری از آسپیراسیون انجام

می شود

آسپراسیون در اثر بازگشت غذا یا مایع از معده به حلق و ورود آن به داخل ریه ایجاد می گردد و ماده

غذایی آسپیره شده بعنوان ماده خارجی عمل می کند بعلت ایجاد آزردگی و واکنش التهابی مانع تبادل

کافی هوا و حتی توقف آن در ریه ها می شود آسپیراسیون عارضه جدی است که 60 تا 70 درصد موارد

به مرگ منجر می شود

12 - پوشیدن گان و لباس عمل :

در این مرحله گان بیمار را پوشانده و آن را از پشت می بندید و اگر موی سر بیمار بلند باشد آن را بافته و

با استفاده از کلاه کاغذی یکبار مصرف بطور کامل سر را بپوشانید . دهان بیمار را مورد بررسی قرار دهید

دندانهای مصنوعی – آدامس یا هر شی دیگر را از دهان بیمار خاراج کنید ( جلوگیری از آسپیراسیون )

تمام جواهرات و حتی حلقه بیمار را خارج کرده اگر امکان پذیر نباشد نوار چسب باریکی روی آن را

بپوشانید

تمام وسایل با ارزش بیمار از جمله دندانهای مصنوعی با نام و مشخصات بیمار را روی آن نوشته و در

محل مطمئن نگهداری کنید

تمام بیماران غیر از بیماران اورلوژی باید قبل از انتقال به اتاق عمل ادرار خود را تخلیه کنند

چک لیست قبل از عمل کامل و ضمیمه پرونده و توسط پرستار تایید و امضاء شده باشد

دستبند شامل مشخصات بیمار نوشته و در دست راست بیمار گره زده و بیمار را به اتاق عمل تحویل

دهید به همراه پرونده + رضاینامه عمل + تمامی گرانی ها و کلیشه های بیمار

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در سه شنبه 19 مرداد1389 و ساعت 19:0 |

تعریف بیمارستان :

مهمترین واحد ارائه خدمات درمانی است . بیمارستان واحدی است که حداقل دارای 15 تخت با تجهیزات

و خدمات عمومی پزشکی لازم و حداقل دو بخش داخلی و جراحی همراه با گروه پزشکان متخصص باشد

ساختار بخش عمومی :

1 -  بخش باید دارای پنجره و اتاق های بیماران نور گیر باشد

2 - پنجره های توری داشته باشند

3 - سیستم گرما و سرما در بخش مناسب باشند

4 - فاصلۀ بین تخت ها مناسب ، در بیمارستان های آموزشی فاصله تخت ها بیشتر باشد تا دانشجویان

بتوانند اطراف بیمار قرار گیرند و آموزش ببینند

5 - درب اتاق ها از نظر اندازه و پهنای مناسب جهت حرکت و ورود و خروج برانکارد و صندلی چرخدار باشد

6 - در صورت نیاز به همراه امکانات جهت همراه بیمار صندلی یا مبل های تخت خوابشو وجود داشته

باشد

7 - راهروی ورودی بخش تنگ و تاریک نباشد ، پهنای مناسب و پنجره داشته باشد

8 - استیشن پرستاری بهتر است در وسط بخش باشد و بخش به صورت u شکل ساخته شود  تا پرسنل

کاملاً به اتاق های بیماران مسلط باشند

9 - اتاق ترتیمنت یا اتاق درمان که در آن قفسه دارویی بیماران – ترالی دارو – سرم ، ترالی اورژنس

محتویات ترالی توضیح داده شود

10 - اتاق رئیس بخش

11 - اتاق منشی بخش

12 - اتاق استراحت پرسنل

13 - نماز خانه

14 - اتاق معاینه

15 - اتاق پانسمان ( تخت معاینه ، ترالی ، پانسمان و لوازم لازم جهت انجام پاسمان مانند پک های

پانسمان )

16 - سرویس بهداشتی

17 - تی شو ی و بوپن واشر

18 - انبار بخش

19 - اتاق بین ( لوازم و ملحفه و البسه آلوده )

20 - کلاس درس ( در بیمارستان های آموزشی )

ساختار بخش ICU          Intensive Care Unit       

1 - وجود فضای کافی بین تخت های ICU  فاصله 3- 5/2 متر برای رسیدگی پرسنل به بیماران و پیشگیری

از انتقال عفونت در بیماران

2 - پارتیشن بندی به علت مجزا شدن بیماران و عدم انتقال عفونت

3 - نصب و تعبیه دستشویی ابتدای ورودی بخش و در جای مناسب جهت شستن دست

4 - اتاق ایزوله در صورت در صورت امکان با امکانات شستن دست

5 - فضای مناسب جهت انبار ، جای زباله و مواد ضدعفونی کننده

6 - استفاده از دکوپست ( ضدعفونی کننده های الکلی ) بالای سر بیماران جهت استفاده پرسنل

تریتمنت

7 - توالت ها خارج از فضای ICU باشد

تهویه ICU   :

1 - تهویه باید سیستم مرکزی باشد

2 - پنجره ها باید همیشه بسته باشد تا هوای آلوده وارد نشود . آوردن گل و گلدان ( طبیعی ) ممنوع

می باشد

3 - در ICU  هرگز نباید از پنکه یا پنکه سقفی استفاده شود زیرا باعث انتقال عفونت و آلودگی می شود

4 - پرسنل غیر ICU در صورت ورود به بخش ICU باید نکات ذیل را رعایت کنند

5 - پوشش خارج بیمارستانی و روپوش خود را خارج نمایند و گان بپوشند

6 - دستهای خود را در ورودی ICU  بشویند

7 - قبل از ترک بخش دست های خود را بشویند

8 - پرسنل ICU  باید موارد ذیل را رعایت نمایند

9 - پوشیدن دستکش جهت خالی کردن بگ ادرار ، گرفتن IU   ، جابجایی و ساکشن ترشحات تنفسی

الزامی است

10 - در تمامی بین بیماران دستکش تعویض و دست شسته شود

11 - در صورتی که بیمار ترشحات عفونی داشت و یا قسمتی از بدن بیمار عفونی بود  و روی یونیفرم

پوشیده شود

12 - برای مراقبت روتین کفش و کلاه لازم نیست

13 - جهت ساکشن تر شماست تراشه درمان و دهان از عینک محافظ و شیلدا استفاده شود

14 - برای بخور بیماران از آب مقطر و استریل استفاده شود

15 - لوله و نتیراتور توسط پرستار 4-3 روزی یکبار لازم است تعویض شود

16 - ماسک اکسیژن و نلاتون یکبار مصرف است

17 - در صورت آلوده شدن آمبو بگ پس از شستشوی کافی ترشحات با آب و مایع صابون و سپس

آبکشی در محلول گلوتار آلدنید 2 % به مدت 20 دقیقه غوطه ور شود و سپس آبکشی و خشک شود

18 - ملاقات کننده در ICU باید محدود باشد و بهتر است ساختار ICU طوری باشد که یک راهرو خارجی

داشته باشد از آنجا از پشت شیشه بیماران قابل رویت باشند که نیاز به وردود همراه داخل بخشی

نباشد

19 - کلیه موقعیت ها باید مجهز به مانیتورینگ ( که همراه با فشار سنج ، پالس اکسی متر و وسیله

اندازه گیری درجه حرارت )

20 - ساکشن و اکسیژن مرکزی باشند . تخت ها سه شکن و قابلیت لازیشن دادن داشته باشند 

21 - به علت نیاز متعدد و مکرر به اندازه گیری A3 بیماران ICU   ها لازم است مجهز به دستگاه ABG

باشند

اتاق عمل (Operating Room) :

طرح و بنای اتاق عمل در همه بیمارستان یکسان نیست و بی شک بین اتاق های عمل مختلف

متناسب با نیازها و امکانات بیمارستان و نوع بیماران مورد پذیرش تفاوت هایی به چشم می خورد ولی

هدف اصلی در تمامی این طرح ها افزایش هر چه بیشتر ایمنی بیمار و کارکنان اتاق عمل است

1 - اتاق های عمل باید به گونه ای طراحی و بنا شود که از سویی انتشار عفونت به داخل حوزه عمل

جراحی را مانع شوند و از سویی دیگر ، سرایت عفونت از این اتاق ها به بخش های دیگر بیمارستان را

جلوگیری نمایند . این ضابطه بی شک کلی از اساسی ترین ملاک هایی است که در ساخت هر اتاق

عمل باید رعایت شود معمولاً در قسمت هایی از بیمارستان که آمد و شد زیاد است یا جریان هوای

سریع و     وجود دارد اقدام به ساختن اتاق عمل نمی کنند بلکه آن را در قسمتی که کمابیش وضعیتی

مستقل و مجزا دارد بنا می نمایند

2 - در اتاق عمل لازم است که برای قسمت های تمیز و آلوده محل های جداگانه و مشخصی در نظر

گرفته شود

3 - درب اتاق عمل باید به اندازه کافی عریض باشد تا کار انتقال بیمار از روی برانکار بخش بر روی برانکار

اتاق عمل به اشکال برخورد نکند

4 - بهتر است باز و بسته شدن درب های اتاق عمل خودکار انجام شود ( چشم الکترونیک )

5 - در نزدیکی اتاق عمل ، اتاق رختکن پرسنل و پزشکان ( خانم و آقا ) مجزا وجود دارد و این رختکن از

طریق درب دوم به داخل راهرو اتاق عمل راه می یابند . در رختکن باید هر شخص کمد مخصوص تعویض

لباسی داشته باشد و لباسهای خارج اتاق عمل مجزا از لباس های اتاق عمل باشند و کفش بیرون با

کفش داخل باید متفاوت باشد

6 - دیوار تا اتاق عمل باید قابل شستشو باشد غیر قابل نفوذ و به رنگ نیمه مات باشد

7 - پوشش دیوار ها نباید گرد و غبار را به خود بگیرد و بایستی نسبت به استفاده نسبت به استفاده

مکرر از مواد ضد عفونی کننده مقاوم باشد مزیت نیمه مات بودن رنگ اتاق عمل جلوگیری از خستگی

چشم جراح و سایر افراد تیم جراحی در نیمه انعکاس نور بر روی دیوارهاست

8 - دیوارها باید عاری از لبه ، طاقچه ، کنج باشد یعنی گرد باشد

9 - تخت عمل باید در محلی قرار گیرد که کارکنان اتاق عمل به راحتی و آزادی کامل بتوانند کار خود را

انجام دهند

10 - سقف اتاق عمل ارتفاع اتاق عمل از کف تا سقف نباید از 3 متر کمتر باشد پوشش سقف باید از نوع

آگوستیک ( گیرنده صدا ) و دارای سطحی صاف و قابل شستشو باشد

11 - کف اتاق عمل باید ضد جرقه ( الکتریسیته ساکن ) باشد ، بدون سر و صدا ، قابل شستشو ، مقاوم

در مقابل مواد شیمیایی باشد . کف شوی نداشته باشد زیرا این سوراخ می تواند موجب انتقال و انتشار

میکرو های بیماری زا گردد

روشنایی اتاق عمل :

1 - اگر قرار است در اتاق عمل پنجره نصب شود بهتر است که این پنجره در محلی قرار داشته باشد که

آفتاب از آن به داخل اتاق عمل راه پیدا نکند .

2 - پنجره باید کوچک و دوجداره باشد و در میان دوجداره از آن برا ی جلوگیری از ورود خاک به داخل اتاق

عمل و ایجاد تاریکی و در مواقع لزوم پرده کرکره ای نصب گردد و پرده ها در بین اعمال جراحی گردگیری

شود .

3 - روشنایی اتاق عمل باید نور مصنوعی تأمین شود و در مواقع قطع برق باید ژنراتور یا برق اضطراری

داشته باشند .

4 - بهترین نوع چراغ برای اتاق عمل چراغ سیالتیک است این چراغ نور را در محل عمل جراحی متمرکز

می کند به آسانی قابل حرکت و جابجایی است ، قابل شستشو و غیر قابل انفجار است

5 - حرارتش کم و گرما ایجاد نمی کند در صورت نیاز به نور بیشتر می توان از یک چراغ سیالتیک متحرک

استفاده کرد در اتاق عمل اتاق های مختلف وجود دارد مانند اتاق منشی ، اتاق بیهوشی ، نهار خوری –

نماز خانه – اتاق       و (شستشوی ضدعفونی کردن دستها ) اتاق وسایل استریل یا اتاق پکینگ ، اتاق

شستشوی وسایل جراحی اتاق های وسایل نظافت – اتاق های عمل با تخت عمل ، انبار

سیستم تهویه اتاق عمل :

تهویه اتاق عمل نباید طبیعی باشد زیرا اجازه ورود گردو غبار را می دهد

سیستم تهویه باید ویژگی های زیرا را داشته باشد :

1 - باید هوای عاری از میکروب به داخل اتاق عمل و اطراف آن جریان یابد

2 - جریان هوا باید طوری هدایت شود که با وارد شدن هوای تمیز به داخل اتاق عمل هوای کثیف از آن

خارج گردد .

3 - باید از ورود هوای آلوده اطراف به داخل اتاق عمل جلوگیری شود .

4 - فشار هوا در اتاق عمل که جراحی انجام می شود باید از فشار هوای قسمت های نیمه تمیز بیشتر

باشد این فشار مانع جریان یافتن هوای قسمت های نیمه تمیز به داخل اتاق جراحی می شود ( تهویه

فشار مثبت حداقل 15 بار تعویض هوا ورود از سمت سقف و خروج نزدیک به کف اتاق )

5 - در یک نوع سیستم تهویه هوا از میان یک صافی که ذرات خارجی را می گیرد . می گذرد و پس از

عبور از میان جدارهای گرمی به داخل اتاق جریان پیدا می کند این گرما میکروب های موجود در هوا را از

بین می برد ( اولتراویوله)

6 - درجه حرارت اتاق عمل نباید زیاد باشد زیرا گرمای زیاد امکان ایجاد جرقه را بیشتر می کند حرارت 24

تا 18 درجه سانتی گراد کافی است . رطوبت هوای اتاق عمل بین 55 تا 50 درصد می باشد

7 - درها باید بسته باشد و رفت و آمد محدود شود

اتاق ریکاوری :

قبل و پس از عمل جراحی بیمار به اتاق بهبودی منتقل می شود اصولاً بیماران بعد از عمل در این اتاق

تخت مراقبت پرستار و متخصص بیهوشی قرار می گیرند . و حداکثر تا 12 ساعت هم بیمار تحت نظر می

ماند و سپس به بخش تحویل می گردد . در صورتیکه حال بیمار خوب باشد بلافاصله پس از به هوش

آمدن با نظر متخصص بیهوشی به بخش بر می گردد . در اتاق ریکاوری دستگاه شوک ، پالس اکسی

متری ، ECG و مانیتورینگ ، ساکشن ، ترالی اورژانس و ....  موجود باشد

اتاق وسایل نظافت :

 یکی در محوطه اتاق عمل و یکی در خارج اتاق عمل است و وسایل نظافت داخل و خارج اتاق عمل به

طور جداگانه در محل های مربوطه به خود شسته و ضدعفونی می شوند

اتاق شستشوی وسایل جراحی :

این اتاق برای شستن وسایل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد و باید کاملاً روشن باشد . در این اتاق

باید دستشویی به تعداد کافی و نیز قفسه هایی برای چیدن وسایل شسته شده وجود داشته باشد

وسایل استفاده شده باید ابتدا با آب و مایع شستشو شسته و پنس ها و ...  برس کشیده شود سپس

آبکشی و خشک شود و در محلول ضد عفونی کننده غوطه ور و سپس آبکشی و خشک و پک شود

اتاق وسایل استریل یا پکینگ :

وسایل استریل در این اتاق نگهداری می شوند قضیه هایی دارد و بسته های مختلف استریل شده در

آن ها جای می گیرند – این بسته ها باید از نظر تاریخ استریل چک شوند 15 روز یکبار در جای خشک و

در طبقات بالایی نگهداری شوند و باید یک دفتر راهنما داشته باشند که چه وسایلی در کدام قفسه ها

قرار دارند

اتاق استریلیزاسیون مرکزی CSR :

روش های استریلیزاسیون و دستگاههای استریل کننده متداول در مراکز درمانی از مهمترین منابع و

راههای انتشار و انتقال عفونت های بیمارستانی عدم توجه به استریل نمودن صحیح ابزار و لوازم جراحی

ذکر شده و روی آن تأکید می شود

بهترین عوامل برای رسیدن به استریلیزاسیون موثر

1 - آموزش کارکنان : که باید به صورت مستمر انجام شود

2 - نیروی انسانی : توجه به تعداد افراد شاغل دلخوه عملکرد آن ها

3 - عملکرد دستگاهها : دستگاههای مورد استفاده اجهت استریلیزاسیون باید استاندارد شده و از

کارخانجات معتبر تهیه شود

4 - فضای فیزیکی که باید مناسب باشد شامل ناحیه پرسنل ، تفکیک لوازم آلوده و شستشو ناحیه

استریل نمودن ، نگهداری و تحویل لوازم استریل

5 - از اساسی ترین اصول در CSR ایجاد تهویه مناسب و شستشوی مستمر و نظافت سطوح می باشد

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در دوشنبه 18 مرداد1389 و ساعت 14:0 |

انواع اشکال دارویی به شکل زیر می باشد

1 – قرص  (Tablet )

2 – کپسول  (Capsule )

3 – شربت  (Syrup )

4 – آمپول (Ampoule)

5 – ویال (Vial )

6 – پماد (Ointment)

7 – کرم (Cream)

8 – لوسیون (Lotion)

9 – ژل (Gel)

10 – شیاف (Suppository)

11 – قطره (Drop)

12 – پودر یا ساشه (Powder & Sachet)

13 – اسپری (Spray)

14 – سرم (Serum)

1 - انواع قرص (Tablet)

1 – قرص عادی : مثل Tab Acetaminophen

2 – قرص روکش دار : به سه دسته زیر تقسیم می شود

الف – Sugar Coated مثل Tab Thioridazine

ب – Enteric Coated مثل Tab E.C Naproxen

پ – Film Coated مثل Tab F.C Metronidazole

3 – قرص جوشان  Tablet Effervescent : مثل Tab E.F.F Vitamin C

4 – قرص زیر زبانیTablet Sublingual : مثل Tab S.B T.N.G

5 – قرص مکیدنی Tablet Lazenge : مثل Tab Althadin

6 – قرص جویدنی Tablet Chewable : مثل Tab Chew Dimethicone

7 – قرص خط دار Tablet scored : مثل Tab Acetaminophen

8 – قرص آهسته رهش Tablet Slow Release : مثل Tab S.R  Iron

9 – قرص واژینال Tablet Vaginal : مثل Tab Vag Clotrimazole

2 - انواع کپسول ( Capsule )

1 – کپسول خوراکی : مثل Cap Amoxicillin

2 – کپسول تنفسی Inhalation capsule : ای کپسول ها توسط دستگاه Spinhaler استفاده می شود

مثل inhalation cap Cromolyn Sodium

3 - شربت syrup : که در اندازه های 60mg – 100mg – 120mg موجود می باشد

 مثل Guaifenesin  Syr

4 – آمپول (Ampoule) : که به چهار طریق زیر تزریق می گردد

الف – عضلانی (IM) : مثل Amp Nandrolone Decanoate

ب – وریدی (IV) : مثل Amp Vit C & Amp Vit B12

پ – زیر جلدی (SC) : مثل Amp Insulin

ت – انفوزیون (INF) : مثل Amp Calcium Gluconate  & Amp Atracurium Besylate

5 – ویال (Vial) : مثل  Vial Penicillin  

6 – پماد (Ointment) : که به سه صورت می باشد

الف – پماد موضعی (Topical Ointment) : مثل Top Oint Betamethasone

ب – پماد چشمی (Ophtalmic Ointment) : مثل Oph Oint Tetracycline

پ – پماد مقعدی (Rectal Ointment) : مثل Rectal Oint Anti Hemorrhoid

7 – کرم (Cream) : که بیشتر در زمینه آرایشی و بهداشتی استفاده می شود

8 – لوسیون (Lotion) : درصد غلظت آن از کرم کمتر می باشد و دارای ذرات جامد معلق چربی است

9 – ژل (Gel) : به چهار صورت زیر می باشد

الف – ژل موضعی (Topical Gel) : مثل Top Gel Piroxicam

ب – ژل واژینال (Vaginal Gel) : مثل Vag Gel Clindamycin

پ – ژل چشمی (Ophtalmic Gel) : مثل Oph Gel Lipsec

ت – ژ ل دهانی (Oral Gel) : مثل Oral Gel Benzocaine   

10 – شیاف  (Suppository) : به دو صورت زیر می باشد

الف – شیاف واژینال (Vaginal Suppository) : مثل Vag Supp Miconazole

ب – شیاف مقعدی (Rectal Suppository) : مثل  Rectal Supp Diclofenac

11 – قطره (Drop) : به سه صورت زیر می باشد

الف – قطره چشمی (Eye Drop) : مثل Eye Drop Chloramphenicol

ب – قطره گوشی (Ear Drop) : مثل Ear Drop Polymixin

پ – قطره بینی: ( Nasal Drop ) مثل Nasal Drop Naphazoline

12 – پودر یا ساشه (Powder & Sachet) : مثل Powder Sorbitol & powder O.R.S

13 – اسپری (Spray) : به سه صورت زیر می باشد

الف – اسپری موضعی Topical Spray) : مثل Top Spray Lidocaine

ب – اسپری بینی (Nasal Spray) : مثل Nasal Spray Beclomethasone

پ – اسپری دهانی (Inhalation Spray) : مثل Inhalation Spray Salbutamol

14 – سرم (Serum) : در مبحث سرمها توضیح کامل داده شده است

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در یکشنبه 17 مرداد1389 و ساعت 16:0 |
1 - دانش دارویی پرستار به روز باشد

2 -  پرستار باید دارو را بر اساس توصیه کارخانه سازنده بدهد

3 – پرستار توانایی استفاده از آخرین منابع علمی روز را داشته باشد

4 – دستور دارویی خوانا باشد

5 – دستورات دارویی دارای اسم ، دوز دارو ، تعداد دفعات در روز ، راه تجویز ، تاریخ ، ساعت و امضا باشد

در غیر این صورت عوارض قانونی خطا متوجه پزشک و پرستار خواهد بود

6 – به هنگام دادن دارو(دارو – مسیر – زمان – مشتری – مقدار مصرف – مستندات)

# قانون 6 Right  چک شود

7 -  پرستار از روش محاسبه دارو اطلاع دقیق داشته باشد

8 -  داروهایی مثل دیگوکسین ، انسولین ، هپارین ، اپی نفرین و نارکوتیک توسط دو پرستار محاسبه

شوند

9 -  پرستار از وضعیت مدد جو اطلاع کامل داشته باشد

10 -  وسایل مربوط به دادن دارو در ترالی یا سینی مخصوص خود حمل شود

11 -  دارو دهنده باید دارو را آماده و امضا کند

12 -  قبل از دادن دارو دستها شسته شود

13 - قبل از انجام تزریقات دستکش تمیز پوشیده شود

14 – پرستار باید مهارت شناسایی محل های آناتومیک را به هنگام تزریق زیر جلدی و عضلانی را داشته

باشد

15 – بعد از تزریق باید سرنگ و نیدل در سیفتی باکس انداخته شود

16پرستار باید مهارت های آموزش به بیمار را کسب کرده باشد و به کار ببندد

17 – اگر پزشک دستور داد یک دارو Hold باشد علت آن را در گزارش پرستاری قید نمایید

18 – قبل از دادن دارو برگه دارو امضا شود

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 15 مرداد1389 و ساعت 16:0 |
روش محاسبه دارویی داروهای دوپامین ۲۰۰ میلی گرم ، دوباتومین ۲۵۰ میلی گرم ،نیترو گلیسیرین TNG

،سولفات منیزیم ۵۰٪ و ۲۰ ٪ و لیدوکایین ۲٪ و ۱٪ در لینک دانلود زیر به صورت پی دی اف  موجود میباشد

لینک دانلود :  http://rapidshare.com/files/409990112/Drug_calculation_method.pdf

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 8 مرداد1389 و ساعت 17:0 |
1 – ابتدا فایل را از لینک زیر دانلود کنید

2 – فایل دانلود شده را از زیپ خارج کنید

3 – برنامه   VirtualClone Drive را نصب کنید

4 – فایل Medicine.Lookup را از زیپ خارج کنید

5 – وارد my Computer شده و روی درایو جدید ایجاد شده راست کلیک کنید

6 -  روی گزینه VirtualClone Drive رفته و گزینه Mount… را انتخاب کنید

7 – سپس فایل مورد نظر یعنی فایل IMAGE.CCD  را باز کنید

8 –روی درایو Double click  کرده و از پنجره باز شده گزینه Install را انتخاب کنید

9 – در آخر برنامه Khoddam's Drugz Lookup  را باز کرده و داروی خود را Search  کنید

لینک دانلود  :    http://www.4shared.com/rar/lexXl0bR/Books_generic_Iran.html

پسورد  : medical-iran.blogfa.com

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در یکشنبه 13 تیر1389 و ساعت 19:0 |

آشنایی با داروهای پر مصرف :

1 – کاهش فشار خون : آتنولولول ، آملو دیپین ، کاپتو پریل ، انالا پریل ، کلروتیازید ، دیلتیازم ، پروپرانول ،

پرازوسین ، متیل دوپا ، لازیکس

2 – ضد اظطراب : آلپرازولام ، کلر دیازپوکسید ، کلونازپام

3 – ضد افسردگی : سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول ، نور تلیپتلین

4 – درد گوارشی : سایمتادین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازول

5 – کاهش چربی خون : آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

6 – اسهال و دل پیچه : بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسین

7 – ضد تشنج : کار با ماز پین ، دیازپام ، فنو باربیتال

8 – حساسیت فصلی : لورتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

9 – آنتی بیوتیک : ایمی پنم ، سفالوزین ، سفتریاکسون ، سفتازیدیم ، جنتا مایسن ، پنی سیلین ها

10 – ضد خارش : کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

11 – تنظیم ضربانات قلبی : پروپرانول ، دیگوکسین

12 – ضد تهوع : پرومتازین ، دیمن هیدرامین ، ب 6 ، لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

13 – ضد سرفه : دیفن هیدرامین ، کتو دیفن ، اکسپکتورانت ، سیتریزین

14 – دیابت : گلی بن گلامید ، انسولین ، متفورمین

15 – ضد انعقاد خون : وارفارین ، انسولین ، آناکسوپارین ، گلکزان ، آسپرین ، ASA 

16 – باز کننده را هوایی : بکلو متازون ، آمینو فیلین ، برم هگزین

17 – مسکن و ضد التهاب : ایندو متاسین ، دیکلو فناک ، استامینوفن ، پروفن ف ژلوفن ،

18 – ضد قارچ پوستی و واژینال : فلوکونازول

19 – ضد انگل ضد باکتری : مترونید ازول

20 – ضد انگل : مبندازول (دستور دارویی بر اساس وزن بیمار می باشد )

21 – آلبومین : تنظیم مایعات بدن ، در مواردی مثل سوختگی ها و جراحی ها و عفونت های         کاربرد

دارد

22 – دی پریدامول : گشاد کننده عروق ، جلوگیری از لخته خون در عروق

23 – کلسیم فورت : پوکی استخوان

24 – ایزوردیل : کاهش درد قفسه سینه در بیماران آنژین صدری

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 15:0 |

دارو درمانی :

1 – متو کلو پرامید ( پلازیل) : ضد تهوع و استفراغ

2 – ویتامین B6  : ضد تهوع و استفراغ بخصوص در زنان باردار

3 – ویتامینB Complex - B12  : تقویتی و خونساز

4 – ترامادول : مسکن و ضد درد ، مخدر  ( با نیمی از آمپول پرومتازین تزریق شود )

5 – بتا متازون L.A  : ( طولانی اثر ) درمان حساسیت فصلی

6 – تریام هگزال :  حساسیت فصلی

7 – هیدروکورتیزون : حساسیت فصلی و دارویی و غذایی شدید ، درمان بیماریهای التهابی مثل التهاب

مفاصل

8 – دگزا متازون : التهاب و ورم دندان ، سرما خوردگی در کاهش التهاب مجاری تنفسی و کاهش التهاب

مجاری تنفسی و کاهش آبریزش بینی و چشم ، ضد حساسیت فصلی

9 – لازیکس ( فروزماید ) : ادرار آور ، در افراد فشار خونی ، بیماران کلیوی ، آمادگی برای سونوگرافی

10 – پرومتازین : ضد تهوع و استفراغ ، سرما خوردگی ، ضد حساسیت

11- متو کاربامول ( روباکسین ): شل کننده عضلانی، حجم دارو زیاد است پس آنرا به دو قسمت تقسیم

می کنیم و بعد هر کدام را در یک لوب با تک تزریق می کنیم

12 – دیازپام : آرام بخش ، ضد تشنج

13 – رانیتیدین : کاهش اسید معده ، ضد نفخ

14 – سایمتادین : کاهش اسید معده ، ضد نفخ

15 – هیوسین : شل کننده عضلات گوارشی ، مسکن در درد دور ناف ، دردهای قاعدگی ، اسهال و دل

پیچه ( با نیمی از آمپول پرومتازین تزریق گردد تا از حساسیت دارویی جلوگیری گردد )

16 – هپارین : ضد انعقاد خون

17 – انسولین : درمان دیابت

18 : جنتا مایسن : آنتی بیوتیک ( با تزریق به دفعات زیاد بیمار باید از نظر آزمایشات کلیوی برسی گردد )

19 -  دیسیکلو مین : دل درد ، دل پیچه ، اسهال

20 – ویتامین D3 : جلوگیری از پوکی استخوان ، کاهش درد ناشی از پوکی استخوان در استخوانها و

مفاصل

21 – ویتامین E : تقویت پوست، درمان کمکی همراه با فراورده های خونی در کم خونیداسی شکل،

افزایش تعداد اسپرم و کمک به بارداری در هر دو جنس

22 – ویتامین K : درمان خونریزی های شدید بویژه در خونریزی های ماهانه زنان

23 – داروهای مخدر : ترامادول ، پتدین ، پنتازوسین ، مورفین ، متادون

24 – اناکسو پارین : ضد لخته خون
+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 14:0 |

 نحوه انجام ECG یا گرفتن نوار قلبی :

هر ضربان قلب به منزله یک پیام الکتریکی می باشد که این پیام های الکتریکی به پزشک در تشخیص

بیماری قلبی کمک می نماید . پیام های قلب توسط دستگاه ECG ثبت می گردد این دستگاه دارای

یکسری لید وسیم می باشد . که لیدها به قفسه سینه و گیره ها به دست و پای بیمار وصل می گردد به

این صورت که :

1 – سمت راست بدن : ( دست – قرمز )    ( پا – مشکی )

2 – سمت چب بدن : ( دست – زرد )     ( پا – سبز )

لیدهای سینه ای به این صورت وصل می گردد :

C1 : در فضای دنده ای 3 و 4 سمت راست                                C4 : زیر نوک سینه

C2  : روبروی C1 حدود 1 سانتیمتر پایین تر                                C5 : حدود 2 سانتیمتر به سمت چب

C3 : زیر شماره 2 یا انتهای جناغ سینه متمایل به قلب                C6 : زیر خط زیر بغل

شرایط زیر نیز باید لحاظ گردد :                      

1 – بیمار کاملا STABEL  باشد

2 – غذا و مایعات سرد و گرم مصرف نکرده باشد

3 – اطراف بیمار تلوزیون ، موبایل ، رادیو روشن نباشد

4 – به تخت بیمار تکیه ندهیم

  ECG یا نوار قلبی

 واحد سطح در نوار الكتروكارديوگرافي موج  P ‚ QRS ‚ T ميباشد . ديس شارژ از گره سينوسي با وجود

الكترود در داخل قلب قابل ثبت خواهد بود . بطور مثال در بلوك گره سينوسي ديس شارژ انجام ميگردد

ولي اثري از موج  P ديده نميشود .

در صورت فقدان موج P ‚ ديس شارژ انجام نشده يا اينكه ديس شارژ به دليل بلوك نواحي اطراف SA Node

منتقل نشده است موج P عليرغم اينكه از ديس شارژ SA Node ناشي ميگردد ولي نماينده مستقيم اين

ديس شارژ نيست همچنين داشتن موج P به تنهايي كافي نيست بلكه منشا و شكل آن نيز مهم است .

موج P وقتي به ديس شارژ نسبت داده ميشود كه داراي سه شرط زير باشد :

1ـ موج P در ليدهاي  I ‚ II ‚ III ‚ AVF  الزاما مثبت باشد ( I ‚ II بنا به عقيده بعضي مهمتر است ) پس

بايد ديس شارژ از خود گره سينوسي آغاز شود . جهت وكتور از بالا به پايين و از راست به چپ است

( زيرا ابتدا دهليز راست و بعد دهليز چپ دپولاريزه ميشود ) . اين برايند در اكثر اشتقاقها ايجاد موج مثبت

ميكند بخصوص در ليد I ‚ II ‚ AVF  كه موج  P بايد در اين سه ليد مثبت باشد .

2ـ در اشتقاق AVR  الزاما موج P بايد منفي باشد .

3ـ در ليد  V1  موج P  معمولا بيفازيك ميباشد كه كامپوننت اول مثبت و نماينده دپولاريزاسيون دهليز

راست ميباشد و كامپوننت دوم منفي و نماينده دپولاريزاسيون دهليز چپ ميباشد .

برايند نهايي اين دو نيرو ‚ نيرويي خواهد بود كه دپولاريزاسيون كلي دهليزهاست . موج دپولاريزاسيون

دهليز راست چون به ليد V1 نزديك ميشود پس Deflection  مثبت ايجاد ميكند ولي در دهليز چپ موج

دپولاريزاسيون از ليد V1 دور ميگردد .

در ليد II  موج P  از اورلپ شدن موجهاي حاصل از دپولاريزاسيون دهليز راست و چپ ايجاد ميگردد ولي به

دليل اين همپوشاني يك شكاف ظريف ( notch ) در موج P ليد II بوجود مي آيد كه اين بخاطر جهت محور

دپولاريزاسيون دهليزها است .

عرض موج P بايد از 0.12  ثانيه (سه مربع كوچک /3box) كمتر باشد و اگر زيادتر از اين مقدار باشد غير

طبيعي است و ميتواند علامت بزرگي دهليز چپ باشد همچنين ارتفاع آن بايد از  2.5 ميلي متر

( 2.5 box ) كمتر باشد ‚ كه بطور مثال در بزرگي دهليز راست در ليد  II  شاهد موج P بلندتر از 2.5mm

هستيم .

 كمپلكس  QRS

Septal Branch  اولين شاخه اي است كه از تنه اصلي هيس جدا ميشود و به وسط سپتوم در طرف چپ

ميرسد و الياف پوركينژ در نهايت امواج را فقط به آندوكارد و ساب آندوكارد ميرسانند و از اين ناحيه به

ميوكارد و سپس به اپيكارد انتقال امواج ‚ سلول به سلول انجام ميگيرد ( cell by cell ) .

ويژگي خاص سلولهاي قلبي منجر ميشود تا هدايت امواج از يك سلول به سلول بعدي بسرعت انجام

گيرد و اين به خاطر مقاومت كم ( Low Resistance ) در سلولهاي عضلاني قلب ميباشد . بنابراين امواج

تحويل سلول آندوكارد ميگردد و مدت 0.02  تا 0.04  ثانيه زمان طول ميكشد تا انتقال به سوي ديگر انجام

شود و در مجموع اين زمان به 0.06  تا  0.07  ثانيه ميرسد  بعد از دهليزها اولين جايي كه تحريك ميشود

سپتوم بين بطني است و ابتدا طرف چپ سپتوم و سپس از چپ به راست دپولاريزاسيون منتقل ميشود

و نهايتا نيروي ضعيفي ايجاد ميكند كه جهت آن از چپ به راست است . اين نيرو در اشتقاقهايي كه در

طرف چپ قلب هستند مثل V5 و V6 ديفلكشن منفي و كوچك ايجاد ميكند اما در ليد V1 ديفلكشن مثبت

و كوچك با ارتفاع معادل با  V6  ايجاد ميكند زيرا در هر دو ‚ نيروي واحدي عامل آن ميباشد كه به اين

نيرو  Initial force ميگويند .

بعد از آن تمام قلب با هم دپولار ميشود و حدودا در يك زمان هر دو بطن دپولار ميگردد ‚ برايند اين نيروها

قوي و جهت آن از بالا به پايين و از راست به چپ ميباشد زيرا ضخامت بطن چپ بيشتر بوده و نيروهاي

چپ قلب قويتر است پس برايند آن به سمت چپ خواهد بود كه به آن  Main force   ميگويند .

اين نيرو در اشتقاقهاي  V5 و V6 و همچنين I  و II  ديفلكشن مثبتي ايجاد ميكند كه موجي بزرگ و مثبت

ميباشد و در اشتقاقهاي طرف راست موج عميق و منفي ايجاد كرده كه عمق آن با ارتفاع اشتقاقهاي

سمت چپ برابر است .      

اما قاعده يا  Base  قلب با تاخير دپولاريزه ميشود زيرا انتهاي  bundle branch  در قاعده قلب قرار ميگيرد

 ( راههاي خروجي بطن ها ‚ قاعده قلب است ( و اينجا آخرين محل دپولاريزاسيون ميباشد زيرا راه خروج

خون بايد آخرين محل دپولار شدن باشد تا مانع  عبور خون از قلب نگردد .

نيروي حاصل از دپولاريزاسيون قاعده قلب ‚ نسبت به Main Force  ضعيفتر اما از  Initial Force   قويتر

ميباشد .

اين نيرو از چپ به راست است و از اشتقاقهاي چپ دور شده و ديفلكشن منفي با عمق متوسط توليد

ميكند در حاليكه اين نيرو به اشتقاقهاي راست نزديك شده و ديفلكشن مثبت با ارتفاع متوسط ايجاد

ميكند .

حاصل دپولاريزاسيون كلي بطن سه موج خواهد بود كه بطور قراردادي موج اول( Q ( initial force

و ( R ( main force  و (S ( terminal force نام دارد كه در طرف راست  RSR و در طرف چپ QRS است .       

ريپلاريزاسيون بطني :

موج  T به عنوان يك قاعده كه نماينده ريپلاريزاسيون بطنها است ‚ در جايي كه كمپلكس QRS مثبت

است موج T مثبت و هر جا QRS  منفي است موج T نيز منفي خواهد بود و همواره هم جهت با QRS

خواهد بود .

PR interval  از ابتداي  P تا ابتداي Q ميباشد و حدودا  0.12  تا 0.20  ثانيه است و فاصله زماني است كه

تحريك از گره سينوسي به الياف ميوكارد بطنها ميرسد كه محتمل ترين تاخير در  AV  node

ميباشد .حتي در مقادير نرمال مثل 0.16   ثانيه بيشترين مقدارش متعلق به  AV node   ميباشد و كمتر

از اين مقدار يعني از AV node عبور نكرده و از دروازه اصلي الكتريكي نگذشته است و محل عبور از

  by pass tract  بوده يا اكتيويشن زودرس بطني بوده است . 

از انتهاي P تا اول R  ( نماينده تحريك الكتريسيته در خود AV node ) را  PR segment  ميگويند كه 0.06

تا  0.08 ثانيه ( 1.5 تا 2 مربع كوچك ) و حداكثر  0.10  ثانيه ( 2.5 مربع كوچك ) ميباشد و حداقل  0.06 

ثانيه است .

از ابتداي  Q  تا انتهاي T  كه  QT interval  نام دارد فاصله زماني مجموع دپولاريزاسيون و ريپولاريزاسيون

در بطن ميباشد (ريپولاريزاسيون دهليزها در داخل QRS  مستتر ميباشد ) .

QT intervalدر محدوده  0.40  تا  0.44  ثانيه ميباشد كه ميتواند در اثر مصرف داروهايي همچون

كينيدين ‚ آميودارون و بعضي اختلالات يوني مثل هايپوكلسمي افزايش يابد و فوق العاده خطرناك

ميباشد . اگر ضربان قلب كند باشد بطور طبيعي فاصله  QT  بلند شده و با ضربان قلب بالا اين مقدار

كوتاه ميشود ‚ مقايسه فاصله  QT در كنار ضربان قلب معني پيدا ميكند و اصطلاحا تصحيح ميشود .

روش اصلاح  QT interval :

QTc = QT / √ RR

در روش ديگر در يك ضربان قلب معادل با  70 bpm مقدار  QT بايد 0.40 ثانيه باشد . به ازاي هر 10

ضربان  0.02  ثانيه  به 0.40  ثانيه اضافه يا كم ميكنيم . اگر ضربان قلب كمتر از  70 bpm  باشد 0.02 ثانيه

اضافه و اگر ضربان قلب بيشتر از  70 bpm  باشد 0.02 ثانيه كم مي كنيم . 

HR 60 = 0.42 second

HR 80 = 0.38 second

QT در زنها كوتاهتر از مردها است .

محورها :

الكترودهاي مربوط به دستگاه  ECG  به هر جاي بدن كه وصل گردد امواج قلبي را نشان ميدهد ولي اين

موضوع الزاما نشاندهنده نصب صحيح ليدها و يك نوار قلب استاندارد نيست . به عبارت ديگر بينهايت

اشتقاق ميتوان ترسيم و نصب كرد اما بطور معمول از حداقل آنها استفاده ميشود بنحوي كه بيشترين

اطلاعات كسب گردد . علت انتخاب دستها فقط دسترس بودن آنها است ‚ طبق قانون فيزيك نيروها را به

شرط موازي بودن ميتوان منتقل كرد مثلا ميتوان به جاي مچ دستها از كلاويكول راست و چپ استفاده كرد

ولي بايد امتداد و تناسب حفظ شود و جهت جريان همواره از منفي به مثبت باشد .

چون محور مختصات بهتر درك ميشود پس به شرط موازي جابجا كردن ‚ همه محورها را ميتوان از يك

نقطه عبور داد . اگر بخواهيم اشتقاقي بين ليدهاي I و II  داشته باشيم محل بينابين آنها محلي خواهد

بود بين دست راست و كرست ايلياك راست كه به آن  Vector of Right arm  ميگويند و در سمت چپ با

همين ويژگي Vector of Left arm  را داريم كه براي بدست آوردن آنها بايد دست و كرست ايلياك همان

طرف را به هم وصل نماييم و پس از تقويت وكتورها ( augment ) بنامهاي  AVF ‚AVL ‚ AVR خوانده

ميشود .

ليدهاي  II , III, AVF   انگار آينه ديواره تحتاني قلب هستند و وجود تغييرات در حداقل دو ليد از آنها براي

تشخيص الزامي است .

همچنين ليدهاي I , AVL و ليدهاي  V5 , V6  با هم آينه ديواره لترال هستند بطوريكه V5 , V6 پايين

ديواره كناري را بررسي ميكنند ( Low Lateral ) و ليدهاي  I , AVL  بالاي ديواره كناري را  بررسي ميكنند

( High Lateral ) .

V1 تا  V6  ديواره قدام قلب را با يك مقدار انعطاف پذيري نشان ميدهد .

( V1 ، V2 ، V3 ،V4)   آنتروسپتال را نشان ميدهد .

 (V2 ، V3 ، V4 ، V5 ، V6)   آنتريور را نشان ميدهد .

 I ، AVL  و  V1 تا V6  آنترولترال يا اكستنسيو آنتريور را نشان ميدهد . 

 I ، AVL   و همچنين  V1 تا  V6 بهمراه  II ، III ، AVF  بيانگر اينفاركشن وسيع يا Extensive  MI

ميباشد .  

اشتقاقهاي سينه اي يوني پولار هستند و ميتواند بينهايت وجود داشته باشد ولي با شش ليد ميتوان

اطلاعات لازم ولي نه اكمل را دريافت كرد .

اگر در اشتقاقهاي سينه اي ارتفاع موج R كم باشد احتمال اينفاركشن وجود دارد و ارزش تشخيصي به

نفع  MI  دارد . شايد موج Rكوتاه باشد ولي  موج Qتشكيل نشده باشد همچنين در ليدهاي

پريكورديال وجود R  كوتاه ميتواند بيانگر قرار گرفتن پوآر روي استخوان دنده ‚ بجاي فضاي بين دنده اي

باشد گرچه دلايل ديگري نيز ميتوان براي آن متصور شد .

در ليد  I  كمپلمان  QRS  الزاما مثبت است زيرا محور آن با محور قلب هم جهت ميباشد و اگر منفي

باشد ( مثلا در  LBBB و دكستروكاردي و لترال اينفاركشن و يا در اشتباه بستن ليدها ) غير طبيعي

ميباشد .

در ليد  II  كمپلمان  QRS  هميشه مثبت است و ارتفاع موج  R  در اين ليد نسبت به ليد I  غالبا بلندتر

ميباشد .

ليد  III  اساسا با محور قلب در يك جهت است و QRS در اين ليد اكثرا مثبت است .

كمپلكس  QRS در ليد AVR  هميشه منفي است و اين محور در  AVL  بيشتر با محور قلب در يك جهت

بوده وغالبا مثبت است همچنين در AVF  با محور قلب در يك جهت و هميشه مثبت ميباشد .

در افراد خيلي چاق كمپلكس  QRS  در ليد  III  منفي ميشود زيرا ديافراگم بالا آمده و قلب افقي تر

ميشود از طرفي در افراد با قفسه سينه كشيده و بلند ‚ قلب عمودي تر قرار گرفته و   QRS  در ليد AVL

منفي ميگردد .

QRS هميشه در ليد  V1 منفي است .

از V1  تا  V6  از عمق QRS كاسته و به ارتفاع آن اضافه ميشود كه در V3  و  V4 عمق با ارتفاع برابر

شده كه به آن ترانزيشنال زون گفته ميشود ولي واقعا  V5 از  V6 بلند تر و  V2 از V1  عميق تر است .

جابجايي در ترانزيشنال زون ميتواند بيانگر انحراف محور به راست يا چپ باشد .

تعيين محور قلب :

دو اشتقاق اندامي انتخاب كرده و سپس محور اصلي قلب تعيين ميشود ولي بهتر است كه ليدهاي 

 I ، AVF  كه عمودتر بر هم هستند انتخاب گردند . ابتدا در ليد  I  ارتفاع موج R ( كه مثبت است )

محاسبه ميشود و سپس از بين موجهاي  S و Q هر كدام كه منفي تر ميباشد انتخاب كرده و با موج R

جمع ميشود كه حاصل رقمي خواهد بود كه بر روي محور ليد I  رسم ميشود و به همين ترتيب براي ليد

 AVF  عمل ميشود كه تقاطع اين دو محور امتداد محور قلب خواهد بود .

محورهاي عمود بر هم عبارتند از :

1ـ اشتقاق استاندارد I  بر اشتقاق AVF  عمود است .

2ـ اشتقاق استاندارد II  بر AVL  عمود است .

3ـ اشتقاق استاندارد  III  بر  AVR عمود است .

محور QRS  طبيعي :

الف ـ محور متوسط طبيعي QRS در سطح فرونتال معمولا متوجه پايين و چپ است و محدوده آن بين

 0 درجه در جهت ساعت تا 90 +است ولي در اكثر افراد بزرگسال سالم محور QRS در سطح فرونتال در

محدوده بين  40 + تا 60 + قرار ميگيرد .

ب ـ هر گاه محور در فرد بزرگسال در محدوده  90 +در جهت عقربه ساعت تا 180 +درجه باشد محور قلب

به راست منحرف شده است .

ج ـ هر گاه محور در محدوده بين 0 درجه خلاف جهت ساعت تا 90 درجه باشد محور قلب به چپ منحرف

شده است ، اين ناحيه را ميتوان به دو ناحيه زير تقسيم كرد :

1 - منطقه انحراف خفيف محور به چپ ‚ يعني 0 تا 30 درجه

2 - ناحيه انحراف شديد محور به چپ ‚ يعني 30 تا 90 درجه

د ـ قرار گرفتن محور در ربع فوقاني راست ( ناحيه شمال غربي) يعني بين 90 درجه خلاف جهت ساعت

تا 180 كه بندرت پيش ميايد و ممكن است تظاهري از انحراف شديد محور به چپ يا دشارژ از موج ساز

نابجاي بطني باشد .

در انحراف محور به راست ( RAD  Right Axis Deviation ) كمپلكس QRS در ليد I منفي است همچنين در

انحراف محور به چپ ( LAD  Left Axis Deviation ) محور QRS در ليد AVF منفي است و بيش از  %98

موارد اين ويژگي قابل تعميم است يعني اگر در نوار قلب ديده شود كه كمپلكس QRS  در ليد  I  منفي

ميباشد با احتمال % 98 انحراف محور  به راست وجود دارد و اگر QRS   در ليد AVF  منفي بود به شرطي

كه در ليد  I  منفي نباشد با احتمال % 98  انحراف محور به چپ وجود خواهد داشت .

اگر QRS  در ليد I   منفي باشد چه QRS  در ليدAVF   منفي باشد يا مثبت ، نوار قلب نشان دهنده

انحراف محور به سمت راست ( RAD ) ميباشد . ولي عملا انحراف شديد محور به منطقه يك چهارم

فوقاني راست بعيد بنظر ميرسد .

هايپر تروفي :

در ليدهاي تحتاني اورلپ موجهاي P  مربوط به هر دو دهليز را داريم ‚ حال اگر بزرگي دهليز راست يا چپ

را داشته باشيم ديفلكشن مربوط به آن دهليز تغيير ميكند . در بزرگي دهليز چپ در اكثر اشتقاقها

بويژه  II ، III ، AVF كه موج P  مثبت است ‚ اين همپوشاني بگونه اي ميگردد كه موج دوم وسيعتر شده و

در مقايسه با  P  نرمال ‚ پهن تر و بخاطر بزرگ شدن بخش دوم موج P  شكاف آن كاملا واضح و مشخص

ديده ميشود بطوريكه در بزرگي دهليز چپ يك معيار مهم  P wide   با اندازه بيش از   0.12  ثانيه

ميباشد .

معيارهاي بزرگي دهليز چپ :

1 -  Widening  Wave  P  >   0.12  sec

2 -  Notch  Wave  P

3 -  منفي تر و عميق تر شدن بخش دوم موج P   در ليد  V1

بزرگي دهليز چپ :

در بيماريهاي دريچه ميترال ( تنگي ‚ نارسايي ) دهليز چپ بزرگ ميشود . نارسايي دريچه ميترال نسبت

به تنگي دريچه ميترال بيشتر با بزرگي دهليز چپ همراه است . همچنين در نارسايي بطن چپ ( بدليل

بالا رفتن فشار پايان دياستولي ) دهليز چپ بزرگ ميشود اما تنگي دريچه آئورت تنها در دراز مدت ميتواند

منجر به بزرگي دهليز چپ گردد .

بزرگي دهليز راست :

در اين حالت قسمت اول موج  P  تغيير ميكند بطوريكه بلند تر و پهن تر ميشود ولي چون قسمت اول موج

 P  قسمت دوم را ميپوشاند بنابراين فقط مرتفع شدن موج P  را در  نوار قلب مشاهده ميكنيم . پس تنها

علامت بزرگي دهليز راست مرتفع شدن موج  P  ميباشد كه بويژه در اشتقاقهاي تحتاني قلب قابل

مشاهده است . بطوريكه ارتفاع موج P   از  2.5 ميلي متر بيشتر ميشود .

در نارسايي بطن راست و بيماريهاي دريچه تريكوسپيد ‚ تنگي در يچه پولمونر ‚ COPD و پولموناري

هايپرتنشن بزرگي دهليز راست ديده ميشود . يكي از مثالهاي شاخص بالا رفتن فشار پولمونر ‚ COPD  و

كور ـ پولمونال ميباشد ( يعني نارسايي و هايپرتروفي بطن راست به دليل افزايش فشار پولمونار ) .

در بيماران  COPD   موجهاي  P خيلي بلند بويژه در ليدهاي تحتاني قلب آنقدر معمول است كه تا چند

دهه پيش به  P پولموناري معروف بود . پس P پولموناري همان موج P بلند در بزرگي دهليز راست است .

در نارسايي دريچه تريكوسپيد  ( TR ) حجم زياد ميشودودر تنگي دريچه تريكوسپيد ( TS ) فشار زياد

ميگردد .

نارسايي بطن راست علل زيادي دارد كه يك علت شايع COPD ميباشد . ولي شايعترين علت نارسايي

بطن راست ‚ نارسايي بطن چپ است . نارسايي بطن چپ در صورت ازمان منجر به نارسايي بطن راست

ميگردد .

خيلي مواقع نشانه هاي بزرگي هر دو دهليز را داريم كه در اشتقاقهايي كه  P  مثبت دارند ‚ موج  P  هم

بلند و هم پهن ميگردد ‚ بخصوص در ليد  V1   كامپوننت اول خيلي بلند و دومي خيلي عميق ميباشد .

مثلا در تنگي ميترال بعد از طول مدت ‚ نارسايي دهليز چپ و سپس دهليز راست و بعد بطن چپ و بطن

راست بوجود ميايد كه در نهايت آسيت و بزرگي كبد و ژوگولار متسع ديده ميشود .

هايپرتروفي بطن چپ :

در هايپرتروفي بطن چپ Main force   كاملا به چپ منحرف ميشود ‚ لذا در اشتقاقهاي طرف چپ مثل

V5 ،V6 نيروهاي مثبت افزايش مييابند و در اشتقاقهاي راست ‚ نيروهاي منفي عميق تر ميشوند .

نشانه هاي هايپرتروفي بطن چپ ( LVH ) :

1 -  انحراف محور قلب به سمت چپ   Left Axis Deviation

2 -  موج  R  بلند در ليدهاي سمت چپ ( V5،V6 و  I ، AVL )

3 -  موج  S   عميق در ليدهاي سمت راست ( V1 ، V2 )

موج R بيشتر از 25mm در هر كدام از ليدهاي سمت چپ و يا موج  S بيشتر از  25mm   در ليدهاي

سمت راست و يا مجموع ارتفاع بلندترين موج  R در ليدهاي سمت چپ با عميق ترين موج  S در ليدهاي

سمت راست بيش از  35mm باشد .

4ـ وجود طرح ويژه  Strain  Pattern  :

Strain Pattern of Left Ventricular

 در اشتقاق طرف چپ  ST depression و  T invert  ديده ميشود كه قطعه ST  با شيب ملايم شروع و با

شيب غير قرينه تند بالا ميايد . اين فرم اگر در ليدهاي سمت چپ ( V5،V6 و I ، AVL )  ديده شود

علامت  Strain Pattern   بطن چپ ناميده ميشود . اين علامت شايد در ليدهاي II ، AVF   هم ديده شود

 4­ـ تغييرات عكس در  ليدهاي سمت راست ( V1 ، V2 ) 

اين تغييرات بصورت ST elevation  ميباشد .

شايعترين علت هايپرتروفي بطن چپ و نارسايي بطن چپ ‚ هايپرتانسيون ميباشد بعبارت ديگر مثال

عالي براي  LVH هايپرتانسيون است .

افزايش بار سيستولي و دياستولي كه دو اختلال هموديناميك در هايپرتروفي بطن چپ تلقي ميشوند در

الكتروكارديوگرافي بصورت تظاهرات غير طبيعي بنيادي در ولتاژ QRS  نمايان ميشوند و در اساس از روي

تغييرات خاصي كه در قطعه  ST و موج  T و از روي تغييرات جزيي در موج  QRS تمييز مييابد .

   عليرغم هايپرتروفي واضح بطن چپ ، ممكن است ناهنجاريهاي خاص  ST – T ديده نشود .

عواملي همچون تنگي آئورت ‚ فشار خون عمومي ‚ كارديوميوپاتي هايپرتروفيك و كوآركتاسيون آئورت

منجر به هايپرتروفي بطن چپ ميگردند .

هايپرتروفي بطن راست :

در هايپرتروفي بطن راست نيروهاي مثبت در طرف راست و نيروهاي منفي را در چپ تقويت ميشوند .

نشانه هاي هايپرتروفي بطن راست ( RVH ) :

1 - انحراف محور به راست ( Right Axis Deviation )

2 - موج  R  بلند در ليدهاي سمت راست ( V1 ، V2 ) 

3 - وجود طرح Strain Pattern بصورت  ST  depression و  T  invert  در ليدهاي سمت راست

( V1 ، V2 ، V3، ... ) حتي شايد تا V6   ديده شود .

4 -  افزايش عمق موج S در اشتقاقهاي طرف چپ

انحراف محور به سمت راست شايعترين ‚ و گاه تنها نشانه هايپرتروفي بطن راست است . همچنين

همي بلوك قدامي چپ شايعترين عارضه همراه با  RVH  ميباشد .

شايعترين علت  بزرگي دهليز راست  ‚ نارسايي دريچه سه لتي است .

گاهي اوقات بزرگي هر دو بطن ديده ميشود بطوريكه نشانه هاي مربوط به هر دو يافت ميگردد كه با نام

زير خوانده ميشود :

Bi ventricular enlargement = RVH + LVH

كه تشخيص بر اساس  ECG  در حالات زير مطرح ميشود :

1 - هنگاميكه تظاهرات الكتروكارديوگرافيك هايپرتروفي بطن چپ با انحراف محور به راست همراه است .

2 - هنگاميكه تظاهرات الكتروكارديوگرافيك هايپرتروفي بطن چپ با موج  R  نسبتا بلند در اشتقاق V1 

همراه است .

RVH بطور شايع با بزرگي دهليز راست همراه است كه عمدتا به صورت موج P بلند و نوك دار در اشتقاق

استاندارد II تظاهر ميكند.

طرح  Strain  Pattern   بعنوان علامتي  مهم  همواره مطرح ميباشد .

ايسكمي هاي قلبي :

در ايسكمي تغييرات نواري كاملا غير اختصاصي است . ايسكمي در هنگام فعاليت بيشتر مشاهده

ميشود بنابراين در يك فرد بيمار ، ممكن است در حالت استراحت شاهد هيچ تغييري در نوار قلب

نباشيم .

علايم ايسكمي :

1 -  T invert

2 -  ST  depression

كه ممكن است يكي يا هر دو ديده شوند ولي مواردي مثل مصرف ديگوگسين و اينفاركشن ساب آندوكارد

و تصوير آينه اي در  اينفاركشنها ميتواند مواردي مشابه ايسكمي بوجود آورد .

ميوكارد اينفاركشن :

در اين حالت تغييرات سريالي داريم . بطوريكه  MI  را به چهار مرحله تقسيم ميكنند :

مرحله اول : ظهور موج  T  بلند و نوك تيز اما با قاعده پهن كه موسوم به  T sharp  ميباشد كه به اين

مرحله فاز هايپراكيوت  Hyper acute phase  گفته ميشود . گاهي اوقات ارتفاع موج T  بلندتر از موج  R 

ميگردد . اين مرحله كوتاه بوده و فقط در نيم تا يك ساعت ابتدايي حمله قلبي ديده ميشود كه نشانه

ايسكمي ترانسمورال و شروع  MI  است . تنها در هايپركالمي شبيه اين حالت ديده ميشود با اين فرق

كه در افزايش پتاسيم خون موج  T  در قاعده باريك بوده و شبيه به خيمه است كه به T tent   معروف

ميباشد .

مرحله دوم : در اين مرحله شاهد بالا رفتن قطعه ST   هستيم كه بنام  Acute MI  خوانده ميشود . نكروز

نيم ساعت پس از درد شروع ميشود و  6 تا 8 ساعت بعد از درد كامل ميشود .

مرحله سوم : وقتي درد ساكت ميشود هنگامي است كه نكروز كاملا پيشرفت كرده و در اين زمان

موج  Q  ظاهر شده ولي همچنان ST  elevation   وجود دارد و در ليدهاي سمت راست طرح 

QS  pattern  را بوجود مي آورد بصورتي كه موج  R  خود را از دست ميدهد كه به اين مرحله فاز تكوين

يافته ( fully  evolves phase ) ميگويند .

مرحله چهارم : بعد از 24 ساعت قطعه  ST به حالت اوليه برگشته و موج  Q  باقي ميماند همچنين موج

T بصورت معكوس باقي ميماند كه به اين مرحله  Old  MI   ميگويند .

Q پاتولوژيك داراي عمقي بيشتر از  2mm   و پهناي بزرگتر از  1mm  ميباشد .

اين علامتها ماهها باقي مانده بطوريكه كم كم موج T نرمال شده و فقط موج Q پاتولوژيك باقي ميماند كه

بعنوان يك قاعده تا پايان عمر ديده ميشود ولي گاهي اين موج Q از بين ميرود  بويژه در انفاركتوس

تحتاني ‚ ولي هرگز گفته نميشود كه  ECG نرمال شده بلكه ميگوييم ECG  نرمالايز گرديده است . در اين

حالت موج Q ديده نميشود ولي بافت نكروز عليرغم آن وجود دارد .

گاهي فقط ديواره داخلي دچار انفاركتوس ميشود كه بنام انفاركتوس ساب آندوكارد خوانده ميشود كه

علايمي شبيه به ايسكمي در نوار قلب ديده ميشود كه بصورت ST depression و T invert   است اما از

نظر كلينيكي علامت  MI  ( درد سينه ، تهوع ، عرق سرد ) را داريم .

موج T  invert  بعد از چند هفته تا چند ماه نرمال ميشود ولي در مقايسه قطعه ST  نهايتا چند روز بعد

نرمال ميگردد .

بلوك شاخه اي چپ   Left  Bundle Branch Block 

در بلوك شاخه اي چپ حذف  Initial  force  ديده ميشود .

نشانه هاي  LBBB  شامل :

1 - مهمترين و اولين علامت حذف  initial  force  ميباشد يعني موج  Q  در  V5 ، V6 ، I ، AVL  وجود

ندارد . همچنين موج R  در  V1 ، V2  حذف ميگردد ( حذف موج Q  در V5، V6 ،I ،AVL مهمتر است ) . 

2 - QRS  بيشتر از  0.10   ثانيه

3 - تغيرات غير قرينه ST depression   و  T invert  در اشتقاقهاي  V5 ، V6 ، I ، AVL

4 -  تغييرات  ST  elevation   در V1 ، V2  

بطوريكه طرح  QS  pattern  بوجود ميايد . به همين خاطر بلوك شاخه اي چپ شديدا طرحهاي  MI  را

تقليد ميكند پس اگر نتوانستيم بلوك شاخهاي را تشخيص دهيم بنابراين بيمار حتما MI  كرده است اما

اگر نشانه هاي  LBBB  را مشاهده كرديم به هيچ نحو نمي توان از اين نوار پي به MI   احتمالي همراه

ببريم پس در اين حالت فقط بايد به علايم باليني و تستهاي آنزيمي رجوع كنيم . وجود LBBB  ما را  از يك

ابزار تشخيصي در  MI  محروم ميكند زيرا  اين بلوك هم طرح MI  را تقليد و هم ماسك ميكند .

5 - بندرت شايد تا %30  انحراف محور به چپ ( LAD ) داشته

باشيم .

اگر بيمار  LBBB   باشد اما QRS   كمتر از  0.12 ثانيه باشد incomplete Left Bundle Branch Block بوده و 

اگر بيشتر از  0.12  ثانيه باشد  موسوم به  Complete  Left  Bundle Branch Block  ميباشد .

بلوك شاخه اي راست     Right Bundle Branch Block

در بلوك شاخه اي راست  initial force  ( موج Q ) داريم ، main force داريم ولي فقط بطن راست با تاخير

دپولاريزه ميشود . ( R  نماينده ترمينال فورس در ليدهاي سمت راست و S  نماينده ترمينال فورس در

ليدهاي سمت چپ است ) اين تاخير خود را در terminal force  نشان ميدهد و مهمترين علامت

يعني  Terminal  delay   ديده ميشود كه موج  S  يا  R پهن ميشود .

نشانه هاي  RBBB :

1 - مهمترين علامت تاخير در  Terminal force  است .

R  پهن در  V1 ، V2 و S  پهن در V5 ،V6 ، I ،AVL  

2 -  ST depression   و  T invert در ليدهاي  V1 ،V2 ،V3, ...

3 - بعنوان يك اصل در  RBBB  محور قلب بايد حتما در محدوده نرمال باشد ولي اگر علاوه بر RBBB   انحراف

محور به چپ داشته باشيم در آن صورت با همي بلوك قدامي چپ ( LAHB ) مواجه هستيم كه به آن 

 Bi fascicular  Blocks  گفته ميشود چنين فردي نيازمند Pace maker   ميباشد اما اگر در نوار  RBBB 

مشاهده شود كه انحراف محور به راست نيز دارد پس با همي بلوك خلفي چپ ( LPHB ) مواجه هستيم

كه به آن نيز  Bi fascicular Blocks   گفته ميشود و چنين فردي نيازمند  Pace maker  ميباشد .

هر گاه باي فسيكولار همراه با PR interval طولاني باشد بنام تري فسيكولار مشخص ميگردد و يا اگر

شاهد LBBB  همراه با PR interval  طولاني باشيم باز يك وضعيت Three fascicular  داريم ولي اگر RBBB

همراه با  PR interval طولاني داشته باشيم شاهد يك باي فسيكولار خواهيم بود .

 همي بلوك :

هر گاه  LAD  شديد داشته باشيم كه هيچ علتي براي نسبت دادن به آن نداشته باشيم تحت عنوان

 LAHB  خوانده ميشود .

هرگاه RAD  شديدي داشته باشيم كه هيچ علتي براي آن نتوانيم متصور شويم در آن صورت با LPHB 

مواجه هستيم .

LAHB، LPHB  بطور شايع در افراد كاملا سالم و طبيعي ديده ميشود كه بيشتر در سنين جواني مشاهده

ميشود . اما در شرايط پاتولوژيك مثل MI ، مشكلات دريچه اي ، اختلالات هدايتي ‚ بطور مادرزادي و غيره

ممكن است ديده شود .

بنابراين مشاهده همي بلوك فقط تشخيص نواري را بيان ميكند و بيانگر بيماري نيست بلكه تحت عنوان

تغييرات نواري بيان ميشود .

تذكر : در LAHB   به موارد زير نيز به عنوان نشانه توجه ميشود :

1 -  LAD  شديد

2 - R  كوچك در ليد III  و S  عميق در III

نكات مهم :

هر جا كه در آن ديواره تغييرات  ST elevation  ديديم ممكن است كه تغييرات آينه اي را در ديواره مقابل

مشاهده كنيم كه بصورت ST  depression است كه تنها تصوير ديواره مقابل به MI  ميباشد اماشايد

علاوه بر آن ايسكمي  را نيز داشته باشيم پس احتمال آن را رد نميكنيم و يا شايد بيمار در آن ناحيه

ديواره مقابل ‚ دچار  MI  Subendocardial  شده باشد . همواره قدام آينه ناحيه تحتاني ميباشد

وبالعكس .

R  بلند در V1 همراه با  ST depression  احتمال MI Posterior را مطرح ميكند . ( همچنين در V2 )

در آنوريسم و پريكارديت و آنژين پرينزمتال شاهد ST elevation  هستيم كه بايد آن را از MI افتراق

داد .                                                                                 

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 13:0 |

آشنایی با اصطلاحات :

1 –  V-S : علایم حیاتی که شامل دما، نبض،فشار خون، سوختگی، بیماری قلبی، اختلالات کلیوی

دچار عدم تعادل مایعات بدن شده اند

2 – ترمومتر : دماسنج

3 – اورال : از راه دهان    ( 3 -2 دقیقه )

4 –  اگزیلاری : زیر بغلی     ( 10-9 دقیقه )

5 –  انال یا رکتال : از راه مقعد    ( 2 -1 دقیقه )

6 –  پالس یا نبض : ( بالغین 90-60 ) ( کودکان 120- 100 ) ( نوزادان تا 130 )

7 – تاکی پنه : تنفس بالای حد نرمال

8 – برادی پنه : تنفس زیر حد نرمال ( حد نرمال 20-12 )

9 – تاکی کاردی : ضربان قلب بالای 100

10 - برادی کاردی : ضربان قلب زیر 60

11 – هایپر تنشن : فشار خون بالای 90/140

12 – هایپو تنشن : فشار خون زیر 60/90

13 – CBR : استراحت مطلق

14 – RBR : استراحت نسبی

15 – EDEM : ( ادم ) ورم

16 – NPO : ناشتا

17 – I . V : تزریق وریدی

18 – I . M :تزریق عضلانی

19 – S . C :زیر جلدی (هپارین ، انسولین )

20 – I . D : داخل جلدی ( تست پنی سیلین )

21 – U . A : آزمایش ادرار

22 – S . E : آزمایش مدفوع

23 – BED PAN : ظرف مخصوص توالت

24 – CHEST : قفسه سینه

25 – آریتمی : نبض نامنظم

26 – لترال پوزیشن : خوابیده به پهلو

27 – دورسال پوزیشن : خوابیده به پشت

28 – OPEN BED : تخت باز یعنی تختی که متعلق به یک بیمار است و آن بیمار اکنون در تخت خود نمی

باشد

29 – BLOOD PRESSURE : فشار خون

30 – نیدل استیک : فرو رفتن سوزن آلوده به داخل بدن

31 – سیفتی باکس : ظرفی که مخصوص سوزن های آلوده در آن جمع آوری می گردد

32 – O . R : اتاق عمل

33 – PRN : در صورت لزوم

34 – SUPP : شیاف

35 – SYRUP : شربت

36 – STAT : فقط یکبار

37 – اتاق تریت منت : اتاق درمان ( تمامی وسایل مورد نظرتان برای درمان بیمار در آن موجود می باشد

38 – FBS : قند خون ناشتا

39 گلوکومتر : دستگاه کنترل قند خون

40 – DERAN : وسیله ای جهت تخلیه ترشحات بعد از اعمال جراحی (منظور عمل هایی است که یا خود

محل آلوده است مثل آپاندیسیت پاره شده و یا محل عمل به نوعی مثل خطای پزشکی آلوده شده

است )

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 12:0 |
کاربرد انواع سرم :

سرمها بر اساس ماده ی تشکیل دهنده به انواع زیر تقسیم می گردند

1-سرم نمکی :که شامل سرمهای زیر می باشد

الف ) نرمال سالین یا نمکی ساده (N.S ) : 09/0% صورتی رنگ، 45/0% یاسی رنگ هاف سالین –

سدیم کلراید

2 - رینگر زرد رنگ

3 - رینگر لاکتات

4 - سرم قندی یا دکستروز : شامل انواع 5%آبی رنگ -10% قهوه ای رنگ- 20% -50% می باشد

5 - سرم قندی – نمکی  : این سرم به دو نوع زیر تقسیم می شود

الف ) 3/2 – 3/1 که شامل 3/1 نمک و 3/2 قند می باشد ( دکستروز 33،3 % و سدیم کلراید9%) قرمز

رنگ

ب )دکستروز سالین که نوع غلیظ تر سرمهای قندی – نمکی می باشد ( دکستروز 5% - سدیم کلراید

 9%) سبز رنگ

6 - محلولهای جایگزین پلاسما : که به انواع زیر تقسیم می شود

الف ) دکستران        ب ) دکستران 70         ج ) هماکسل        د ) مانیتول

کاربرد سرمها :

1 – سرم نمکی : این سرم به دو شکل قابل تزریق و غیر قابل تزریق تقسیم می شود

الف ) قابل تزریق :

# جبران کمبود مایعات بدن مانند اسهال – استفراغ – خونریزی ها

# بالا بردن فشار خون در افرادی که سابقه فشار خون ندارند و بنا به دلیلی مثل گرسنگی یا شنیدن

خبری ناگوار دچار افت فشار خون شده اند

# انما یا تنقیه ( تخلیه محتویات داخل روده بیمار قبل از اعمال جراحی )

# شستشوی زخم ها در زمان تعویض پانسمان

ب ) غیر قابل تزریق : شستن ماشین دیالیز  _ شستن ماشین ساکشن

2 – سرم رینگر : رینگر همان سرم نمکی است که به آن یکسری املاح اضافه شده است املاح موجود در

این سرم : سدیم ، کلر، پتاسیم و کلسیم می باشد

در جبران کاهش مایعات – درمان کاهش پتاسیم بدن مثل زمانی که فرد داروی ادرار آور مثل لازیکس را

طولانی مدت مصرف می کند نیز کاربرد دارد

3 سرم رینگر لاکتات : از نظر شیمیایی مانند پلاسمای خون می ماند . وقتی بدن با کاهش مایعات

مواجه می شود این سرم بر تمامی سرمها ارجحیت دارد در سوختگی ها ، جراحی های بزرگ کاربرد

دارد

4 – سرم قندی 5% :

الف) تامین انرژی بیماران ناشتا                         ب) کمک به تسکین درد پس از اعمال جرا حی   

ج) کمک به کاهش تب                                     د) ایجاد ادرار و کمک به دفع سموم بویژه در مسمومین

5 – سرم قندی 10% :

الف) کمک به کاهش تب های بسیار بالا   

ب) درمان افت قند خون شدید 

ج) ایجاد ادرار و کمک به دفع سموم 

د)کمک به ایجاد ادرار بخصوص در بیماران کلیوی     

هـ ) کمک به ترمیم زخم مثل سوختگی ها

6 – سرم قندی- نمکی : جبران کمبود مایعات ، املاح و انرژی بدن

7- سرم هماکسل : از استخوان گاو نر در ساخت آن استفاده می گردد باید در یخچال نگهداری شود در

درمان شوکهای ناشی از سوختگی ، خونریزی ، اسهال و استفراغ های شدید مورد مصرف می باشد

8- سرم مانیتول : در افرادی که به دلایلی مثل فشار خون ، سوختگی، بیماری قلبی ، اختلالات کلیوی

دچار عدم تعادل مایعات بدن شده اند کار برد دارد

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 11:0 |
اصول تزریقات ایمن :

تزريق دارو به بدن يكي ديگراز راههاي تجويز دارو به بيماران است وداروهاي بسياري را ازاين را به بدن

واردمي نمايند.وارد كردن دارو از اين راه فوايد زيادي دارد.

مزاياي زيادي دارد ولي اگر بوسيله شخص غير مطلع وغيرمجازانجام بشودخطرات زيادي متوجه بيمار

خواهد بود بنابراين شخصي كه دارو را تزريق مي كندبايدبا وسايل آن يعني سرنگ و سوزن و طرزاستريل

كردن آنها آشنايي كامل داشته ومحلولهاي تزريقي ونوع دارو را خوب بشناسد و طوري تزريق كندكه بيمار

ناراحت نشود و همچنين عكس العملهاي داروها را نيزبداند.

 راههاي تزريق :    

1-وارد كردن دارو به درون پوست intradermal-ID

2- تزريق دارو زير پوست   subcutaneous-SC

3-تزريق دارو داخل عضله  intramuscular-IM

4- -تزريق دارو داخل وريد    intravenous- IV

5-تزريق دارو داخل مايع نخاع intradural-cerebro-spinal-fluid-ICSF

 سرنگ ها :

سرنگ وسيله اي براي تزريق مايعات به بدن و كشيدن مايعات مختلف از بدن مي باشد سرنگ هاانواع

مختلف دارند يااز جنس شيشه اي يا پلاستيكي و يااز فلز ساخته شده اند هر سرنگ شامل بدنه مدرج

است كه به سر آن سوزن وصل مي شود و يك پيستون دارد كه بداخل بدنه مي رود.معمولاً سر سرنگها

يك اندازه و استاندارد ساخته شده وبنابر اين هر نوع سوزني به آن وصل مي شود پيستون داخل سرنگ

براحتي داخل بدنه حركت مي كند ودر هنگام كشيدن پيستون به خارج هوا و مايعات به داخل سرنگ

كشيده مي شود و چنانچه به داخل بدنه فشار داده شود هوا ويا مايع خارج مي گردد.

سوزن در اندازه هاي مختلف وجود دارد وشامل يك ساقه و يك دهانه است كه دهانه به سرنگ وصل

 مي شود

نوك سوزن بطور مورب بريده شده كه فرو رفتن آن را آسان مي كند.

هرچه شماره سوزن بيشتر شود از قطر سوزن كم مي شود مثلا سوزن شماره 23نازكتر از سوزن شماره

 20 است.

آشنایی با اسکالپ وین یا سوزن پروانه ای :

اسکالپ از سایز کوچک به بزرگ با رنگ بندی زیر تقسیم می گردد :

1 – آبی : برای نوزادان ، کودکان ، افراد بد رگ    2 – مشکی   3 – سبز   4 – سفید    ( هر سه برای

بالغین )

بعد از آماده کردن و هوا گیری سرم محل تزریق اننتخاب بعد از بستن گارو و تمیز کردن محل تزریق با زاویه

 15 درجه وارد سیاهرگ می شویم  .  جهت تزریق سرم به مدت کوتاه استفاده می شود

آشنایی با آنژیوکت : 

جهت انفوزیون یا تزریق سرم و دارو درمانی طولانی مدت کاربرد دارد

1 – آبی (22 ) : کودکان ، نوزادان ، بیماران بد رگ

2 – صورتی ( 20 ) : بیماران تحت نظر در بخش

3 – سبز (18 ) : تزریق خون ، اعمال جراحی

4 – طوسی ، نارنجی (16 -14 ) : بیماران بد حال که عروق آنها به عمق عضله فرو رفته است و بیماران

بستری در مراقبت های ویژه کار برد دارد

 تجويز دارو به وسيله تزريق :

 هدف :رساندن داروي تجويز شده از طريق تزريق

 وسايل لازم:

 1-داروي تجويز شده به صورت آمپول يا ويال (معمولاً در يخچال يا گنجه دارو يا قفسه داروهاي مخدر

مي باشد.)

2-كارت دارويي

3-سيني تزريق دارويي:كه شامل :

# سوزن و سرنگ استريل (متناسب با حجم دارو :نجوه تزريق ووضعيت بيمار)

# تيغ اره

# آب مقطر يا نرمال سالين در صورت لزوم

# ظرف تزريق

# ظرف محتوي پنبه الكل 70%يا ماده ضد عفوني كننده ديگر (بتادين) می باشد

4 - پاراوان

طريقه عمل :

 1- برچسب شيشه دارو را به دقت بخوانيد و دوباره با كارت دارو مطابقت كنيد.

2- دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل كنيد.

3- دست هاي خود را به طريق جراحي بشو ييد.

4- سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده كنيد.

5- از ثابت بودن سوزن سر گردن سرنگ مطمن شويد مجددا آن را بر روي سطح استريل پوشش اوليه

سرنگ قراردهيد.

6 - در صورتي كه از ويال استفاده مي كنيد بطريق ذيل دارو را در سرنگ بكشيد.

#  حفاظ فلزي را كه بر روي لاستيك سر ويال قرار گرفته را بر داريد.

# در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويالي كه حاوي داروي محلول مي باشد آن را در كف دست

قرار داده به آرامي بچرخانيد هرگز آن را به شدت تكان ندهيد.

# لاستيك درب ويال را با ماده ضد عفوني كننده (الكل 70%) تميز كنيد بدين منظور آن را به طريق

دوراني با پنبه آغشته به الكل تميز كنيد.

# پوشش روي سوزن را برداريد در اين مورد دقت كنيد كه آن را به طور مستقيم خارج كنيد تا از آلوده

شدن سوزن جلوگيري شود سپس برابر حجم داروي محلولي كه قرار است در سرنگ بكشيد هوا در

داخل سرنگ بكشيد .

# با دقت سوزن را از مركز لاستيك درب ويال وارد آن كنيد.مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد در

كليه موارد دست شما فقط مي تواند با سطح خارجي بدنه سرنگ و دسته پيستون تماس حاصل كند.

# درحالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال

تزريق كنيد.

# ويال وارد نماييد و آن را هم سطح چشم خود بگيريد در حالي كه سوزن در داخل محلول دارو قرار دارد

برابر حجم مورد نياز در سرنگ بكشيد.ح-سوزن را از داخل ويال خارج كنيد و پوشش رويي سوزن را بر روي

آن قرار دهيد همواره مراقب استريل بودن سوزن باشيد.

# ويال را دور انداخته ويا جهت استفاده هاي بعدي در محل مخصوص به خود قرار دهيد.

7 -  در صورتي كه از آمپول استفاده مي كنيد دارو را به طريق ذيل در سرنگ بكشيد.:

# آمپول را برداشته به صورت دوراني بچرخانيد به طوري كه تمام محلول در قسمت پايين قرارگيرد در

صورت لزوم مي توانيد با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه

منتقل كنيد.

# در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن وجود ندارد ابتدا با پنبه الكلي قسمت

گردن آمپول و تيغ اره را پاك كنيد سپس در حالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي تكيه دارد آن را با تيغ اره

خراش دهيد.

# پنبه الكلي را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به طرف خارج سر آمپول را از بدنه جدا كنيد.

پوشش روي سوزن را به طريقي كه آموخته ايد بر داريد.

# سوزن را در آمپول قراردهيد و مقداردارويي را كه لازم داريد در سرنگ بكشيد در صورتيكه به كل

محتويات آمپول احتياج داريد با دقت كل محتوي را در سرنگ بكشيد.

# پوشش رويي سوزن را به روي آن قرار دهيد مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد.

8 - سرنگ محتوي محلول دارويي را در ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد

9 - آمپول مصرف شده را دور بيا ندازيد.

10 - ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه الكلي و كارت دارويي برداشته به اطاق بيمار برويد.

11 - بيمار را بانام صدا بزنيد كارت دارو را با كارت پايين تخت مطابقت كنيد 

12 -  پاراوان را دور بيمار بگذاريد.

13- ناحيه تزريق را برهنه كرده و با پنبه الكلي دقيقاً پوست را تميز كنيد براي اين منظور ميتوانيد پنبه

الكلي را در مركز محل تزريق قرارداده سپس به صورت دوراني با فشار مختصري آن را به طرف خارج

بچرخانيد.

14- اجازه دهيد كه پوست بيمار خشك شود.

15-پنبه الكلي را بين انگشت سوم . چهارم دست غيرفعال خود (معمولا دست چپ)براي استفاده بعدي

قرار دهيد.

16-در حالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ضدعفوني كننده هستيد پوشش روي سوزن را برداريد

براي اين منظور به طريقي اقدام كنيد كه سوزن آلوده نشود.

17-هواي موجود در سرنگ را كاملا خالي كنيد تا قطره اي از دارو بر روي سطح مورب نوك سوزن ديده

شود چنانچه لازم است كل دارو به بدن بيمار وارد شود در حدود 2ميلي ليتر هوا در داخل سرنگ بگذاريد.

18- سرنگ را در دست راست خود بين انگشتان و شصت بگيريد.

19- با استفاده از دست ديگر پوست را كشيده يا فشار دهيد انتخاب اين روش بسته به محل تزريق و

وضعيت پوست بيمار مي تواند متفاوت باشد.

20- با يك حركت ثابت ؛آرام و سريع بسته به نوع تزريق و محل آن سوزن را وارد پوست كنيد.

21-سپس با دست چپ خود بدنه سرنگ را گرفته و دست راست خودرا به دسته پيستون منتقل كنيد.

22- با دست راست خود پيستون را به آهستگي به طرف خارج بكشيد اگر خون وارد سرنگ شد آن را به

طريقي كه در ذيل خواهيد آموخت خارج كنيد سوزن را دور انداخته تزريق ديگر آماده كنيد.

23- پنبه الكلي راكه بين انگشتا ن 3 و4دست چپ خود قرار داده بوديد در اطراف محل تزريق قرار داده

سوزن را به سرعت از داخل پوست در امتداد مسير تزريق خارج كنيد و پنبه الكلي را در محل خروج سوزن

قرار دهيد.

24- پنبه الكلي را به آرامي در محل تزريق فشار دهيد در صورت خونريزي فشار بيشتري به محل تزريق

وارد آوريد تا خونريزي قطع بشود.

25- پس از اتمام تزريق وسايل را به اطاق پانسمان ببريدپوشش سر سوزن را به روي آن قرار داده  سرنگ

و پنبه الكل را درون سطل زباله بياندازيد ( سوزن سرنگ را داخل سیفتی باکس بیندازید )بقيه وسايل را

تميز كرده در محل مخصوص به خود قرار دهيد.

26- مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت و گزارش كنيد.

نكات مهم : 

1 - چنانچه از ويال محتوي پودر استفاده مي كنيد براي فراهم آوردن داروي محلول در داخل ويال برابر

دستور كارخانه سازنده دارو اقدام كنيد فرا مو ش نكنيد كه قبل از وارد كردن حلال به داخل ويال برابر حجم

حلالي كه قرار است اضافه شود از داخل ويال هوا را خارج كنيد.

2- درصورتي كه پودرداخل ويال را بصورت محلول در آورده ايد و لازم است محلول آماده براي تزريقات بعدي

مورد استفاده قرارگيرد غلظت داروي آماده شده و تاريخ حل كردن دارو را بر شيشه ويال مشخص كنيد.

تزريق درون جلدي intradermal

اين تزريق بندرت انجام مي شود و اغلب براي آزمايش حساسيت نسبت به دارو هاي مختلف انجام مي

گرددوبراي تشخيص حساسيت با سوزنهاي شماره 25-26-27 مقدار 1%ميلي ليتر از مايع را به داخل

پوست تزريق مي كنند.

نكات قابل توجه :

 1- معمولا جهت انجام تست هاي حساسيتي؛تست توبركولين وبراي واكسيناسيون بكار مي رود.

2- سرنگ يك ميلي ليتري كه بصورت صد قسمتي مدرج شده باشد

3- سوزن كوتاه و ظريف به شماره هاي 27-26-25 بكارميرود.

4- طول سوزن معمولا در حدود 6%تا 5/1 سانتي متر مصرف مي شود.

5- محل تزريق معمولا قسمت داخلي و تحتاني ساعد ؛قسمت بالاي سينه ويا زير كتف در قسمت پشت

مي باشد.

6- وضعيت بيمار بر حسب محل تزريق مي تواند متفاوت باشد.

7- حجم دارو بسيار كم و براي مثال در حدود 1%ميلي ليتر انتخاب مي شود .

8- لازم است با كشيدن پوست دو طرف محل تزريق سطح محكمي براي ورود محلول دارويي بوجود آورده

شود.

9- سوزن را با زاويه 15 درجه با پوست در حالي كه سطح محكمي براي ورود محلول بوجود آورده ايم

قسمت مورب سوزن به طرف بالا بايستي باشد كه از لايه فوقاني پوست عبور داده وارد پوست مي

كنيم.

10- تزريق دارو معمولا ايجاد يك برجستگي در پوست مي كند

11- خروج سوزن بسرعت انجام مي شود و محل تزريق به آرامي با محلول ضدعفوني كننده پاك مي

شود هرگز نبايد محل تزريق را ماساژ داد چون موجب ورود دارو به بافت زير جلدي ويا خروج دارو از طريق

محل ورود سوزن مي گردد.

12- جذب دارو در اين روش از طريق مويرگهاي ظريف انجام مي پذيرد

13- در مواردي كه اين نوع تزريق جهت تست هاي حساسيتي و نظاير آن انجام مي شود لازم است

محل تزريق به شعاع يك سانتي متر بصورت يك دايره مشخص شود و تاريخ و ساعت انجام تست دقيقا در

كنار محل تزريق يادداشت شود.

14- مشاهدات خود را ثبت كنيد.

 تزريق زيرجلدي subcutaneous

تزريق محلولهااز اين طريق از راه لنف واردگردش خون مي شوند و زودتر از داروهايي كه از راه دهان داده

مي شوند جذب مي گردند داروهايي كه براي تزريق زير جلدي مصرف مي شوند بصورت آمپول و يا

محلولهايي در شيشه مخصوص وجود دارند كه گاهي براي يك نفر و زماني يك شيشه آن براي چندين نفر

استفاده مي گردد و ممكن است اين داروها قرص باشند كه بايد آن را با آب استريل حل كرد ه و تزريق

نمود.

‌بهترين محل تزريق زير جلد قسمت خارجي بازو يا ران است معمولا از سرنگهاي1تا2استفاده مي شود و

بهتراست سوزنهاي شماره 26-25-24 نيزمصرف گردد قبل از تزريق بايد مطمن بود كه سوزن كج يا كند

نباشد زيراچنانچه سوزن كج شده و يا خمي داشته باشد ممكن است هنگام تزريق بشكند و اگر سوزن

كند باشد درد اضافي براي بيمار توليد مي نمايد.

نكات قابل توجه :

1-سرنگ 1-2ميلي ليتر يا انسولين يا توبركولين بر حسب نياز

2-شماره سوزن 24-25-26

3-طول سوزن معمولا با طول 5/1سانتي متر انتخاب مي شود كه با زاويه 45درجه تزريق مي گردد ونيز

سوزن با طول 25/1سانتي متر با زاويه 90درجه تزريق مي شود.

4- سوزنهايي با طول 9/معمولاً براي كودكان و سوزنهايي با طول 5/2 براي افراد چاق بكار برده مي شود.

5-محل تزريق معمولاًقسمت فوقاني و خارجي بازو ؛جلوي ران ؛روي شكم و قسمت بالاي پشت و

زيراستخوان كتف مي باشد كه تعيين محل دقيق آن در تزريق عضلاني توضيح داده خواهد شد.

6-وضعيت بيمار بر حسب محل تزريق تعيين مي شود.

7-حجم دارو حداكثر 2ميلي ليتر است

8-وضعيت دست امدادگر براي ورود سوزن با زاويه 45درجه كف دست بايد به طرف بالاباشد وبا زاويه 90

درجه كف دست بايد بطرف پايين باشد

9-براي ورودبا زاويه 45لازم است سطح مورب سوزن بطرف بالا باشد.

10-ورود سوزن لازم است محكم همراه با آرامش انجام پذيرد.

11-خونريزي معمولاً بعد از تزريق زير جلدي ديده نمي شود.

12-ثبت مشاهدات در پرونده بيمار ضروري مي باشد.

تزريق عضلاني intramuscular

هنگامي مقدار دارو بيشتر باشد و يا نسوج سطحي را تحريك كند ويا احتياج به جذب سريعترباشد آن را

داخل عضله تزريق مي كند.

 نكات قابل توجه :

1 - معمولاسرنگ 2-5 ميلي ليتري بكارمي رود.

2 - شماره و طول سوزن بسته به نوع عضله ؛محل تزريق يا ميزان بافت چربي كه عضله مورد نظر را

پوشانيده است و سن بيمار متفاوت مي با شد.و براي تزريق در عضله گلوتيال معمولااز سوزن شماره

 20-23 استفاده مي شود.و براي تزريق در عضله دلتوييدمعمولا از سوزن شماره 23-25استفاده

مي شود.

# محل تزريق : وضعيت بيمار و حجم قابل تزريق

1 - ناحيه درسوگلوتيال برروي عضلات ضخيم باسن:

محل تزريق در اين عضله معمولاً قسمت فوقاني خارجي يا ربع فوقاني خارجي باسن در حدود 5-8

سانتي متر پايين تر از كرست ايلياك خواهد بود كه به دو روش مشخص مي گردد.

يك لب باسن را با خطوط فرضي به چهار قسمت تقسيم كنيد در اين هنگام شما با لمس كرست ايلياك

از انتخاب محل صحيح تزريق كه به اندازه كافي بالامي باشد مطمئن شده ايد .انتخاب محل تزريق بدون

لمس كرست ايلياك روش مطمني نخواهد بود .

ناحيه ونتر وگلوتيال بر روي عضله گلتيوس متوسط براي تعيين محل تزريق برروي اين عضله در بيمار مي

بايد كف دست خود را بر روي تروكانتر بزرگ قراردهيد به طوري كه انگشتان وي متوجه سر بيمار باشد .

معمولاً دست راست براي ران چپ به كار رفته و از دست چپ براي ران راست استفاده مي شود .

انگشت سبابه بر روي بر جستگي فوقاني قدامي استخوان ايليوم قرار گرفته و انگشت مياني دست به

طرف عقب كشيده شود به طوري كه لبه كرست ايليوم را لمس كنيد سپس با انگشت خود به باسن آن

فشار مي آورد. محل تزريق در اين حالت مركز مثلثي خواهد بود كه با انگشت سبابه ؛ مياني و لبه

كرست ايليا ك تشكيل شده است. اين محل براي كودكان و بزرگسالان قابل استفاده مي باشد. بيمارمي

تواند در وضعيت به پشت خوابيده قرارگيرد در اين حالت بهتر است زانو ها و لگن خم شده باشد تا عضله

مربوطه شل شود حجم قابل تزريق 1-5 ميلي ليتر مي باشد.

2 - عضله وستوس لتراليس : ثلث اين عضله محل مناسبي براي تزريق خواهد بود كه با تقسيم فاصله

بين تروكانتر بزرگ و برجستگي خارجي زانو به سه قسمت و انتخاب ثلث مياني آن به دست مي آيد. اين

محل براي كودكان و بزرگسالان مورد استفاده مي باشد بيمار مي تواند در وضعيت خوابيده به پشت يا

نشسته قرار گيرد. 

3 - عضله ركتوس فمورس : در عضلات گروه چهار سر ران اين محل در قسمت جلوي ران قرار گرفته است

اين محل براي شيرخواران ؛ كودكان و بزرگسالان در مواردي كه استفاده از محلهاي ديگر مجاز نمي باشد

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

4 - عضله دلتوييد وسه سر بازو : اين عضله بر روي قسمت كناري فوقاني باسن قراردارد معمولاً براي

تزريق عضلاني بكار نمي آيد براي تعيين محل تزريق بر روي عضله دلتوييد لازم است لبه پايين زايده

اكروميون لمس گردد همچنين قسمت مياني بازو كه در مجاورت زير بغل مي باشد تعيين گردد مثلثي كه

قاعده آن در امتداد زايده اكروميون و رأس آن بر روي بازو به مجاورت زير بغل مي باشد محل مناسب تزريق

خواهد بود.كه تقريباً 5 سانتي متر پايين تر از زايده اكروميون قراردارد همچنين سر كناري عضله سه سر

روي قسمت خلفي فوقاني بازو مي تواند براي تزريق مورد استفاده قرار گيرد محل مناسب حد وسط بين

زايده اكروميون و برجستگي استخوان آرنج مي باشد اين محل فقط در مواقعي مورد استفاده قرار مي

گيرد كه محلهاي ديگر مجاز نباشد وضعيت نشسته يا خوابيده مي تواند براي اين تزريق بكار گرفته شود و

حجم قابل تزريق در عضله دلتوييد 2-5/ميلي ليتر مي باشد.

+ نحوه ورود سوزن با زاويه 90 درجه و بسرعت خواهد بود

+ ثبت مشاهدات در پرونده بيمار ضروري مي باشد.

نكات مهم :

1 - براي تزريق محلولهاي روغني معمولاً از سوزنهاي ضخيم تر استفاده مي شود ضمناً هر چه ميزان

بافت چربي بر روي عضله بيشتر باشد از سوزن بلندتري بايد استفاده  كرد و نيز براي شيرخواران و

كودكان معمولا از سوزنهاي ظريف تر و كوتاهتر با شماره 22- 25 استفاده مي شود .

2 - در مواردي كه دارو به سطح پوست صدمه وارد مي كند قبل از تزريق لازم است سوزن تعويض گردد

چون سوزن جديد آغشته به دارو نخواهد بود.

3 - تزريق عضلاني به روش z؛اين روش معمولا در موارد ي كه دارو براي پوست مضر بوده و موجب

تحريكات پوستي و بافت زيرجلدي را فراهم مي آورد استفاده مي شود براي اين منظور قبل از ورود به

محل تزريق بايد پوست محل تزريق در حدود 5/2-5/3به يك طرف كشيده شودپس از تزريق لازم است به

مدت 10 ثانيه فرصت دادوسپس سوزن را خارج نمود دراين مدت عضله شروع به جذب دارو نموده ضمناً

دارو در عضله باقي مانده و راه خروج آن از عضله به بافت زيرجلدي و پوست مسدود مي گردد از انجام

ماساژ محل تزريق در اين روش بايستي اجتناب كرد.

تزريق داخل وريدي  Intravenous

منظور از تزريق وريدي داروهايي هستند كه بايد فوري جذب شوند مثل داروهاي محرك قلب و تنفس-

سرمهاوداروهاي بيهوش كننده وغيره كه لوازم ذيل بايستي به وسايل تزريق عضلاني اضافه شود :

1- تورنيكه يا گارو

2- يك مشمع كوچك و حوله پانسمان جهت گذاشتن زير موضع

3- سوزن شماره 18-20

طرز عمل :

1 - پرستار يا فرد تزريق كننده پس از بيان به بيمار مشمع و حوله پانسمان را زير موضع مي اندازد و

تورنيكه را به بالاي موضع مي بنددو محل تزريق را با پنبه الكلي تميزمي كند و بعد از نمايان شدن وريد

سوزن را موازي با پوست در رگ وارد كرده و پيستون را به عقب مي كشد كه مطمئن شود سوزن در

داخل وريد است سپس تورنيكه را باز كرده و تزريق را خيلي آهسته انجام مي دهد بعد از اتمام تزريق

سوزن را سريع خارج كرده و فوري با يك پنبه الكلي محل تزريق را كمي فشار مي دهد كه محل سوزن در

رگ كاملا بسته شود در حين تزريق به حالات بيمار توجه شود.

2 - بهترين محل تزريق وريدي در چين خوردگي هاي مفصل آرنج قراردارد در مواقعي كه در آن رگ زياد

مشخص نيست از رگهاي روي دست و گردن وپا مي توان استفاده كرد و نيز اين را بايستي مد نظر داشت

كه تزريق وريدي از وظايف پرستار نمي باشد ولي براي مواقع اورژانس مي توان انجام داد.

 طريقه تست انواع پني سيلين :

1 - Vial pen 400000 Iu

‌پني سيلين400000 را با 4CC آب مقطر حل كرده 1%از اين محلول را با 1CCآب مقطر رقيق كرده و%1

داخل جلد ID تزريق كنيد.

2 - Vial pen 800000 Iu

پني سيلين 800000 را با 4CCآب مقطر حل كرده و %1 از اين محلول را با 2CCآب مقطر رقيق كرده و %1

داخل جلد ID تزريق كنيد.

3 -( Vial pen 1200000 Iu (L . A

پنی سیلین 1200000 را با 4CCحل كرده %1 كشيده و با 3CC آب مقطر رقيق كرده و %1را ID تزريق كنيد.

4 - Vial pen 5000000 Iu

پنی سیلین 5000000 را با 4CCحل كرده %1 كشيده و با 3CC آب مقطر رقيق كرده و %1را ID تزريق كنيد.

5 - Vial Pen 6.3.3

با استفاده از 5CCآب مقطر حل كرده و % 2كشيده و با% 8 آب مقطر حل كرده مي شود 1CCو % 1 از اين

محلول را ID تزريق مي كنيم.

تزريق داخل مايع نخاع :

اينكار توسط پزشك انجام مي شود و پرستار وسايل و بيمار را آماده مي كند.كه از اين نوع تزريق براي

بي حسي هاي نخاعي و.….استفاده مي شود كه باعث بي حسي در اندام تحتاني : پاها و شكم

مي شود تزريق دارو در بين سومين و چندمين مهره كمر انجام مي گردد. مهمترين نكته در امر توفيق در

تزريق داروي بي حسي نخاعي طرز قرار دادن بيمار در هنگام تزريق است بهترين شكل قرار گرفتن بيمار

به اين ترتيب است كه وي به پهلوو شانه وباسن بخوابد زانوها را تا جايي كه ممكن است بطرف بالا و

داخل شكم بياوريد و سر را بطرف سينه خم كند و نيز اين تزريق مي تواند بشكل نشسته انجام شود كه

ناحيه تحت تا ثير داروي بي حسي به سرعت تزريق :قد:وزن؛و وضعيت بيمار بستگي دارد پرستار بايد

سعي كند بيمار حركت نكرده ؛ سرش را بلند نكند ؛ سرفه نكند و يا بطريق ديگري باعث راندن داروي

بي حسي به طرف بالا شود در عوارض بعد از اين نوع تزريق مي توان به تهوع و استفراغ و سردرد را نام

برد.

نکات مهم در انواع تزريقات :

تزريقات يکي از روشهاي شايع در تجويز فراورده هاي دارويي مي باشد که در صورت عدم رعايت موازين

توصيه شده خطرات بالقوه و بالفعلي را بر ارائه کنندگان، مصرف کنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال

مي نمايد. تزريقات ايمن يعني تهيه و تامين وسايل و تجهيزات و آموزش هايي براي ارائه خدمت تزريق به

افراد جامعه به صورتي که فرد خدمت گيرنده، خدمت دهنده و جامعه بر اثر تزريق آسيب نبيند. در اين

راستا جهت تامين ايمني تزريقات کارکنان و پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده، اقدامات

انجام شده به شرح ذيل مي باشد

1 – ارائه آموزشهاي لازم در خصوص چگونگي پيشگيري از صدمات ناشي از وسايل تيز و برنده و نيز

اقدامات درماني و پيشگيرانه اوليه به کارکنان

2 – آشنايي کارکنان با دستورالعمل شماره 14 ( ايمني تزريقات ) مراقبتهاي مديريت شده

3 - تشکيل پرونده بهداشتي براي کارکنان بهداشتي درماني و واکسيناسيون عليه هپاتيت B و آنفلوآنزاي

مرغي

4 – تهيه Safety Box و تحويل آن به بخشها

5 - در دسترس قرار دادن وسايل حفاظتي نظير دستکش، گان، ماسک و عينک محافظ جهت استفاده

کارکنان بهداشتي درماني متناسب با وضعيت بيمار و روش هاي درماني

6 – سرسوزن وساير اشیاء تیز و برنده مصرفی ( آنژیوکت، تیغ بیستوری، لانست، اسکالپ وین، ویال های

شکسته و ... ) بلافاصله پس از مصرف در Safety Box جمع آوری شده و سپس    بی خطر شده و به نحو

مطلوب دفع می گردند

7 – استفاده از برچسب هشدار دهنده بر روی ظروف جمع آوری و ذکر تاریخ بر روی آن جهت جلب توجه

کارکنان و دفع سریع آن

8 – به حداقل رساندن حمل و نقل و جابجایی سرنگ و سرسوزن های مصرف شده

با انجام اقدامات فوق، سطح ایمنی کارکنان بر اساس نمودار، به نحو چشمگیری افزایش یافته است

بطوریکه مراجعین ناشی از Needle Stick را به حداقل رسیده است

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 10:0 |

شمارش کامل خون Complete Blood Count - CBC

شمارش کامل سلولهاي خوني يک آزمون غربالگري مي باشد و جهت تشخيص و ارزيابي بسياري از

بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج مي توانند مشکلات حجم مايع خون (مثلا دهيدراتاسيون) و يا

از دست رفتن خون را نشان دهند . اين آزمون همچنين مي تواند ميزان توليد، طول عمر و تخريب

سلولهاي خوني را مشخص کند . همچنين عفونت حاد و مزمن، آلرژي و اختلالات انعقادي را نيز نشان

مي دهد.

MCV و MCH و MCHC حجم گلبولها و ميزان هموگلوبين را مشخص کرده و تشخيص انواع مختلف کم

خونيها کمک کننده هستند.

در يک شمارش کامل سلولهاي خوني موارد زير اندازه گيري مي شوند:

# تعداد گلبولهای قرمز خون RBCs دامنه مقادیر در مردان 4_6 mil/cumm در زنان 3_5 mil/cumm 

# تعداد گلبولهای سفید خون WBCs دامنه مقادیر 4000_10000cumm

# مقدار هموگلوبين خون

# مقدار هماتوکريت خون (نسبت گلبولهاي قرمز)

# حجم متوسط گلبولهای قرمز MCV دامنه مقادیر 76_96 fl

در اين آزمايش اطلاعات ديگري نيز در باره گلبولهاي قرمز با توجه به ساير مقادير محاسبه مي شود:

# میزان متوسط وزن هموگلوبین در گلبول قرمز MCH دامنه مقاریر 26_34 pg

# میزان میانگین غلظت وزنی هموگلوبین در گلبول قرمز MCHC دامنه مقادیر 32_37 %

# تعداد پلاکتها PIT نیز معمولا در این آزمایش ذکر می شود دامنه مقادیر 150_450/1000 Iu

هموگلوبين  Hg 

هموگلوبين نقش مهمي در حمل و نقل گازهاي خون بويژه اکسيژن در موجود زنده را به عهده دارد اين

ماده يک مولکول پيچيده شيميايي (با وزن مولکولي 68000 دالتون) است که از يک بخش پروتئيني به نام

گلوبين و چهار مولکول غير پروتئيني به نام هم درست شده است. مولکول هم از يک اتم آهن که

مي‌تواند با اکسيژن ترکيب شده و يا آن را از دست بدهد تشکيل يافته است.

هموگلوبين، مسئول حمل اکسيژن در داخل سلولهاي قرمز خون است. پرخوني، کمبود مزمن اکسيژن،

تشنگي، از عوامل افزايش RBC و Hg مي‌باشند. کاهش اين مقادير، نشانه کم‌خوني (به هر دليل)

مي‌باشد. 

MCH      27_37 Pg

هماتوکريت، بيانگر حجمي از خون است که توسط سلولهاي قرمز اشغال شده و به اندازه و تعداد

سلولهاي قرمز بستگي دارد. شاخصهاي ديگر، نشانه‌هايي از حجم متوسط سلولهاي قرمز و ميزان

هموگلوبين موجود در آنها مي‌باشد. دانستن آنها در تشخيص نوع کم‌خوني يا ساير بيماريهاي مرتبط به

سلولهاي قرمز، مفيد است. 

WBC    گلبول سفيد

در عفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهايي مثل لوسمي بالا مي‌رود. در برخي بيماريهاي ايمني، پس

از برخي بيماريهاي ويروسي و برخي بيماريهاي مادرزادي کاهش مي‌يابد.

PIT     پلاکتها

افزايش تعداد آنها با افزايش خطر تشکيل لخته در خون و کاهش تعداد آنها با خطر اختلال در انعقاد خون

همراه است. به دلايل متعددي ممکن است تعداد پلاکتها در خون تغيير کند. 

پلاکتها در عمل انعقاد خون و در جلوگيري از خونريزي رگها بوسيله تشکيل توده پلاکتي و کمک به ترميم

جدار عروق نقش دارند.

 RBC     گلبولهاي قرمز خون   

عمر متوسط گلبولهاي قرمز خون 120 روز است براي اين که ميزان گلبولهاي قرمز در خون ثابت بماند بايد

در هر ثانيه حدود يک ميليون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهاي قرمز در دوره جنيني

در کبد و طحال و گره‌هاي لنفاوي ساخته مي‌شوند

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 24 اردیبهشت1389 و ساعت 19:49 |

آزمایش ادرار به دو صورت انجام می شود

1 - آنالیز ادرار Urine Analyze  U/A

2 - کشت ادرار Urine Culture U/C

اجزاي مختلف تست ادرار

رنگ (color) :

رنگ ادرار يکي از اجزاي اصلي آناليز ادرار است و بسته به شرايط مختلف بدن تغيير مي‌کند. غلظت ادرار،

ميزان مايع بدن، رنگدانه‌هاي موجود در ادرار که از تخريب گلبول‌هاي قرمز و رنگدانه‌اي به نام اوروکروم به

وجود مي‌آيند و همچنين رژيم غذايي روي رنگ ادرار تاثير دارند. بعضي بيماري‌ها هم رنگ ادرار را تغيير

مي‌دهند.

حالت طبيعي : طيف رنگ زرد کمرنگ تا پررنگ

حالت غيرطبيعي : ادرار قرمز رنگ مي‌تواند به خاطر وجود خون در آن باشد. رنگ نارنجي مي‌تواند به

خاطر وجود ويتامين B اضافه در ادرار باشد. بعضي داروهاي خاص مثل ريفامپين هم مي‌توانند ادرار را

نارنجي مي‌کنند. رنگ نارنجي تيره تا قهوه‌اي ممکن است علامت بيماري‌هاي کبدي مثل زردي و يا

رابدوميوليز (تخريب سلول‌هاي عضلاني) باشد. مصرف لبو و چغندر به ادرار رنگ صورتي ملايم مي‌دهند.

گاهي اوقات مصرف بعضي مواد خوراکي‌ حاوي رنگ‌هاي مصنوعي هم باعث تغيير رنگ ادرار مي‌شوند.

ديابت هم مي‌تواند موجب تغيير رنگ ادرار شود. تعريق زياد و از دست دادن مايع هم باعث مي‌شود رنگ

ادرار زرد تيره شود.

شفافيت (Clarity) :

ادرار به طور طبيعي شفاف است و بايد بتوان از پشت شيشه‌ حاوي آن نوشته‌هاي يک متن را خواند اما

مسايل مختلف باعث تغيير اين حالت مي‌شوند.

حالت طبيعي : شفاف

حالت غيرطبيعي : غيرشفاف

عفونت، چرک، باکتري‌هاي موجود در ادرار به خاطر عفونت‌ ادراري، کريستال‌ها، گلبول‌هاي قرمز خون،

گلبول‌هاي سفيد، اسپرم، قارچ، موکوس و يا حتي عفونت‌هاي انگلي مي‌توانند باعث غيرشفاف شدن

ادرار شوند البته بعضي مواقع در حالت‌هاي طبيعي و بدون بيماري‌ هم ممکن است ادرار غيرشفاف باشد.

مصرف بعضي غذاهاي حاوي چربي زياد، فسفات يا اورات اين حالت را ايجاد مي‌کنند.

 بو (odor) :

تعيين بوي ادرار هم يکي از اجزاي تفسير اين آزمايش است. بوي طبيعي و معمول ادرار به خاطر وجود

اسيد وولاتايل است و بوي شبيه به فندق دارد اما مواد غذايي مختلف و بعضي بيماري‌ها اين بو را تغيير

مي‌دهند.

حالت غيرطبيعي: ادرار بيماران ديابتي معمولا بويي قوي و شيرين شبيه به بوي استن دارد. بوي شيرين

و ميوه‌اي هم گاهي از ادرار اين بيماران به مشام مي‌رسد. بوي بسيار بد ادرار نشان‌دهنده عفونت

مجاري ادراري و وجود چرک در ادرار است. افرادي که ادرارشان بوي مدفوع مي‌دهد ممکن است دچار

فيستول روده به مثانه شده باشند. ادرار داراي بوي شربت افرا (بوي شبيه به چاي شيرين) در بيماران

فنيل کتون اوري ديده مي‌شود. نارسايي کبدي هم باعث تغيير بوي ادرار مي‌شود.

 وزن مخصوص ادرار (Specific Gravity) :

وزن مخصوص ادرار که به شکل عدد بيان مي‌شود معمولا حاصل اندازه‌گيري اجزاي مختلف ادرار شامل

مواد دفعي و املاح است. وزن مخصوص بالا نشان‌دهنده ادرار غليظي شده است. از اين عدد براي تعيين

قدرت تغليظ و ترشح کليه‌ها استفاده مي‌شود.

حالت طبيعي : اعداد بين 005/1 و 03/1

حالت غيرطبيعي : بيماري‌هاي کليوي باعث کاهش وزن مخصوص ادرار مي‌شوند. همچنين مصرف بيش

از اندازه مايع هم باعث کاهش اين عدد مي‌شود. غليظ شدن ادرار و کمبود مايع در بدن (هنگام روزه‌داري

يا تعريق زياد) وزن مخصوص را افزايش مي‌دهد. عدد وزن مخصوص به تنهايي شاخص خوبي براي تعيين

سلامت نيست و بايد حتما در کنار ديگر اجزاي آزمايش تفسير شود. تب، استفراغ و اسهال باعث بالا

رفتن و کاهش دماي بدن، ادرار زياد و ديابت بي‌مزه باعث کاهش آن مي‌شود.

 PH :

مثل همه آزمايش‌هاي شيميايي ، PH نشان‌دهنده اسيدي يا باز بودن ادرار است. بعضي اوقات ميزان

اسيدي يا بازي بودن ادرار در روند درمان يک بيماري موثر است و پزشک ممکن است به شما آموزش دهد

که ميزان PH ادرارتان را تغيير دهيد. ميزان دفع املاح در ادرار و وجود يون هيدروژن PH ادرار را تعيين

مي‌کند. اسيدي يا باز بودن ادرار در شکل‌گيري بعضي سنگ هاي کليه هم موثر است.

حالت طبيعي : 6/4 تا 8

حالت غيرطبيعي: بعضي غذاها مثل مرکبات و يا لبنيات و همچنين بعضي داروها مثل آنتي‌اسيدهاي

معده روي PH تاثير دارند. استفراغ، آلکالوز تنفسي، عفونت مجاري ادراري PH ادرار را بالا مي‌برد و در

ديابت، اسهال، گرسنگي طولاني‌مدت و هنگام خواب PH پايين مي‌آيد و ادرار اسيدي مي‌شود.

پروتئين Prt :

(Prt يا Protein) پروتئين از آن چيزهايي است که به طور طبيعي نبايد در ادرار وجود داشته باشد و حضور

آن در ادرار نشان‌دهنده يک حالت خاص و يا يک بيماري است.

حالت طبيعي : منفي يا Negative يا 80_50 میلی گرم در طول 24 ساعت يا کمتر از 250 ميلي‌گرم در 24

ساعت بعد از ورزش شديد

حالت غيرطبيعي : آسيب‌هاي کليوي، عفونت ادراري، فشارخون بالا، ديابت، بيماري لوپوس گلومر

ولونفريت (يک بيماري کليوي) و سرطان باعث ورود پروتئين به ادرار مي‌شوند.

اگر چه بايد توجه داشت تب، ورزش شديد و بارداري هم در حالت‌هاي طبيعي حضور پروتئين در ادرار يا

پروتئينوري را به دنبال دارند. به طور کلي وجود پروتئين در ادرار جزو آن مواردي است که نيازمند توجه ويژه

پزشک است چون ممکن است مشکلات جدي‌تري را به دنبال داشته باشد. پروتئينوري اصلي‌ترين علامت

بيماري کليوي است.

گلوکز (Glucose) :

گلوکز، قندي است که در خون وجود دارد و غذاي اصلي سلول‌ها محسوب مي‌شود. به طور طبيعي

مقادير بسيار اندکي از گلوکز در ادرار وجود دارد اما در شرايط عادي ادرار را عاري از گلوکز در نظر مي‌گيرند.

در صورت جمع‌آوري 24 ساعته ادرار طبيعي ممکن است مقدار اين ماده کمتر از 5/0 گرم باشد.

حالت طبيعي : وجود ندارد

حالت غيرطبيعي : تغذيه وريدي (مثلا در مورد بيماران بستري در ICU) مي‌تواند باعث وجود گلوکز در ادرار

شود. ديابت کنترل نشده هم باعث مي‌شود مقدار زيادي گلوکز در ادرار وارد شود. آسيب غدد فوق

کليوي، آسيب کبدي، آسيب‌هاي مغزي، بعضي از مسموميت‌ها و بعضي از انواع مشکلات کليوي هم

باعث گلوکزوري يا حضور گلوکز در ادرار مي‌شوند. اگر چه مثل پروتئينوري، اين حالت در زمان بارداري هم

مي‌تواند به وجود بيايد که طبيعي محسوب مي‌شود.

کتون (Ketone) :

وقتي چربي‌ها در بدن شکسته مي‌شوند و در جريان سوخت و ساز مصرف مي‌شوند کتون‌ها به وجود

مي‌آيند. اين کتون‌ها در ادرار ترشح مي‌شوند. اما به طور طبيعي هيچ کتوني نبايد در ادرار ديده شود و

حضور آنها نشان‌دهنده اين است که بدن به جاي مصرف گلوکز از چربي‌ها استفاده مي‌کند.

حالت طبيعي : وجود ندارد

حالت غيرطبيعي : ديابت کنترل نشده، رژيم بدون کربوهيدرات، گرسنگي شديد يا بيماري‌هايي مثل

آنورکسيا و مصرف الکل باعث حضور کتون در ادرار مي‌شوند. مصرف بيش از حد آسپيرين، استفراغ

طولاني‌مدت و بيماري‌هاي تب‌دار در کودکان هم حضور کتون در ادرار را به دنبال دارند.

کريستال (Crystals) :

افراد سالم فقط مقدار بسيار کمي کريستال در ادرارشان وجود دارد. کريستال‌ها در واقع مقدمه تشکيل

سنگ کليه‌اند و از روي هم قرار گرفتن آنها سنگ‌هاي کليوي تشکيل مي‌شوند. نوع کريستال‌هاي ادرار با

توجه به بيماري و PH ادرار فرق مي‌کند.

حالت طبيعي : کم يا وجود ندارد

حالت غيرطبيعي : سنگ کليه، عفونت‌هاي ادراري و بعضي داروها باعث رسوب املاح و تشکيل

کريستال‌ها مي‌شود.

گلبول‌ سفيد و قرمز (WBC ،  RBC) :

گلبول‌هاي خوني به طور طبيعي در ادرار وجود ندارند. حضور آنها نشان‌دهنده هماچوري يا خون در ادرار

است که به خاطر بيماري‌هاي مختلف به وجود مي‌آيد. وجود گلبول‌ سفيد هم نشان‌دهنده عفونت ادراري

است.

حالت طبيعي : وجود ندارد يا حداکثرش بين 0 تا 4 گلبو‌ل‌سفيد و کمتر از دو عدد گلبول قرمز

حالت‌هاي غيرطبيعي : التهاب، عفونت، سنگ کليه، تومور کليوي و مثانه، ضربه به کليه يا آسيب مجاري

ادراري باعث وجود RBC در ادرار مي‌شوند. WBCها يا گلبو‌هاي سفيد هم موقع عفونت، بيماري لوپوس،

عفونت ادراري و تومور مثانه در ادرار افزايش مي‌يابند.

به غير از موارد فوق، اجزاي ديگري هم در آزمايش ادرار بررسي مي‌شوند Castها که انواع مختلف دارند و

در بيماري‌هاي مختلف به وجود مي‌آيند. باکتري‌ها که حضور آنها هم با منفي، کم يا زياد مشخص

مي‌شود و نشان‌دهنده عفونت ادرار است و در صورت لزوم براي تشخيص‌ نوع اين باکتري‌ها بايد آزمايش

ديگري انجام داد که کشت ادرار مي‌باشد.

چه کساني مي‌خورد؟

توضيحات فوق تا حدودي معني‌ کلمات موجود در جواب برگه آزمايش ادرار را مشخص مي‌کند اما فراموش

نکنيد تفسير اين آزمايش فقط با دانستن جواب اين اجزا و معني انگليسي آنها کافي نيست. تفسير اين‌‌

آزمايش و تعيين علت بيماري‌هاي احتمالي حتما بايد با آزمايشات و معاينات مختلف ديگر توسط پزشک

همراه باشد و آناليز ادرار فقط مقدمه‌اي براي تعيين بيماري‌ها است.

آزمايش‌هاي خانگي ادرار :

بعضي از آزمايش‌هاي ادرار را مي‌توان در خانه انجام داد. اساس اکثر اين آزمايشات براساس خاصيت

کروماتوگرافي يا صعود و تغيير رنگ مواد خاص موجود در يک مايع روي نوار آزمايش است. به همين دليل

رقيق بودن ادرار ممکن است باعث نتايج منفي کاذب شود. براي ديابتي‌ها هم نوارهاي آزمايشي براي

تعيين وجود گلوکز يا کتون در ادرار وجود دارد.

با توجه به پيشرفت اين کيت‌ها و افزايش دقت آنها مي‌توان تا حدود زيادي به خصوص در موارد مثبت به

اين آزمايش‌ها اعتماد کرد اما به هر حال آزمايش آناليز ادرار براي تعيين پاسخ دقيق از همه اين کيت‌ها

دقيق‌تر است.

چه نکاتي را بايد قبل از آزمايش ادرار در نظر بگيريم؟

آزمايش ادرار بهتراست صبح‌ها انجام شود. از مصرف بعضي غذاهاي خاص مثل لبو و چغندر، آسپارتات و

هويج و شاه‌توت خودداري کنيد. ايستادن زياد قبل از انجام آزمايش و يا فعاليت شديد مي‌تواند نتايج

آزمايش را تغيير دهد. خانم‌ها اگر در زمان قاعدگي قرار دارند، بهتر است آزمايش انجام ندهند يا به پزشک

اطلاع دهند. نيم تا يک ساعت قبل از انجام آزمايش مقداري آب بنوشيد. مصرف بعضي داروهاي خاص

مثل اريترومايسين و کوتريموکسازول يا ويتامين C هم رنگ ادرار را تغيير مي‌دهد. داروهاي مصرفي خود را

در صورت امکان و با مشورت پزشک قطع کنيد يا به پزشک معالج اطلاع دهيد. نمونه ادرار بايد از وسط

جريان ادرار تهيه شود. قبل از مصرف دستان خود را بشوييد تا نمونه‌گيري تميز انجام شود. به هيچ وجه

داخل ظرف نمونه‌گيري را لمس نکنيد. آلت تناسلي را تميز کنيد (خانم‌ها بايد اين کار را از جلو به عقب

انجام دهند تا باکتري‌هاي مدفوع محل دفع ادرار را آلوده نکند) شروع به ادرار کردن کنيد و بعد از چند لحظه

نمونه را از وسط جريان جمع کنيد. بعد از جمع‌آوري لبه ظرف را لمس نکنيد و در آن را بگذاريد و به مسوول

آزمايشگاه بدهيد. توجه داشته باشيد که نمونه‌گيري بايد بدون قطع شدن جريان ادرار انجام شود

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 24 اردیبهشت1389 و ساعت 19:30 |


Powered By
BLOGFA.COM


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

Powered by WebGozarJavaScript Codes
Roohollah Hoseini
on Google+